Xây dựng Hội

Kết quả chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028


Ngày cập nhật: 20/04/2023 11:08:29 SA

 

Thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 513-KH/HNDTW, ngày 21/9/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.
Đồng chí Trần Văn Bến – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí BCH Hội Nông dân xã Hải Hưng, nhiệm kỳ 2023-2028


Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành: Kế hoạch số 201 KH-HNDT, ngày 13/10/2022 về việc tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn số 41-HD/HNDT, ngày 13/10/2022 về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 42-HD/HNDT về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 44-HD/HNDT, ngày 02/12/2022 về tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo các cơ sở Hội triển khai thực hiện. Mỗi huyện, thị, thành Hội chọn 01 cơ sở Hội để chỉ đạo đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội ở các đơn vị khác.

Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội tiến hành để tổ chức đại hội đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Tính đến ngày 31/3/2023, có 125/125 cơ sở Hội đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cơ sở Hội đã tổ chức các hoạt động hay công trình, phần việc chào mừng đại hội như Hội Nông dân phường 5, thành phố Đông Hà trao quà sinh kế cho hội viên khó khăn trên địa bàn phường với trị giá 2 triệu đồng; Hội Nông dân phường 1, thị xã Quảng Trị phối hợp với đoàn thanh niên phường tổ chức ra quân xây dựng bê tông hoá một tuyến đường trên địa bàn; Hội Nông dân xã Gio Châu phát động hội viên sửa chữa nhà ở cho một hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hay Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu….Bên cạnh đó các phong trào khác như: Phát động hội viên nông dân thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, nạo vét kênh, diệt chuột bảo vệ mùa màng, trồng cây xanh cắt tỉa hàng rào ở các con đường kiểu mẫu, làm vệ sinh đường giao thông nông thôn, khơi thông cống rảnh bảo vệ môi trường được các cấp Hội tổ chức rộng khắp.

Các cơ sở Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội như: việc treo cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội tại trụ sở làm việc của các xã, thị trấn và các tuyến đường chính của các khu phố, thôn, bản. Tại các điểm tổ chức đại hội ở bên ngoài Hội trường đều treo Cờ phướn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội, trang trí ma két Hội trường đảm bảo đúng theo hướng dẫn, khẩu hiệu được trưng bày trong đại hội trang trọng và phù hợp với nội dung Đại hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở căn cứ các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên để xây dựng báo cáo chính trị; đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó CHủ tịch; đề án bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo theo yêu cầu; tham gia ý kiến báo cáo chính trị của Hội ND cấp huyện. Công tác chuẩn bị để tổ chức khá chu tất và được Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện và cấp uỷ cùng cấp phê duyệt. Công tác điều hành đại hội được bám sát chỉ đạo của cấp trên và kịch bản đại hội.

Công tác bầu cử được tiến hành đúng theo Điều lệ và Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. 125/125 đơn vị đều tổ chức bầu theo hình thức bầu tròn. Kết quả phiếu bầu tập trung, phát huy được tính dân chủ trong thể toàn cán bộ, hội viên nông dân. Kết quả Đại hội đã bầu 1292 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 351 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; 123/125 Chủ tịch (khuyết 02) và 123/125 Phó Chủ tịch (khuyết 02) Hội Nông dân cấp cơ sở. Chất lượng Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cơ bản đảm bảo điều kiện về trình độ, năng lực để lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 trong toàn tỉnh cơ bản đạt được kết quả theo yêu cầu cả về nội dung, hình thức, công tác nhân sự và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đại hội thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo được không khí thi đua sôi nổi trong hội viên, nông dân; tăng cường sự đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân; đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới./.

Hồng Nhạn

Lần xem: 81  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Kết quả chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 (20/4/2023)
Tập trung thực hiện hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 (5/1/2023)
Hướng Hóa tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022 (31/12/2022)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (14/12/2022)
Nông dân xã Hải Quy xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu (25/11/2022)
Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hội viên nông dân nghèo (10/10/2022)
Đại hội Chi Hội Nông dân Đoàn Kết, xã Cam Chính nhiệm kỳ 2022-2027 (5/10/2022)
Đại hội Chi Hội Nông dân thôn Lan Đình, xã Gio Phong, nhiệm kỳ 2022-2027 (3/10/2022)
Đại hội chi Hội Nông dân Liêm Công Phường, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (26/9/2022)
Đại hội chi Hội điểm thôn Húc Nghì, xã Húc Nghì, huyện Đakrông (21/9/2022)
Đại hội chi Hội Nông dân khu phố 3, thị trấn Cửa Việt (21/9/2022)
Đại hội điểm Chi hội Nông dân thôn Nại Hiệp, xã Triệu Ái nhiệm kỳ 2022 - 2027 (17/8/2022)
Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2022 (15/7/2022)
Cam Lộ tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022 (1/7/2022)
Hiệu quả từ việc chuyển đổi diện tích cây sắn kém hiệu quả sang cây trồng khác ở vùng Lìa (13/6/2022)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức Hội nghị trực báo (20/5/2022)
Hoạt động của các cấp Hội chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (29/4/2022)
Hội Nông dân thị trấn Gio Linh ra mắt tổ Hội nghề nghiệp sản xuất mộc dân dụng, mỹ nghệ (14/4/2022)
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 (6/4/2022)
Hội Nông dân thị xã Quảng Trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội (4/4/2022)
Hội Nông dân phường 1 khánh thành công trình bồn hoa chắn tàu (24/3/2022)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ giải ngân Quỹ hỗ trợ nông dân tại 02 xã Cam Tuyền và Cam Hiếu (15/3/2022)
Hội Nông dân xã Hải Định trồng cây xây dựng tuyến đường kiểu mẫu (22/2/2022)
Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh tổ chức Chương trình ““Xuân - Ấm áp nghĩa tình” (24/1/2022)
Công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi Lao động sáng tạo năm 2022 (12/1/2022)
Hỗ trợ nông dân đặc biệt khó khăn sửa chữa nhà ở (30/12/2021)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân (21/12/2021)
Thị xã Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội (29/11/2021)
Hội Nông dân tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo (19/11/2021)
Hội Nông dân Hải Phú đồng hành cùng bà con nông dân tiêu thụ cam K4 (8/11/2021)
Copyright 2023 by ICTQT.VN
gogoanime