Hướng đi mới cho nông dân trồng lúa ở phường Đông Lương

 

Vụ Đông Xuân 2021-2022, Hội Nông dân phường phối hợp với UBND phường Đông Lương, Hợp tác xã Trung Chỉ đã đưa giống ST 24 và ST 25 chất lượng cao vào gieo trồng ở vùng ruộng của 03 khu phố Trung Chỉ, Đại Áng, Vĩnh Phước trên diện tích 37 ha. 

Đến nay, lúa đang vào thời kỳ thu hoạch, năng suất đạt 59 tạ/ha. Qua đánh giá của nông dân là hạt gạo dài, trắng trong, không bạc bụng, cơm có mùi thơm lá dứa, được người tiêu dùng chấp nhận. Hội Nông dân phường cùng với Tổ hợp tác sản xuất lúa Đại Áng tổ chức xay xát 2 loại lúa trên và đóng bao 10kg gạo để bán ra thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu “Gạo ngon Đông Lương”.

 

Trong vụ Hè Thu 2022,  Hội Nông dân phường, Hợp tác xã Trung Chỉ tiếp tục nhân rộng thêm 43 ha, trong đó có 13 ha sản xuất theo hướng hữu cơ tại Hợp tác xã Trung Chỉ được Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị ký kết Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ, giá ký kết hợp đồng là 7.100 đồng/kg lúa tươi tại ruộng. Đây là hướng đi mới cho nông dân trồng lúa phường Đông Lương nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích./.

                                   Lê Quang Cường