Hội nghị trực tuyến triền khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Bảo hiểm PVI”

 

Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI đồng chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị có đồng chí Trần Văn Bến - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Thái Hồng Lĩnh - Phó Giám đốc và các cán bộ của văn phòng đại điện Công ty Bảo hiểm PVI tại tỉnh Quảng Trị.
Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị


Hội nghị đã giới thiệu và thông qua nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI; dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo, Hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch.

Tham gia ý kiến đóng góp tại các điểm cầu của một số tỉnh, thành phố đã khẳng định sự hợp tác giữa Trung ương Hội NDVN và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI về Thỏa thuận hợp tác an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân là việc làm cần thiết, mang lại quyền và lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân các tỉnh đã và đang triển khai Chương trình “Thỏa thuận hợp tác an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” tiếp tục triển khai có hiệu quả đưa Bảo hiểm PVI phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc mang lại quyền lợi và lợi ích cho hội viên, nông dân. Sau Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Bến -TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh triển khai một số nhiệm vụ của hai ngành cần thực hiện trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ cán bộ và hội viên nông dân cấp huyện và cơ sở./.

Thu Hoài