Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Xây dựng Hội

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-TTg, ngày 20/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ


Ngày cập nhật: 12/06/2017 10:32:35 SA

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực quản lý, điều hành, có kỹ năng hoạt động thực tiễn về công tác Hội; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, tính kế thừa giữa các thế hệ, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Hội các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân các cấp.


Toàn cảnh lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2017, cụm Hướng Hóa, Đakrông và Cam Lộ.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp; Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2045/QĐ-TTg về “ Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”; để tiếp tục thực hiện thay cho Quyết định 1045/QĐ-TTg giai đoạn 2010 - 2015. Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2045 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, năm 2016 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ động làm việc với Sở Nội vụ tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị  ban hành Kế hoạch về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020; với mục tiêu: Đảm bảo trên 85 % cán bộ, công chức cấp tỉnh ®­îc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo các chương trình quy định cho từng chức danh; trên 80 % cán bộ, công chức Hội Nông dân cấp huyện được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân theo chương trình quy định cho từng loại đối tượng; đảm bảo 85% cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã và đối tượng thuộc diện quy hoạch chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã được đào tạo trình độ trung cấp trở lên; trên 75 % cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân; trên 50 % cán bộ chi Hội, tổ Hội Nông dân được bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác Hội Nông dân.


Đại diện học viên trình bày kết quả thảo luận nhóm chuyên đề công tác tổ chức cán bộ tại cụm Vĩnh Linh, Gio Linh và Đông Hà

Năm 2017, được UBND tỉnh phê duyệt cho Hội Nông dân tỉnh tổ chức 3 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; đối tượng là cán bộ chi Hội trưởng và chi Hội phó trong toàn tỉnh, mỗi lớp là 100 học viên với thời gian 03 ngày/lớp; Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 3 lớp tập huấn tại  ba cụm (cụm Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và Triệu Phong; cụm Vĩnh Linh, Gio Linh và Đông Hà; cụm Hướng Hóa, Đakrông và Cam Lộ). Tại các lớp tập huấn học viên được truyền đạt các chuyên đề: Xây dựng tổ chức Hội; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân Việt Nam; Công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm nông dân; Hội Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể và  Một số vấn đề về hoạt động tín dụng có liên quan đến Hội ND Việt Nam.

Trong quá trình tham gia học tập, các học viên học tập nghiêm túc, có tinh thần ham học cầu tiến, chịu khó nghiên cứu tài liệu, đảm bảo giờ giấc, chú ý nghe giảng, tiếp thu bài tốt, tham gia thảo luận nhóm tích cực, hăng say thực hành tại lớp. Có nhiều học viên ở xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong lúc là vụ mùa hè thu nhưng đã chấp hành tốt nội quy lớp học, sắp xếp công việc gia đình, tham gia đảm bảo về mặt thời gian và số lượng. Sau các lớp tập huấn có 100 % học viên tham gia viết bài thu hoạch đảm bảo theo quy định, thông qua các nội dung của học viên tham gia, ban tổ chức lớp học đã tổng hợp những ý kiến, kiến nghị, đề xuất nhằm tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hội cho các năm tiếp theo.

Với các nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chi Hội được trang bị kiến thức và năng lực quản lý, điều hành, có kỹ năng hoạt động thực tiễn về công tác Hội; nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ chi Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế./.

                                                                  

                                                                              Lê Văn Mẫn

                                                    

 

Lần xem: 193  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở. (25/10/2018)
Chi Hội Nông dân khu phố 4, phường 1 thành phố Đông Hà cụ thể hóa Nghị quyết của chi bộ, hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra (15/10/2018)
Chi Hội nông dân khóm 4, thị trấn Hải Lăng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (9/10/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực báo chuyên đề về thực hiện Kế hoạch 38 của Huyện ủy (8/10/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội (3/10/2018)
Ban Chỉ đạo 81 huyện Hải Lăng tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 (25/9/2018)
Chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (17/9/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (14/9/2018)
TX Quảng Trị: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 (13/8/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHTW Đảng (khóa X) và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018 (18/7/2018)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức giám sát tại xã Hải Quế (16/7/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vĩnh Sơn (5/7/2018)
Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và giai cấp nông dân (20/6/2018)
Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên nông dân xây dựng Hội vững mạnh (7/5/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức cho cán bộ Chi hội tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả (27/4/2018)
Đoàn kết, đổi mới xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp (20/4/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 (13/4/2018)
Nông dân Gio Linh thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (3/4/2018)
Cam Lộ hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế (19/3/2018)
Chi Hội 4 thôn Như Lệ, xã Hải Lệ xây dựng công trình chào mừng Đại Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 (1/3/2018)
Chuyển đổi sinh kế hiệu quả ở xã biển Vĩnh Thái (26/2/2018)
Hội Nông dân Hướng Hóa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 (5/2/2018)
Hội Nông dân phường An Đôn, TX Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (2/2/2018)
Thành lập Hợp tác xã nông lâm Tiên Tiến (30/1/2018)
Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ phối hợp phát triển cây trồng mới ở địa phương (24/1/2018)
Hội Nông dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và tổ chức ký kết thi đua năm 2018 (15/1/2018)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia bảo vệ môi trường (9/1/2018)
Hội Nông dân Hải Lăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (2/1/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (15/12/2017)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân (28/11/2017)

Thống kê truy cập

0128125Copyright 2018 by ICTQT.VN