Gương điển hình

Từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp


Ngày cập nhật: 29/08/2019 4:08:20 CH

Những năm qua, huyện Hướng Hóa tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tập trung phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa và tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm lợi thế của huyện; khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả…

 

Thu hoạch cà phê ở Hướng Hóa​

 

Tính đến nay, tổng diện tích một số loại cây trồng chủ lực của huyện Hướng Hóa như cây cà phê đạt 5.318 ha (sản lượng cà phê nhân đạt hơn 7.060 tấn/ năm); diện tích cây cao su đạt 1.075 ha; diện tích trồng sắn nguyên liệu đạt 5.080 ha; diện tích cây ăn quả đạt 4.065 ha (riêng diện tích trồng chuối đạt 3.734 ha với sản lượng hơn 16.120 tấn/năm); diện tích cây lương thực có hạt 3.315 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 205.712 con…; giá trị sản xuất ngành nông - lâm nghiệp đạt hơn 1.265 tỉ đồng (tăng bình quân 8,8% năm và chiếm tỉ trọng 10,76% trong cơ cấu kinh tế của huyện). Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tập trung thâm canh, chuyên canh; đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật - công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả, tinh bột sắn, gia súc, gia cầm… ; phát triển nông nghiệp đúng với qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như qui hoạch của ngành nông nghiệp; gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

 

Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng đề án “Hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác giai đoạn năm 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa…” để từng bước chuyển đổi diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả tại các xã Thuận, Thanh, Xy, A Dơi, A Túc, A Xing, Ba Tầng, Hướng Lộc… sang trồng các loại cây hoa màu, cây công nghiệp khác như gừng, nghệ, ngô, cao su… Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không mở rộng diện tích đất trồng sắn ngoài vùng nguyên liệu của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa; tiến hành chuyển đổi diện tích 521 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây cao su, ngô, gừng, nghệ…Trong đó, sẽ chuyển đổi 200 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây gừng, nghệ; chuyển đổi 200 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây cao su; chuyển đổi 121 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây ngô…

 

Huyện cũng chú trọng việc nâng cao chất lượng, sản lượng cây cà phê, với mục tiêu trước mắt là đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào thâm canh cây cà phê, trong đó thực hiện tái canh cây cà phê; ứng dụng các mô hình kĩ thuật tưới tiết kiệm, kĩ thuật canh tác phù hợp theo địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng và đặc biệt các vườn cà phê được đầu tư nguồn nước để chủ động tưới không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Đối với những vườn cà phê già cỗi, kém chất lượng, huyện tích cực hỗ trợ người dân đầu tư tái canh, cải tạo vườn đi đôi với sử dụng giống mới chất lượng, thích nghi với điều kiện sinh thái của từng vùng, khu vực, địa phương để từ đó từng bước nâng cao chất lượng và sản lượng cây cà phê. Trong năm 2018, huyện đã hỗ trợ tái canh 150 ha, tập trung tại các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp và thị trấn Khe Sanh. Dự kiến đến năm 2025 sẽ triển khai tái canh khoảng 1.910 ha trên địa bàn toàn huyện…

 

Để từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, thời gian tới huyện Hướng Hóa sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; tổ chức sản xuất theo hướng tập trung chuyên canh, sản xuất hàng hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án về chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, phát triển cây cao su, tái canh cây cà phê…; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, liên doanh, liên kết…; khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất theo quy định của pháp luật để phát triển sản xuất trồng trọt quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tăng cường công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ như các công nghệ: Giống, sinh học, tưới, chế biến, bảo quản nông sản; đẩy mạnh cơ giới hóa và đưa các trang thiết bị, máy móc hiện đại vào sản xuất, chế biến nông sản; tập trung phát triển mạnh các loại vật nuôi chủ lực như trâu, bò, dê, lợn… nâng cao chất lượng con giống, làm tốt công tác thú y; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi tập trung, có quy mô lớn nhằm nâng cao chất lượng đàn (chú trọng tăng tỉ lệ lai sind đàn bò, nạc hóa đàn lợn); bảo tồn và phát triển các giống lợn bản địa phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường; tạo điều kiện thuận lợi và có chính sách về đất đai để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình… thuê đất, cấp giống để phát triển sản xuất; tăng nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư từ ngân sách nhà nước bằng nguồn vốn các chương trình, dự án…

 

Huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp đầu tư cũng như sự đóng góp của nhân dân; tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn tín dụng, các chính sách tín dụng ưu đãi khác cho lĩnh vực nông nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn mác, chỉ dẫn địa lí cho các sản phẩm nông nghiệp; tăng cường nghiên cứu, dự báo thông tin thị trường các sản phẩm nông nghiệp và vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; tổ chức liên kết liên doanh trong sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng, phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; gắn sản xuất với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; đảm bảo giá trị sản phẩm nông nghiệp luôn luôn có đầu ra ổn định; đẩy mạnh công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng thương mại để thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp nội địa…

baoquangtri.vn

 

Lần xem: 119  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chủ tịch cơ sở Hội gương mẫu, hết lòng vì công việc (26/6/2020)
Anh nông dân cần cù, chịu khó (9/6/2020)
Chi hội Trưởng nông dân năng động (8/6/2020)
Nông dân vươn lên làm giàu từ vùng khó (2/6/2020)
Hiệu quả mô hình nuôi thỏ khép kín (22/5/2020)
Làm giàu từ nghề cắt đá (22/5/2020)
Hội viên nông dân nuôi ong lấy mật cho thu nhập cao (15/5/2020)
Hướng đi mới từ nuôi cá leo thương phẩm (11/5/2020)
Anh nông dân mạnh dạn làm giàu (6/5/2020)
Chi Hội trưởng làm kinh tế giỏi (21/4/2020)
Hết lòng với công tác Hội (16/4/2020)
Hội Nông dân thúc đẩy các mô hình kinh tế mới phát triển (16/4/2020)
Hội viên nông dân vượt khó làm giàu ở vùng trung du (19/3/2020)
Phát triển chăn nuôi dê núi ở vùng biên giới (9/3/2020)
Người nông dân làm kinh tế giỏi (19/2/2020)
Triển vọng từ mô hình trồng bưởi da xanh tại Vĩnh Thủy (18/2/2020)
Có một “Tiểu Hà Giang” giữa lòng Quảng Trị (6/2/2020)
Cán bộ Hội cơ sở năng động (16/1/2020)
Làm giàu trên vùng đất cát ở Triệu Trạch (14/1/2020)
Mô hình nuôi thỏ đàn thương phẩm (15/11/2019)
Thu nhập gần 300 triệu đồng từ trồng hoa, cây cảnh (14/11/2019)
Trồng bơ trái vụ cho thu nhập khá ở Tân Liên (16/10/2019)
Mô hình liên kết chăn nuôi gà thương phẩm-hướng đi an toàn ở xã Trung Giang (14/10/2019)
Phát huy vai trò của Hội Nông dân xã trong phát triển kinh tế (11/10/2019)
Phát huy hiệu quả từ Tổ hợp tác trồng sen, nuôi cá (8/10/2019)
Người thợ cơ khí sáng chế dụng cụ nhổ sắn tiện lợi (25/9/2019)
Hiệu quả bước đầu từ các mô hình phát triển kinh tế (19/9/2019)
Chi hội Trưởng Nông dân làm kinh tế giỏi (19/9/2019)
Từng bước nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp (29/8/2019)
Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp với thương hiệu gà đồi (15/8/2019)

Thống kê truy cập

1037284Copyright 2020 by ICTQT.VN