Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân

Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân
Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Bởi vậy, Đảng không có mục đích nào khác ngoài mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp và đem lại quyền làm chủ cho Nhân dân, đảm bảo tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân.

Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân

Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ luôn đánh giá cao vai trò của nông dân: “Công nông là cái gốc cách mệnh” và “công nông là người chủ cách mệnh” do Đảng cách mệnh lãnh đạo, “Nông Hội là cái nền cách mệnh của dân ta” và “Nông Hội phải liên hệ chặt chẽ với Công Hội” để dựng ra Chính phủ Công Nông Binh”. Khẳng định nông dân là lực lượng hùng hậu, đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Người nhấn mạnh “Đồng bào nông dân sẳn có lực lượng to lớn, sẳn có lòng nồng nàn yêu nước, sẳn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh”. Do vậy “Muốn kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công ắt phải dựa vào quần chúng nông dân”. Chính vì thế, Bác rất coi trọng công tác vận động nông dân.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam
Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng nay 20.8.2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh; thường trực và ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tấm lòng Bác Hồ với nông dân

Tấm lòng Bác Hồ với nông dân
Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi tầng lớp xã hội; trong đó, Người đặc biệt quan tâm giai cấp nông dân. Trong con đường đi đến hạnh phúc ấm no, người nông dân Việt Nam luôn có Bác đồng hành.

Thống kê truy cập

0902454Copyright 2020 by ICTQT.VN