Nông dân với pháp luật

Tiếp tục mở rộng đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp


Ngày cập nhật: 19/09/2016 2:44:57 CH

Chính phủ vừa trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến. Theo đó dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên tinh thần tiếp tục mở rộng đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các đối tượng còn lại đang phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp, Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp như Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2010; Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2020. Theo Nghị quyết số 55/2010/QH12, hầu hết các đối tượng sử dụng đất nông nghiệp đều được miễn hoặc giảm 50% số thuế phải nộp. Do đó chỉ còn một số ít đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã) thì phải nộp 50% số thuế ghi thu đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp và phải nộp 100% số thuế ghi thu đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. 

Tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao; đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 50% số thuế ghi thu hàng năm đối với diện tích được Nhà nước giao. Tổ chức được Nhà nước giao đất nông nghiệp mà không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đất nông nghiệp phải nộp 50% số thuế ghi thu đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp và phải nộp 100% số thuế ghi thu đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tổ chức (trừ đơn vị vũ trang nhân dân) sử dụng đất nông nghiệp phải nộp 50% số thuế ghi thu hàng năm trong trường hợp trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp; phải nộp 100% số thuế sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp không trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp. Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất nông nghiệp phải nộp 50% số thuế ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2010/QH12 đã đạt được một số kết quả quan trọng, cụ thể đã góp phần hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống, góp phần xây dựng đồng bộ hệ thống chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; mặt khác giảm bớt chi phí quản lý hành chính vàđảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp... Mặc dù trong những năm qua kinh tế đất nước đãcóbước phát triển khásong đến nay kinh tế nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chậm phát triển; đời sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn; sức cạnh tranh của hàng hóa nông nghiệp trên thị trường khu vực và thế giới còn hạn chế. Do đó, việc Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để Quốc hội thông qua là nhằm thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tếnông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại hóa; giảm bớt khó khăn cho nông dân, giảm chi phí quản lý hành chính, khuyến khích đầu tư, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. 

Như vậy, nếu dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua; việc mở rộng thêm đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (bổ sung đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn từ 1/1/2017 đến 31/12/2020 theo Tờ trình của Chính phủ) là nguồn động viên, khuyến khích người dân khai hoang, mở rộng diện tích đất nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, xây dựng cánh đồng lớn; góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, đẩy nhanh ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. 

baoquangtri.vn

Lần xem: 523  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Quy định chính thức về tuổi nghỉ hưu từ 1-1-2021 (25/11/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020 (3/11/2020)

Thể lệ 3819 ngày 15/10/2020 của Hội Nông dân tỉnh về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2020 "Pháp luật với mọi người"

(27/10/2020)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 (7/10/2020)
Nhiều điểm mới trong Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (5/2/2020)
Quy định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (16/7/2019)
Giám sát tàu cá bằng công nghệ vệ tinh (8/4/2019)
Một số điểm mới cơ bản của Nghị định 116/2018/NĐ-CP (28/2/2019)
Những điểm mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thực hiện từ năm 2019 (15/2/2019)
Quy định mới về mức đóng bảo hiểm y tế (25/10/2018)
Nhà nông không nên sử dụng chất Cysteamine trong chăn nuôi (23/10/2018)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018 (4/6/2018)
Quy định mới về thu tiền sử dụng đất (15/3/2018)
Nông dân có nguyện vọng được tham gia BHXH tự nguyện (16/1/2018)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2018 (8/1/2018)
Tóm tắt những điểm mới có lợi cho người lao động trong Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế (2/11/2017)
Quảng Trị: Cần "cả hệ thống chính trị" kiểm soát thuốc BVTV (9/8/2017)
Tăng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc (3/8/2017)
Những thay đổi về chính sách bảo hiểm từ tháng 6/2017 (6/6/2017)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2017 (5/6/2017)
Lao động có quyền từ chối công việc không đảm bảo an toàn (17/5/2017)
Phát hiện, xử lý trên 61 vụ kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc (16/2/2017)
Nỗi lo tội phạm trên Facebook (10/2/2017)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2017 (6/2/2017)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017 (13/1/2017)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016 (28/12/2016)
Miễn thuế đất nông nghiệp đến hết 2020 (15/11/2016)
Tiếp tục mở rộng đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (19/9/2016)
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2016 (9/8/2016)
Hướng dẫn thực hiện mức lương mới (21/6/2016)
Copyright 2021 by ICTQT.VN