Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị


Ngày cập nhật: 17/05/2016 10:00:16 SA

Hôm qua 16/5/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự và chủ trì hội nghị về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự hội nghị phía điểm cầu Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị


5 năm qua, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, các cấp chính quyền, đoàn thể.

  Hội nghị cũng đã tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và rút ra các bài học kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Về mục tiêu trong thời gian tới, Trung ương xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..., góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. 

Các tham luận trình bày tại hội nghị đã tập trung làm rõ về một số kết quả, kinh nghiệm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các địa phương, ban, ngành. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp quán triệt và thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong cả hệ thống chính trị và trong nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu... Chỉ thị của Bộ Chính trị yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung tư tưởng chủ yếu đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn dân tộc. Cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Yêu cầu lấy kết quả học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng... 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 354 tập thể và 365 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011-2015. 

baoquangtri.vn

 


Lần xem: 220  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước (12/5/2020)
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)

Thống kê truy cập

1037268Copyright 2020 by ICTQT.VN