Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Dạy nghề & hỗ trợ nông dân

Quảng Trị: Chú trọng đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới


Ngày cập nhật: 07/03/2018 9:07:21 SA

 

 Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh đã góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp lao động nông thôn có việc làm, tăng thu nhập và ổn định được cuộc sống. 

Ảnh minh họa


Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo cho 1.262 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 7.300 lượt người, trong đó 3.515 người làm việc trong tỉnh, 2.058 người làm việc ngoài tỉnh và 560 lao động làm việc ở nước ngoài. Đến nay, chương trình xây dựng NTM được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Theo kết quả rà soát hiện trạng tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiêu chí đạt bình quân toàn tỉnh là 13,25 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh hiện có 31/117 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 26,5%.

Hiện, mạng lưới các cơ sở dạy nghề có bước phát triển về số lượng và phân bố rộng khắp các địa phương. Để có cơ sở pháp lý cho công tác đào tạo nghề, UBND tỉnh đã phê duyệt 79 nghề thuộc danh mục đào tạo cho lao động nông thôn, bao gồm 41 nghề nông nghiệp, 38 nghề phi nông nghiệp. Xây dựng 44 bộ chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn, bao gồm 6 nghề phi nông nghiệp, thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên; 5 nghề phi nông nghiệp và 33 nghề nông nghiệp, thời gian đào tạo dưới 3 tháng.

Thời gian qua toàn tỉnh triển khai 12 mô hình dạy nghề cho lao động nông thôn, trong đó 7 mô hình mang lại hiệu quả, được nhân rộng như mô hình trồng ném tại huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh cho thu nhập 40-50 triệu đồng/ha; mô hình trồng hoa ở các phường ven đô Đông Hà với diện tích 10 ha cùng với một số xã như Gio Châu (Gio Linh), Triệu Thành, Triệu Đông (Triệu Phong), Tân Hợp (Hướng Hóa); mô hình trồng sắn tại các xã vùng Lìa; kỹ thuật chế biến nước mắm tại xã Triệu Vân, Triệu Lăng (Triệu Phong); sản xuất nón lá tại xã Hải Tân, Hải Xuân (Hải Lăng).

Các đơn vị, địa phương đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 37.000 người, trong đó hệ trung cấp 2.272 người; sơ cấp và chứng chỉ nghề 34.729 người. Nhờ đó góp phần đưa tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 46,13%; tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 34%; tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 28,05%.

Mặc dù quá trình triển khai thực hiện việc dạy nghề cho lao động nông thôn đã đạt được nhiều kết quả nhất định, tuy nhiên chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thấp, vẫn còn tình trạng đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu dẫn đến việc không ít lao động nông thôn tham gia học nghề nhưng không thể áp dụng vào thực tiễn hoặc không gắn bó lâu dài với nghề.

Một số nghề phi nông nghiệp đào tạo vẫn mang tính hình thức, người lao động sau đào tạo khó có việc làm do tay nghề yếu và thiếu kinh nghiệm, chương trình, giáo trình dạy nghề còn nhiều bất cập, đội ngũ giáo viên nhìn chung còn thiếu và yếu về chuyên môn. Một số trung tâm dạy nghề cấp huyện chưa được đầu tư về cơ sở vật chất, không đảm bảo yêu cầu dạy và học; một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ cơ sở chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn dẫn đến thiếu sâu sát trong công tác tuyên truyền, vận động.

Để phát huy hiệu quả công tác dạy nghề cần tăng cường công tác quản lý đào tạo nghề như rà soát quy hoạch mạng lưới; nâng cao năng lực dự báo nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch đào tạo bảo đảm về số lượng và cơ cấu gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức dạy nghề thông qua các mô hình sản xuất điển hình và nhân rộng, gắn chương trình dạy nghề với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Để công tác đào tạo nghề đạt hiệu quả thực chất và bền vững, việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề vừa phải xuất phát từ nhu cầu của người lao động, đồng thời phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và trình độ của người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65-70%. Trong đó, có bằng cấp chứng chỉ đạt 28%, trên 80% lao động sau khi học nghề có việc làm hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất hiệu quả cao hơ; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác dạy nghề; nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và giáo viên giảng dạy…

Hoinongdan.org.vn

Lần xem: 178  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bế giảng lớp học nghề kỹ thuật nuôi gà thả vườn tại xã Vĩnh Chấp (12/10/2018)
Hỗ trợ hội viên bị thiết hại do chập điện (3/10/2018)
Hội nghị tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động năm 2018 tại Vĩnh Linh (21/9/2018)
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh: Khai giảng 05 lớp đào tạo nghề cho hội viên nông dân (19/9/2018)
Nông dân xã Triệu Giang khai giảng lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn cho hội viên (13/9/2018)
Hội Nông dân xã Triệu Long phối hợp tập huấn cách sử dụng chế phẩm trong chăn nuôi (13/9/2018)
Xã Hải Xuân: Khai giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật xây dựng (13/9/2018)
Hội Nông dân xã Cam Nghĩa tổ chức khai giảng lớp nghề kỹ thuật xây dựng năm 2018 (13/9/2018)
Nông dân Hải Hòa chuyển đổi giống lúa chất lượng cao (28/8/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức khởi công xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” (13/8/2018)
Triệu Ái: Khai giảng lớp đào tạo nghề kỹ thuật trồng cây dược liệu (13/8/2018)
Khai giảng lớp dạy nghề kỹ thuật trồng cây ăn quả ở xã Triệu Thượng (7/8/2018)
Hội nghị triển khai chuyên đề về hoạt động ủy thác năm 2018 (2/8/2018)
Nông dân xã Vĩnh Thành hỗ trợ Lợn giống cho hội viên khó khăn (31/7/2018)
Khai giảng lớp đào tạo nghề kỷ thuật trồng cây ăn quả cho Hội viên nông dân xã Hải Lệ (30/7/2018)
Khai giảng lớp đào tạo nghề kỷ thuật chăn nuôi gà thả vườn tại Hải Xuân (18/7/2018)
Hội Nông dân thị trấn Bến Quan tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả (9/7/2018)
Giải ngân vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại xã Gio Việt (6/7/2018)
Hội Nông dân xã Hải Xuân sơ kết 01 năm thành lập tổ hợp tác “Chăn nuôi lợn kết hợp nuôi cá nước ngọt” (21/6/2018)
Hội Nông dân thị trấn Ái Tử phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện tập huấn cho hội viên nông dân (3/5/2018)
Nguồn vốn khuyến công về với nông dân (2/4/2018)
Quảng Trị: Chú trọng đào tạo nghề gắn với xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho hội viên nông dân ở thị trấn Cam Lộ (7/2/2018)
Hội Nông dân xã Hải Thượng tổ chức dạy nghề “Kỹ thuật trồng rau an toàn” cho hội viên nông dân (22/1/2018)
Hỗ trợ nông dân vay vốn trồng chuối sạch gắn với xây dựng thương hiệu chuối Tân Long, Hướng Hóa (11/1/2018)
Chú trọng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn (12/12/2017)
Hội Nông dân xã Triệu Ái phối hợp bế giảng lớp học nghề (5/12/2017)
Bế giảng lớp nghề kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi trang trại tại xã Vĩnh Lâm (1/11/2017)
Bế giảng lớp nuôi gà thả vườn ở Gio Thành (31/10/2017)
Bế giảng lớp nghề kỹ thuật sửa chữa, vận hành máy nông nghiệp (20/10/2017)

Thống kê truy cập

0126360Copyright 2018 by ICTQT.VN