Hội thảo đầu bờ mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường tại xã Gio Quang

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện kỹ thuật Tưới nước ướt khô xen kẽ tại mô hình “canh tác lúa thân thiện với môi trường” tại xã Gio Quang. Tham dự có đồng chí Lê Văn Mẫn, UVBTV, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị; Chủ tịch Hội Nông dân huyện Gio Linh; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Gio Quang; các cán bộ tham gia Dự án, BTV HND xã Gio Quang và các hội viên nông dân tham gia mô hình canh tác lúa theo hướng thân thiện với môi trường tại xã Gio Quang.


Tại buổi hội thảo, cán bộ kỹ thuật của dự án đã báo cáo quá trình thực hiện kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ (nông – lộ - phơi) tại ruộng mô hình và đánh giá kết quả mô hình. Dưới sự giám sát của các cán bộ kỹ thuật Dự án, mô hình đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đề ra. Kết quả so sánh giữa ruộng trình diễn và ruộng đối chứng cho thấy: bộ rễ ở ruộng trình diễn mọc dài, tỏa rộng và bám sâu vào trong đất hơn giúp cây lúa hút được nước ở độ sâu hơn, tăng khả năng hút dinh dưỡng, ít bị đổ ngã, cây lúa ở ruộng trình diễn đẻ nhánh tốt hơn, thân ít bị sâu bệnh, bông to, tỉ lệ hạt chắc cao, năng suất đạt 3,4 tạ/sào, cao hơn 0.2 tạ/sào so với ruộng đối chứng.

Với việc thực hiện kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ đã giúp bà con nông dân tiết kiệm nước tưới, hạn chế gây biến đổi khí hậu do các khí độc như Mê tan, Sunphua hydro hình thành do tập quán giữ nước thường xuyên liên lục từ khi cấy đến gần thu hoạch trong ruộng.

Các đại biểu tham dự hội thảo và 20 hội viên nông dân tham gia dự án đã thảo luận những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện kỹ thuật. Trong thời gian tới, các hội viên nông dân của dự án đều thống nhất cùng thực hiện kỹ thuật tưới nước ướt khô xen kẽ trên diện tích lúa của gia đình và tuyên truyền cho các hộ không tham gia dự án cùng thực hiện để tiết kiệm nước, tăng năng suất lúa và góp phần bảo vệ môi trường./.

Linh Nhân