Gương điển hình

Chi Hội trưởng Nông dân nhiệt tình với công tác Hội


Ngày cập nhật: 05/01/2023 4:36:09 CH

Với cương vị là chi Hội trưởng chi Hội Nông dân thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, những năm qua, ông Nguyễn Nhân đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc cũng như luôn năng nổ, nhiệt tình, đưa phong trào, hoạt động của chi Hội Nông dân thôn Tích Tường ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn.
Ông Nguyễn Nhân - Chi Hội trưởng Nông dân thôn Tích Tường đi thăm đường nông thôn mới

 

Chi Hội Nông dân thôn Tích Tường, xã Hải Lệ được thành lập vào năm 2019, trên cơ sở sát nhập 6 chi Hội của thôn. Ngay sau khi được thành lập, đảm nhiệm chức danh chi Hội trưởng, ông Nguyễn Nhân cùng với Ban chấp hành chi Hội đã tập trung chú trọng công tác tuyên truyền, vận động tập hợp nông dân vào Hội và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 3 năm qua, đã phát triền mới 18 hội viên. Đến nay, chi Hội có 360 người, 100% hội viên đều được cấp thẻ hội viên.

Để nâng cao chất lượng hội viên nông dân, ông Nguyễn Nhân cùng với BCH Chi hội đã thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt đến hội viên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nội dung liên quan đến nông dân như: Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị 59/CT-TW của Bộ chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân  Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, các chủ trương, Nghị quyết của tỉnh, của địa phương về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động, phát huy vai trò của hội viên nông dân trong việc tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương.

Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, ông Nguyễn Nhân cùng với Ban Chấp hành chi Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo mọi điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt để hội viên mạnh dạn phát triển kinh tế hộ gia đình. Theo đó, một mặt, chi Hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong chăn nuôi, trồng trọt để giúp các hộ nông dân tăng năng suất, hiệu quả trong các mô hình kinh tế. Mặt khác, kêu gọi, tìm tạo các nguồn vốn hỗ trợ, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Đến nay, số dư nợ của hội viên nông dân chi Hội qua NHCSXH hơn 8 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên nông dân đã phát triển chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư mua sắm máy móc từng bước cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát triển nhiều mô hình chăn nuôi mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình: Nuôi hươu lấy nhung, nuôi lươn thương phẩm, mô hình trồng cây ăn quả, trồng rừng kinh tế…

Toàn chi Hội có 100% hộ nông dân sản xuất các giống lúa chất lượng cao chiếm 70% diện tích, chăn nuôi trâu bò 300 con, 2 mô hình trồng cây ăn quả, 01 mô hình vườn mẫu và thành lập CLB Nuôi hươu lấy nhung.

Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chi Hội đã có 20 hộ hội viên đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên được nâng lên đáng kể. Số hộ nghèo chiếm tỷ lệ dưới 1%, không có hội viên có nhà ở dột nát, tạm bợ.

Phát huy vai trò của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, ông Nguyễn Nhân cùng với Ban Chấp hành chi Hội đã tích cực vận động hội viên nông dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến đất, hiến cây, ngày công để mở rộng, tu sửa, bê tông hóa giao thông nông thôn; xây dựng các thiết chế văn hóa như cổng chào xóm trị gia hàng chục triệu đồng. Riêng trong những tháng đầu năm 2022, hội viên nông dân thôn Tích Tường đã hiến hơn 1.400 m2 đất ruộng, hơn 560 m2 đất vườn để mở rộng đường giao thông, thuận lợi cho việc giao thông đi lại. Điển hình như gia đình hội viên Nguyễn Ngọc Đức, Trần Thị Gái, Nguyễn Văn Lạng…Nhờ vậy, đến nay, cơ bản các tuyến đường trong thôn đã có điện chiếu sáng, rộng rãi,  khang trang, thông thoáng, thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của bà con nông dân.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, bản thân ông Nhân còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các quy định, hương ước của làng văn hóa, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do thôn, xã tổ chức; thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt tập trung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, vận động 100% hội viên nông dân hưởng ứng tham gia các nguồn quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, có trên 98% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ông Nguyễn Nhân - Chi Hội trưởng Nông dân thôn Tích Tường chia sẻ: “Tích Tường là địa bàn rộng, vùng gò đồi, nên đường xá, giao thông đi lại trong bà con nông dân gặp rất nhiều khó khăn.Thực hiện chủ trương của địa phương về việc mở rộng đường giao thông nông thôn, tôi đã tích cực vận động, khuyến khích bà con nông dân, nhất là hội viên tự nguyện hiến đất, hiến cây để mở rộng đường xá, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thông đi lại cũng như việc phát triển sản xuất.” Với những tích đạt được trên các lĩnh vực, phong trào hoạt động, chi Hội Nông dân thôn Tích Tường nhiều năm liền được các cấp khen thưởng, tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào, hoạt động của Hội.

