Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Danh bạ điện thoại của cơ quan Hội ND tỉnh và các đơn vị trực thuộc

I. CƠ QUAN HỘI NÔNG DÂN TỈNH

 

THƯỜNG TRỰC TỈNH HỘI

TT

Họ và tên

Chứcvụ

Số điện thoại

Cố định

Di động

1

Lê Phúc Thiện

Chủ tịch

0233.3854.217

0942353357

2

Nguyễn Đán

Phó Chủ tịch Thường trực

0233.3858.962

0983085234

3

Nguyễn Ngọc Lương

Phó Chủ tịch

0233.3522.272

0915056272

4

Nguyễn Thị Hường

Phó Chủ tịch

0233.3556.996

0914549919

 

VĂN PHÒNG

1

Nguyễn Văn Quang

Chánh VP

0233.3852.516

0942686159

2

Võ Hữu Lắm

Phó VP

 

0949938919

 

BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

1

Lê Văn Mẫn

Trưởng Ban

0233.3858.960

0948161450

2

Trần Quang Chiến

Phó Ban

 

0914957368

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

1

Lê Xuân Hà

Trưởng Ban

0233.3556.024

0982524159

2

Nguyễn Quang Tĩnh

Phó Ban

 

01234264955

 

BAN TUYÊN GIÁO

1

Nguyễn Thị Hạnh

Trưởng Ban

0233.3556.020

01675356489

2

Hoàng Kim Thỉnh

Phó Ban

 

0968291871

 

BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

 

Hoàng Thị Vân Anh

Phó Giám đốc

0233.3858.960

0945298444

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

1

Nguyễn Thị Hường

P.Chủ tịch kiêm Giám đốc

 

0914549919

 

 

 

 

 

II.ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cố định

Di động

HỘI ND HUYỆN VĨNH LINH

1

Nguyễn Văn Lương

Chủ tịch

0233.3622344

0905237175

2

Nguyễn Văn Hoài

PCT

0233.3820517

0942477566

HỘI ND HUYỆN GIO LINH

1

Lê Văn Cảm

CT TT

0233.3825189

0915013234

2

Trần Văn Toàn

PCT

 

0944222189

 

3

Đào Công Hùng

PCT

 

01688569674

HỘI ND THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

1

Mai Sinh

Chủ tịch

0233.3509989

0915070918

2

Nguyễn Văn Quang

 

PCT

0233.3700983

0988793715

3

Đỗ Cao Thắng PCT 0913485664

HỘI ND HUYỆN TRIỆU PHONG

1

Phạm Xuân Hiệp

Chủ tịch

0233.3828421

0942224047

2

Võ Văn Toàn

PCT

 

0941767045

3

Nguyễn Cường

PCT

 

0947588131

HỘI ND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

 

1

Cao Hậu

Chủ tịch

0233.3661044

0975367147

2

Nguyễn Đức Vinh

PCT

 

0914816336

HỘI ND HUYỆN HẢI LĂNG

1

Hoàng Văn Bảo

Chủ tịch

0233.3873202

0914110159

2

Nguyễn Đức Thành

PCT

 

0915037156

 

 

 

 

 

HỘI ND HUYỆN CAM LỘ

1

Nguyễn Xuân Hoài

Chủ tịch

0233.3871358

0935320333

2

Lê Anh Tuấn

PCT

0233.3872557

0977141405

3

Lê Thanh Hải

PCT

 

0944055131

HỘI ND HUYỆN ĐAKRÔNG

1

NguyễnThị Hà

Chủ tịch

0233.3886292

0917200469

2

Nguyễn Như Thặng

PCT

 

0914327353

3

Nguyễn Thị Lượng

PCT

 

01689351329

HỘI ND HUYỆN HƯỚNG HÓA

1

Lê Gia Bảng

Chủ tịch

0233.3880438

0914184234

2

Hà Ngọc Giao

PCT

 

01202313495

3

Lê Bá Vân

PCT

 

01648108782

 

Thống kê truy cập

0068491Copyright 2018 by ICTQT.VN