Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Danh bạ điện thoại của cơ quan Hội ND tỉnh và các đơn vị trực thuộc

I. CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

TT

Họ và tên

Chứcvụ

Số điện thoại

Cố định

Di động

1

Trần Văn Bến

Chủ tịch

0233.3854.217

0903568469

2

Nguyễn Ngọc Lương

Phó Chủ tịch

0233.3522.272

0915056272

3

Nguyễn Thị Hường

Phó Chủ tịch

0233.3556.996

0914549919

 

VĂN PHÒNG

1

Trần Quang Chiến

ChánhVP

0233.3852.516

0914957368

2

Võ Hữu Lắm

Phó VP

0949938919

 

BAN XÂY DỰNG HỘI

1

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng Ban

0233.3858.960

01675356489

2

Hoàng Kim Thỉnh

Phó Ban

0968291871

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Lê Văn Mẫn

Trưởng Ban

0233.3556.024

0948161450

2

Nguyễn Quang Tĩnh

Phó Ban

01234264955

 

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

1

Nguyễn Ngọc Lương

Trưởng Ban

0233.3522.272

0915056272

2

Lê Văn Mẫn

Phó Ban

0233.3556.024

0948161450

3

Hoàng Thị Vân Anh

Kế toán

0945298444

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

1

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc - Nguyễn Thị Hường

0914549919

 

II.ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cố định

Di động

 

HỘI ND HUYỆN VĨNH LINH

1

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch

0233.3622344

0945156175

2

Nguyễn Văn Hoài

Phó CT

0233.3820517

0942477566

3

Lê Thị Mỵ

Phó CT

0947872997

 

HỘI ND HUYỆN GIO LINH

1

Lê Văn Cảm

Chủ tịch

0233.3825189

0915013234

2

Trần Văn Toàn

Phó CT

0944222189

3

Đào Công Hùng

Phó CT

01688569674

 

HỘI ND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Mai Sinh

Chủ tịch

0233.3509989

0915070918

2

Nguyễn Văn Quang

Phó CT

0233.3700983

0905348129

3

Đỗ Cao Thắng

Phó CT

0913485664

 

HỘI ND HUYỆN TRIỆU PHONG

1

Phạm Xuân Hiệp

Chủ tịch

0233.3828421

0942224047

2

Võ Văn Toàn

Phó CT

0941767045

3

Nguyễn Cường

Phó CT

0947588131

 

HỘI ND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

 

1

Trần Thị Minh Phúc

Chủ tịch

0233.3661044

0946555538

2

Nguyễn Đức Vinh

Phó CT

0914816336

 

HỘI ND HUYỆN HẢI LĂNG

1

Hoàng Văn Bảo

Chủ tịch

0233.3873202

0914110159

2

Nguyễn Đức Thành

Phó CT

0914565414

 

HỘI ND HUYỆN CAM LỘ

1

Nguyễn Xuân Hoài

Chủ tịch

0233.3871358

0935320333

2

Lê Anh Tuấn

Phó CT

0233.3872557

0977141405

3

Nguyễn Văn Việt

Phó CT

0912167225

 

HỘI ND HUYỆN ĐAKRÔNG

1

Nguyễn Thị Lượng

Chủ tịch

0233.3886292

01689351329

2

Nguyễn Như Thặng

Phó CT

0914327353

 

HỘI ND HUYỆN HƯỚNG HÓA

1

Hồ Văn Toàn

Chủ tịch

0233.3880438

0914900222

2

Hà Ngọc Giao

Phó CT

01202313495

3

Lê Bá Vân

Phó CT

01648108782

 

 


Thống kê truy cập

0124888Copyright 2018 by ICTQT.VN