Hội Nông dân xã Hải Lệ phát động vệ sinh chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Mừng Xuân Quý Mão Năm 2023; Lập thành tích Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2023 – 2028, vừa qua, Hội Nông dân xã Hải Lệ phát động tổng vệ sinh, chỉnh trang nông thôn.
Hội viên, nông dân xã Hải Lệ tham gia trồng cây xanh


Tại buổi phát động có sự tham gia của 695/899 hội viên, nông dân vệ sinh đường làng ngõ xóm. Cũng trong buổi phát động này. Hội Nông dân xã đã triển khai trồng một tuyến đường cây xanh (cây cau) dài 250m với 100 cây cau tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới của xã nhà.

Đây là công trình chào mừng Đại Hội Đại Biểu Hội Nông Dân Xã Hải Lệ nhiệm kỳ 2023 – 2028 và một trong những nội dung cam kết của Hội Nông dân xã với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hải Lệ năm 2023./.

Bùi Thưởng