Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội Nông dân xã Hải Hưng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05

Hội Nông dân xã Hải Hưng điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện Hải Lăng đã triển khai sâu rộng, góp phần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên và nông dân. Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác mà Hội Nông dân xã Hải Hưng là một điển hình.

Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức quán triệt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức quán triệt chuyên đề về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày 21/10/2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Hội Nông dân phường 2 tích cực học tập và làm theo Bác

Hội Nông dân phường 2 tích cực học tập và làm theo Bác
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Hội Nông dân Phường 2, TP. Đông Hà hưởng ứng tích cực gắn với thực hiện các phong trào thi đua, qua đó góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ

Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Nhà nước ta mà còn là người sáng lập và chỉ đạo nền báo chí cách mạng Việt Nam, kể từ ngày Báo Thanh niên, cơ quan của Hội Thanh niên cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc) ra số đầu vào ngày 21/6/1925. 96 năm đã qua, tư tưởng báo chí của Bác Hồ là: Viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào? - đã và vẫn là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt trong ý thức và hành động của những người làm báo cách mạng Việt Nam.

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh"

Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh"
Chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang.
Copyright 2022 by ICTQT.VN