Phong trào nông dân

Hội Nông dân phường 1 – thị xã Quảng Trị tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân phường 1 – thị xã Quảng Trị tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028
Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường 1 và tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Vừa qua, Hội Nông dân phường 1 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường 1 tổ chức ra quân xây dựng bê tông hóa vỉa hè tuyến đường Phan Bội Châu thuộc địa bàn phường 1, thị xã Quảng Trị.

Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Gio Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Gio Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Nằm trong chuỗi các công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Gio Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, vừa qua, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Gio Châu đã sửa chữa nhà ở cho hội viên nông dân Trần Ngọc Sơn, chi hội thôn Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Thu nhập cao từ nghề nuôi dúi ở miền núi

Thu nhập cao từ nghề nuôi dúi ở miền núi
Tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), anh Nguyễn Đình Bảo, 29 tuổi, đã mạnh dạn đầu tư vốn thực hiện mô hình nuôi dúi má đào để bán con giống và thương phẩm. Bước đầu mô hình nuôi dúi đang phát triển tốt và đem lại thu nhập cao cho gia đình.

Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ ra quân xây dựng tuyến đường kiểu mẫu

Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ ra quân xây dựng tuyến đường kiểu mẫu
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, vừa qua, Hội Nông dân thị trấn đã phát động nông dân ra quân xây dựng tuyến đường Hàm Nghi - thị trấn Cam Lộ trở thành tuyến đường kiểu mẫu.

Gặp mặt, tặng quà con em nông dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023

Gặp mặt, tặng quà con em nông dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023
Ngày 03/02/2023, Hội Nông dân thị trấn Bến Quan phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn tổ chức gặp mặt, tặng quà cho con em nông dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Nông dân Hướng Hóa tập trung chăm sóc lúa đông xuân

Nông dân Hướng Hóa tập trung chăm sóc lúa đông xuân
Thời tiết sau tết Nguyên đán Quý Mão có nắng ấm, thuận lợi cho cây lúa nhanh bén rễ hồi xanh và đẻ nhánh. Những ngày này trên khắp các cánh đồng, nông dân huyện Hướng Hóa đang tập trung xuống đồng làm cỏ, chăm bón và tỉa dặm cho lúa vụ đông xuân.

Vĩnh Giang - điểm sáng trong công tác Hội và phong trào nông dân

Vĩnh Giang - điểm sáng trong công tác Hội và phong trào nông dân
Thực hiện chương trình công tác của Hội Nông dân các cấp, thời gian qua, Hội Nông dân xã Vĩnh Giang đã phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả, bền vững

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả, bền vững
Trên hành trình đổi mới và phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển, cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Ngày 1/12/2022, Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chương trình hành động số 47-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Đây thực sự là định hướng quan trọng để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả, bền vững, đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng của tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Nông dân Vĩnh Thái nuôi cá lóc mang lại hiệu quả kinh tế cao

Nông dân Vĩnh Thái nuôi cá lóc mang lại hiệu quả kinh tế cao
Với lợi thế vùng cát ven biển, những năm gần đây nông dân xã Vĩnh Thái đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư xây dựng mô hình kinh tế mới, thực hiện liên kết nhóm hộ, thành lập Tổ hợp tác mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Copyright 2023 by ICTQT.VN