Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Nông dân với pháp luật

Một số điểm mới cơ bản của Nghị định 116/2018/NĐ-CP

Một số điểm mới cơ bản của Nghị định 116/2018/NĐ-CP
Ngày 09/6/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm khuyến khích các TCTD cho vay để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng hạ tầng, xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần từng bước nâng cao đời sống người dân.

Những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2019

Những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2019
Năm 2019 đánh dấu sự thay đổi của nhiều chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) mà người lao động và người sử dụng lao động cần biết để có thể nắm và hiểu rõ về quyền lợi của mình khi tham gia. Đồng thời, những điểm mới cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của ngành BHXH.

Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Nhà nông không nên sử dụng chất Cysteamine trong chăn nuôi

Nhà nông không nên sử dụng chất Cysteamine trong chăn nuôi
Từ tháng 8-2016 đến nay, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi và cả người chăn nuôi sử dụng Cysteamine.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018
Phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo; vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng; hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Nông dân có nguyện vọng được tham gia BHXH tự nguyện

Nông dân có nguyện vọng được tham gia BHXH tự nguyện
Từ ngày 1/1/2018 (thời điểm chính sách BHXH tự nguyện có hiệu lực thi hành) thì các đối tượng người lao động thuộc khu vực phi chính thức, không có hợp đồng lao động trong đó có nông dân nếu có nguyện vọng được tham gia BHXH tự nguyện.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018
10 luật có hiệu lực từ 1/1/2018; tăng lương tối thiểu vùng; biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi mới; sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất; quy định mới về tính lãi tiền gửi giữa tổ chức tín dụng với khách hàng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018.

Tóm tắt những điểm mới có lợi cho người lao động trong Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2006 đã đánh dấu sự phát triển quan trọng của ngành BHXH Việt Nam, tạo tiền đề cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tới mọi người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, qua hơn 6 năm thực hiện, có nhiều nội dung của Luật BHXH 2006 không còn phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, vì vậy, ngày 20/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (Luật số 58/2014/QH13 gọi tắt là Luật BHXH 2014), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016 thay thế Luật BHXH 2006. Có thể nói, Luật BHXH 2014 ra đời đã khắc phục được nhiều điểm bất cập trong Luật BHXH 2006, đặc biệt, sự thay đổi quy định trong các chế độ trợ cấp của BHXH bắt buộc được nhiều chuyên gia đánh giá là sự thay đổi có lợi cho người lao động.

Thống kê truy cập

0211673Copyright 2019 by ICTQT.VN