Cá nhân ông Nguyễn Nhân - Chi Hội Trưởng Hội Nông dân thôn Tích Tường 4 năm liền (từ 2018 đến nay) đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp Hội vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

“Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của chi Hội Nông dân thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, thời gian tới, bản thân tôi sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, cùng với tập thể Ban Chấp hành chi Hội tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức, phong trào của chi Hội ngày càng vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục chú trọng công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của hội viên nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, ông Nguyễn Nhân - Chi Hội trưởng Nông dân thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị nói.

                                                Ngọc Lan

Lần xem: 32  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Liên kết để khai thác tiềm năng du lịch (13/3/2023)
Hiệu quả bước đầu từ mô hình nuôi thỏ thương phẩm (28/2/2023)
Mô hình Cam, Quýt xã Đoài ở Triệu Trung (18/1/2023)
Chi Hội trưởng Nông dân nhiệt tình với công tác Hội (5/1/2023)
Nông dân Ngô Xuân Sao vượt khó làm kinh tế (28/11/2022)
Triển vọng từ mô hình cam ở xã Hướng Tân (9/11/2022)
Nuôi gà gia công lãi 450 triệu đồng/năm (1/11/2022)
Thoát nghèo bền vững nhờ vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội (20/10/2022)
Người chuyên ươm giống tiêu ở vùng Cùa (28/9/2022)
Hiệu quả từ mô hình trồng cây cam Vinh trên đất Cam Lộ (20/9/2022)
Thu nhập cao nhờ mô hình kinh tế đa cây, đa con (11/8/2022)
Kiên trì với nghề để thành công (2/8/2022)
Nỗ lực làm giàu trên vùng đất lửa Khe Sanh (7/6/2022)
Từ chiếc thuyền nan đến những con tàu công suất lớn (29/4/2022)
Nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi ở Triệu Phong (28/3/2022)
Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm (7/3/2022)
Nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao (4/1/2022)
Cán bộ Hội Nông dân trẻ "Nói được, làm được" (7/12/2021)
Anh Nguyễn Đăng Vương với mô hình sản xuất sạch vì sức khỏe cộng đồng (18/10/2021)
Cán bộ Hội làm kinh tế giỏi (23/8/2021)
Phát triển chăn nuôi hữu cơ theo chuỗi khép kín (16/8/2021)
Triển vọng từ mô hình nuôi hàu sữa ở Triệu Phước (3/8/2021)
Hiệu quả mô hình ương nuôi cá giống (14/7/2021)
Hồ Văn Khưa-Chủ tịch Hội Nông dân nói được, làm được (8/7/2021)
Hồ Ta Đăng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (29/6/2021)
Triển vọng từ mô hình nuôi trâu vỗ béo (15/6/2021)
Chủ tịch Hội Nông dân tận tâm với công việc (2/6/2021)
Làm giàu từ mô hình trang trại tổng hợp (17/5/2021)
Hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo (11/5/2021)
Hiệu quả mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 3 giai đoạn (26/3/2021)
Copyright 2023 by ICTQT.VN