Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Xây dựng Hội

Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và giai cấp nông dân


Ngày cập nhật: 20/06/2018 9:54:10 SA

Nhiệm kỳ 2012- 2017, Hội Nông dân (HND) huyện Vĩnh Linh tập trung cải tiến lề lối làm việc, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết những vướng mắc về tư tưởng, dư luận xã hội cũng như tâm tư, nguyện vọng của hội viên.


Tập huấn kỹ thuật cạo mủ cao su cho hội viên nông dân.

Trong thực hiện nhiệm vụ, hội lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đề ra những mục tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, từng bước động viên hội viên thực hiện. Điểm nhấn mang lại sự thành công trong hoạt động của HND huyện nhiệm kỳ qua chính là công tác củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở. Ngay sau đại hội, các chi, tổ hội ở 22 xã, thị trấn được kiện toàn kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Kể từ năm thứ hai sau đại hội, định kỳ hằng năm Ban Chấp hành HND huyện thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng và sự biến động về cán bộ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được Ban Thường vụ Huyện hội quan tâm. Đội ngũ cán bộ hội hằng năm đều được tập huấn, nâng cao trình độ lý luận chính trị, các kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên được chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 16.023 hội viên, sinh hoạt tại 212 chi hội. Việc sinh hoạt chi, tổ hội được duy trì nền nếp và lồng ghép nội dung phong phú để đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh hoạt từng cơ sở. Hằng năm, qua đánh giá xếp loại tỷ lệ hội xã, thị trấn, chi hội đạt vững mạnh tăng, không có chi hội, hội cơ sở yếu kém.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp hội viên, nông dân tiếp cận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân huyện tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ. Hội đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho trên 4.500 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 160 tỷ đồng. Triển khai nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 2,6 tỷ đồng cho 77 hộ vay để phát triển kinh tế. Cùng với các cơ quan, ngành chức năng mở các lớp dạy nghề, cung cấp các dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân kịp thời, hiệu quả. 5 năm qua, đã có 56 lớp dạy nghề ngắn hạn được tổ chức với sự tham gia của trên 1.500 hội viên nông dân với các ngành nghề chính như xây dựng dân dụng, sửa chữa, vận hành máy nông cụ, trồng, chăm sóc và cạo mủ cao su, trồng rau sạch, trồng ném, chăn nuôi thú y... Phối hợp mở 645 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và thoát nghèo bền vững” được các cấp HND triển khai với nhiều hình thức đa dạng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trên địa bàn huyện, có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đem lại thu nhập cao và ngày càng được nhân rộng như các mô hình: cá - lúa ở các xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy cho thu nhập 100 - 130 triệu đồng/ha/năm; thâm canh lúa chất lượng cao ở các xã vùng trọng điểm lúa thu nhập 60 - 70 triệu đồng/ha/ năm; lúa - cá - lợn ở Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long cho thu nhập 150 triệu đồng/ha/năm; nuôi tôm thẻ chân trắng, tôm sú ở các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thành; trồng ném xen lạc thu nhập 300 triệu đồng/ha/năm; quy hoạch vùng đất trồng cây hồ tiêu cho thu nhập ước đạt 400 triệu đồng/ha/năm. Nhiều hội viên nông dân đang áp dụng các mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài việc phát triển cây trồng, con nuôi, nhiều hộ đã vay vốn mua máy làm đất, máy vận chuyển, máy gặt đập liên hợp, máy chạy tàu, thuyền đã góp phần cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 4.300 hộ đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 31,5% số hộ hội viên nông dân; trong đó cấp Trung ương 13 hộ, cấp tỉnh 90 hộ, cấp huyện 520 hộ và cấp cơ sở 3.677 hộ. Nhiệm kỳ qua hộ nông dân thoát nghèo là 580 hộ, bình quân hằng năm giảm 116 hộ. Tỷ lệ hộ khá và giàu ngày càng tăng.

Cùng với hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế, các cấp HND ở huyện Vĩnh Linh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới như tuyên truyền, vận động nông dân hiến cây, hiến đất, hiến công trình, góp công, góp tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang nhà cửa, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cũng như chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước của làng, thôn, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình gương mẫu.

