Hội Nông dân xã Hải Sơn tổ chức cho hội viên nông dân đi tham quan mô hình kinh tế

 

Vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Sơn tổ chức cho 15 hội viên của 04 Chi Hội (Hà Lộc, Đông Sơn, Tân Sơn và Tây Sơn) trên toàn xã thăm quan các mô hình kinh tế ở các địa phương trong tỉnh.
Đoàn của Hội Nông dân xã Hải Sơn tham quan mô hình nuôi bò nhốt ở xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh)


Đoàn đã đến tham quan mô hình chăn nuôi lợn ở xã Hải Thượng (Hải Lăng), chăn nuôi gà xã Triệu Thượng (Triệu Phong), nuôi dê nhốt ở xã Cam Chính (Cam Lộ) và mô hình nuôi bò nhốt ở xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh).

Sau chuyến đến tham quan, học tập tại các mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp  hội viên, nông dân xã Hải Sơn có thêm kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Từ đây, hội viên, nông dân các Chi Hội đã đăng ký với Hội Nông dân xã xây dựng 02 mô hình trồng cỏ nuôi dê nhốt và 03 mô hình trồng cỏ chăn nuôi bò nhốt./.

Lê Thanh Thủy