Hội Nông dân xã Hải Định ra mắt mô hình “Chi Hội Nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”

Thực hiện Chỉ thị 09 của UBND huyện Hải Lăng về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phảm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Quý Mão năm 2023, ngày 15/12/2022, Hội Nông dân xã Hải Định phối hợp với Công an xã tổ chức Hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và ra mắt mô hình “Chi Hội Nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại thôn Thiện Tây. Đến dự có đại diện lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh, đại diện Thường trực Hội Nông dân huyện Hải Lăng, Đại diện lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng và hơn 70 hội viên tham gia. Đây là Chi Hội được Hội Nông dân xã chọn làm điểm để nhân rộng các Chi Hội khác. 
Hội viên, nông dân tham gia buổi ra mắt mô hình “Chi Hội Nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”


Mô hình “Chi Hội Nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” được thành lập gồm 09 thành viên. Tại buổi ra mắt, các hội viên, nông dân ký cam kết thực hiện xây dựng mô hình không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội với các nội dung: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, của Hội; tích cực vận động con em không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; tham gia các hoạt động phòng-chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm;xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ; thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo vệ môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp.

Hoạt động này giúp cho hội viên nông dân phòng tránh các tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành pháp luật; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội viên nông dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương./.

Thùy Dung