Thực hiện chức năng tham gia giám sát, phản biện xã hội, trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo định kỳ và đột xuất. Qua 5 năm đã tổ chức 110 cuộc kiểm tra toàn diện tất cả các hội xã, thị trấn và 220 lượt chi hội. Phối hợp với Tỉnh hội kiểm tra 4 xã ven biển về tình hình sản xuất, đời sống ngư dân; 3 xã về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án do Trung ương hội, Tỉnh hội thực hiện trên địa bàn; kiểm tra 3 đơn vị về sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra trên 80 lượt xã, thị trấn về quản lý nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nên nhiệm vụ công tác hội ở cơ sở có nhiều đổi mới, tiến bộ, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội cũng được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, toàn hội có 4 tập thể được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, 2 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen, 13 tập thể được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen, 43 tập thể được UBND huyện tặng giấy khen. Về cá nhân có 4 người được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, 5 người được UBND tỉnh tặng bằng khen, trên 70 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giai cấp nông dân Việt Nam.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh đề ra một số mục tiêu cụ thể đó là: 100% cán bộ, hội viên nông dân được học tập các chủ trương của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước và của hội các cấp; kết nạp từ 1.500 - 1.700 hội viên mới; 100% hội viên nông dân được tham gia tập huấn về khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực; đào tạo nghề trung bình hằng năm từ 20 - 22 lớp với 600 - 660 hội viên để đến cuối nhiệm kỳ có 40% hội viên qua đào tạo nghề; tăng số hộ sản xuất, kinh doanh giỏi trung bình hằng năm từ 3 - 3,5% để đến cuối nhiệm kỳ có từ 40 - 45% hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm.

Baoquangtri.vn

 

 

 


Lần xem: 160  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ hội cơ sở. (25/10/2018)
Chi Hội Nông dân khu phố 4, phường 1 thành phố Đông Hà cụ thể hóa Nghị quyết của chi bộ, hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã đề ra (15/10/2018)
Chi Hội nông dân khóm 4, thị trấn Hải Lăng tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (9/10/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực báo chuyên đề về thực hiện Kế hoạch 38 của Huyện ủy (8/10/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội (3/10/2018)
Ban Chỉ đạo 81 huyện Hải Lăng tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý năm 2018 (25/9/2018)
Chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (17/9/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (14/9/2018)
TX Quảng Trị: Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2018 (13/8/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCHTW Đảng (khóa X) và sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018 (18/7/2018)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức giám sát tại xã Hải Quế (16/7/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức tập huấn pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân tại xã Vĩnh Sơn (5/7/2018)
Xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và giai cấp nông dân (20/6/2018)
Tăng cường đoàn kết, tập hợp hội viên nông dân xây dựng Hội vững mạnh (7/5/2018)
Hội Nông dân xã Vĩnh Chấp tổ chức cho cán bộ Chi hội tham quan học tập mô hình kinh tế hiệu quả (27/4/2018)
Đoàn kết, đổi mới xây dựng thành phố Đông Hà văn minh, giàu đẹp (20/4/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức họp rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 (13/4/2018)
Nông dân Gio Linh thi đua phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới (3/4/2018)
Cam Lộ hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế (19/3/2018)
Chi Hội 4 thôn Như Lệ, xã Hải Lệ xây dựng công trình chào mừng Đại Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 (1/3/2018)
Chuyển đổi sinh kế hiệu quả ở xã biển Vĩnh Thái (26/2/2018)
Hội Nông dân Hướng Hóa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 (5/2/2018)
Hội Nông dân phường An Đôn, TX Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (2/2/2018)
Thành lập Hợp tác xã nông lâm Tiên Tiến (30/1/2018)
Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ phối hợp phát triển cây trồng mới ở địa phương (24/1/2018)
Hội Nông dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ và tổ chức ký kết thi đua năm 2018 (15/1/2018)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia bảo vệ môi trường (9/1/2018)
Hội Nông dân Hải Lăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (2/1/2018)
Hội Nông dân huyện Gio Linh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017 (15/12/2017)
Các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chú trọng công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân (28/11/2017)

Thống kê truy cập

0124839Copyright 2018 by ICTQT.VN