Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Xây dựng Hội

Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân


Ngày cập nhật: 28/11/2017 4:27:10 CH

 

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, các cấp Hội đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền để nông dân nắm vững và hiểu sâu hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.Ban Chỉ đạo 81 tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg tại huyện Hải Lăng


Với chức năng là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo 81 của tỉnh trong triển khai thực hiện Quyết định 81 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền về giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thực hiện chính sách đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết các khiếu kiện về đất đai; khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tai nạn, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Tích cực lồng ghép các hoạt động của Hội, phong trào nông dân để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các văn bản liên quan đến tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, để cán bộ, hội viên kịp thời nắm bắt, hưởng ứng thực hiện.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh chú trọng thành lập và duy trì các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Hiện nay, toàn tỉnh có 94/141 xã, phường, thị trấn đã xây dựng được câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phương thức sinh hoạt theo định kỳ 01tháng/lần, nội dung sinh hoạt về tìm hiểu pháp luật cho hội viên, nông dân; phổ biến các chế độ, chính sách mới liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổ chức 185 điểm trợ giúp pháp lý với 12.267 người, tuyên truyền pháp luật 955 buổi với 64.236 người tham gia.

Công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Nông dân chú trọng thực hiện. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh có 18 báo cáo viên, trong đó có 01 báo cáo viên và 01 cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh. 

Trong những năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã quan tâm đến công tác tập huấn, nâng cao kiến thức và cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ Hội làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền về các chế định liên quan đến đời sống, phát triển sản xuất của nông dân như: tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ Luật tố tụng hình sự (sửa đổi) đến với cán bộ, hội viên, nông dân… Thông qua tập huấn giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Hội nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, trang bị thêm kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ Hội các cấp. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới hội viên, nông dân một cách thiết thực, hiệu quả. Mặt khác, thường xuyên nắm bắt tình hình khó khăn, bức xúc của nông dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ.

Để tiếp tục triển khai và thực hiện Quyết định 81QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống Hội có hiệu quả, các cấp Hội cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Quyết định 81 và các kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 81; Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện, cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện chính sách nông nghiệp, nông thôn, nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các cấp Hội, bởi khi có kiến thức thì việc tập hợp, bố trí lực lượng thu thập, phân tích, đánh giá thông tin sẽ khách quan, hiệu quả; Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân ở địa phương; Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nắm bắt thông tin khó khăn, bức xúc trong sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời, giải quyết thỏa đáng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi ba nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

Ngọc Nhân

Lần xem: 199  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở. (25/10/2018)
Chi Hội Nông dân khu phố 4, phường 1 thành phố Đông Hà cụ thể hóa Nghị quyết của chi bộ, hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra (15/10/2018)
Chi Hội nông dân khóm 4, thị trấn Hải Lăng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (9/10/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực báo chuyên đề về thực hiện Kế hoạch 38 của Huyện ủy (8/10/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội (3/10/2018)
Ban Chỉ đạo 81 huyện Hải Lăng tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 (25/9/2018)
Chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (17/9/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (14/9/2018)
TX Quảng Trị: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 (13/8/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHTW Đảng (khóa X) và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018 (18/7/2018)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức giám sát tại xã Hải Quế (16/7/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vĩnh Sơn (5/7/2018)
Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và giai cấp nông dân (20/6/2018)
Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên nông dân xây dựng Hội vững mạnh (7/5/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức cho cán bộ Chi hội tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả (27/4/2018)
Đoàn kết, đổi mới xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp (20/4/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 (13/4/2018)
Nông dân Gio Linh thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (3/4/2018)
Cam Lộ hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế (19/3/2018)
Chi Hội 4 thôn Như Lệ, xã Hải Lệ xây dựng công trình chào mừng Đại Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 (1/3/2018)
Chuyển đổi sinh kế hiệu quả ở xã biển Vĩnh Thái (26/2/2018)
Hội Nông dân Hướng Hóa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 (5/2/2018)
Hội Nông dân phường An Đôn, TX Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (2/2/2018)
Thành lập Hợp tác xã nông lâm Tiên Tiến (30/1/2018)
Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ phối hợp phát triển cây trồng mới ở địa phương (24/1/2018)
Hội Nông dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và tổ chức ký kết thi đua năm 2018 (15/1/2018)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia bảo vệ môi trường (9/1/2018)
Hội Nông dân Hải Lăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (2/1/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (15/12/2017)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân (28/11/2017)

Thống kê truy cập

0128110Copyright 2018 by ICTQT.VN