Hội Nông dân xã Hải Quế phối hợp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ cho nông dân

 

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Quế phối hợp Hợp tác xã Kim Long và Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 30 hội viên, nông dân.
Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, hội viên, nông dân được cung cấp thêm kiến thức về tác hại của việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV, phương pháp canh tác lúa hữu cơ an toàn và liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Trên cơ sở những kiến thức được học cùng với kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng mô hình lúa hữu cơ, trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Hải Quế tiếp tục tuyên truyền, vận động, hội viên tích cực tham gia sản xuất lúa theo hướng hữu cơ an toàn đồng thời nhân rộng các mô hình trồng lúa hữu cơ hiện đang thực hiện trên địa bàn./.

    

                                                      Nguyễn Văn Hòa