Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Xây dựng Hội

Đoàn kết, đổi mới xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp


Ngày cập nhật: 20/04/2018 1:41:19 CH

Từ ngày thành lập đến nay, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố Đông Hà luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng và triển khai các hoạt động, phong trào có hiệu quả. Đặc biệt trong nhiệm kỳ 2012 - 2018, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và sự hỗ trợ, phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trên địa bàn, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố đã đoàn kết, nỗ lực, thu được những kết quả quan trọng trong công tác hội và phong trào nông dân. Qua đó, Hội Nông dân thành phố đã khẳng định vai trò, vị trí của mình, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

 

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân thành phố vừa trực tiếp, vừa phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án thành phố đề ra. Trung bình mỗi năm, hội tổ chức 170 buổi tuyên truyền, thu hút trên 7.500 lượt người tham gia. Nhờ đó, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố đã nắm chắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho gia đình, người dân trên địa bàn.

 

Nhiệm kỳ 2012 - 2018, đội ngũ cán bộ các cấp Hội Nông dân thành phố Đông Hà được củng cố, kiện toàn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội các cấp trong xây dựng hội và phong trào nông dân. Trong nhiệm kỳ, hội đã chỉ đạo tổ chức thành lập mới 4 chi hội, nâng số chi hội hiện có lên 84 chi hội/83 khu phố. Hằng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố giao chỉ tiêu kết nạp hội viên cho các cơ sở hội theo tình hình thực tế và chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh hội giao. Đến nay, Hội Nông dân thành phố có 4.739 hội viên. Để thu hút hội viên tham gia và gắn bó với phong trào, Ban Chấp hành Hội các cấp không ngừng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; xây dựng, sử dụng quỹ hội, hội phí minh bạch, hợp lý; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; có sự tuyên dương, khen thưởng kịp thời…

 

Hội Nông dân thành phố Đông Hà đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình thông qua việc xây dựng, triển khai nhiều hoạt động, phong trào có sức lan tỏa. Khi cuộc vận động “Toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, từng nhà làm giàu cho mình, cho cộng đồng và cho đất nước” được phát động, Hội Nông dân thành phố xác định đây là phong trào quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, gắn với mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa vào sử dụng những giống mới; tạo điều kiện hình thành cụm chăn nuôi gắn với trồng trọt… Hằng năm, các cấp hội liên kết tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho nông dân. Cùng với đó, Hội Nông dân thành phố chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nông dân phát triển sản xuất, tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Liên Việt, Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp cung ứng cho nợ hàng chục tấn giống, phân bón, máy móc... tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân phát triển sản xuất. Mỗi cán bộ, hội viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thiết thực hỗ trợ nhau về vốn, giống, ngày công, kinh nghiệm sản xuất... Được sự tuyên truyền, vận động của các cấp hội, các hộ sản xuất giỏi tích cực giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức.

 

Cán bộ Hội Nông dân thành phố Đông Hà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên

 

Các cấp Hội Nông dân thành phố Đông Hà đã vận động nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực hiến đất, hiến cây, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; tham gia vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật cuối tháng… Thực hiện tiêu chí số 19 trong xây dựng nông thôn mới, hội vận động người dân giữ gìn an ninh, trật tự, tích cực xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; động viên con em hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự; thực hiện các chính sách hậu phương quân đội; giúp đỡ gia đình chính sách… Trong 5 năm qua, các cơ sở hội đã xây dựng và củng cố 9 Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật; tổ chức trợ giúp pháp lý cho trên 4.000 người; phối hợp xây dựng 45 mô hình chi hội không có tội phạm và tệ nạn xã hội; cán bộ hội viên nông dân luôn đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Hội Nông dân thành phố Đông Hà luôn xác định xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua sinh hoạt hội, sinh hoạt tại khu dân cư, tiếp xúc cử tri, cán bộ, hội viên đã chủ động góp ý vào kế hoạch, quy hoạch dự án phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, giúp cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đi đầu. Trong các nhiệm kỳ, nhiều cán bộ các cấp Hội Nông dân thành phố được tín nhiệm, bầu vào những chức danh chủ chốt. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân thành phố đã giới thiệu 103 hội viên ưu tú cho Đảng, xét kết nạp Đảng 38 hội viên, đưa tổng số đảng viên tham gia sinh hoạt hội là 396 đồng chí.

 

Với khẩu hiệu hành động “Nông dân Đông Hà đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo xây dựng thành phố văn minh, sạch đẹp”, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân thành phố Đông Hà tiếp tục nỗ lực xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh về mọi mặt. Hội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động các phong trào nông dân, trong đó chú trọng tuyên truyền sâu rộng và vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của hội. Tập trung nâng cao vai trò đại diện của Hội Nông dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kinh tế, văn hoá- xã hội, an ninh-quốc phòng.

 

Trên cơ sở phương hướng hoạt động, Hội Nông dân thành phố Đông Hà đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Trước tiên là nắm chắc tình hình khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đời sống hội viên, nông dân, qua đó báo cáo, phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời tháo gỡ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, các doanh nghiệp, tạo nguồn lực để hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, nông dân. Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, hợp tác, hiệu quả bền vững, thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị đến năm 2020, xây dựng các chi hội vững mạnh để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức hội.

 

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố Đông Hà quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Đông Hà khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng phát triển.

Mai Sinh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đông Hà

Lần xem: 117  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở. (25/10/2018)
Chi Hội Nông dân khu phố 4, phường 1 thành phố Đông Hà cụ thể hóa Nghị quyết của chi bộ, hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra (15/10/2018)
Chi Hội nông dân khóm 4, thị trấn Hải Lăng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (9/10/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực báo chuyên đề về thực hiện Kế hoạch 38 của Huyện ủy (8/10/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội (3/10/2018)
Ban Chỉ đạo 81 huyện Hải Lăng tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 (25/9/2018)
Chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (17/9/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (14/9/2018)
TX Quảng Trị: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 (13/8/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHTW Đảng (khóa X) và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018 (18/7/2018)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức giám sát tại xã Hải Quế (16/7/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vĩnh Sơn (5/7/2018)
Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và giai cấp nông dân (20/6/2018)
Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên nông dân xây dựng Hội vững mạnh (7/5/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức cho cán bộ Chi hội tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả (27/4/2018)
Đoàn kết, đổi mới xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp (20/4/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 (13/4/2018)
Nông dân Gio Linh thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (3/4/2018)
Cam Lộ hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế (19/3/2018)
Chi Hội 4 thôn Như Lệ, xã Hải Lệ xây dựng công trình chào mừng Đại Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 (1/3/2018)
Chuyển đổi sinh kế hiệu quả ở xã biển Vĩnh Thái (26/2/2018)
Hội Nông dân Hướng Hóa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 (5/2/2018)
Hội Nông dân phường An Đôn, TX Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (2/2/2018)
Thành lập Hợp tác xã nông lâm Tiên Tiến (30/1/2018)
Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ phối hợp phát triển cây trồng mới ở địa phương (24/1/2018)
Hội Nông dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và tổ chức ký kết thi đua năm 2018 (15/1/2018)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia bảo vệ môi trường (9/1/2018)
Hội Nông dân Hải Lăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (2/1/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (15/12/2017)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân (28/11/2017)

Thống kê truy cập

0126420Copyright 2018 by ICTQT.VN