Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Ngày cập nhật: 21/07/2016 7:57:11 SA

 

Hôm qua 20/7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể, cá nhân được khen thưởng…


Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc- Ảnh: THÀNH DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nêu rõ: Sau khi Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị 03, ngày 26/9/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị cho cán bộ cốt cán quán triệt nội dung Chỉ thị trên và các văn bản hướng dẫn có liên quan, toàn tỉnh tổ chức hơn 2.800 lớp chuyên đề, với tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt trên 96%. Việc tổ chức học tập hàng năm đi vào nền nếp, hạn chế những biểu hiện hình thức. 

Qua 5 năm thực hiện, các cấp ủy đảng nhận thức rõ hơn, xem việc thực hiện Chỉ thị 03 là việc làm thường xuyên, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác vào các kỳ sinh hoạt định kỳ; gắn học tập với việc thảo luận, đánh giá tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, hiểu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị 03 góp phần hình thành những giá trị chuẩn mực đạo đức, thể hiện trong xây dựng lý tưởng sống, gương mẫu trong sinh hoạt, tận tụy trong công việc, tôn trọng, gần gũi nhân dân. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, kiểm điểm, phê bình những biểu hiện tiêu cực, hạn chế của tập thể và cá nhân. Tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, thái độ giao tiếp vui vẻ, niềm nở, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời. Việc chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm được các cơ quan, ban, ngành, địa phương tập trung giải quyết. Bên cạnh đó tập trung thực hiện cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm trong công việc, tạo niềm tin của người dân với chính quyền. Qua thực hiện Chỉ thị 03 góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, tương thân tương ái, tích cực giải quyết các vấn đề xã hội; xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ năm 2012-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã biểu dương 123 tập thể, 243 cá nhân.


Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 – 2016- Ảnh: THÀNH DŨNG

Bên cạnh kết quả đạt được báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong nhận thức, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời nêu lên 6 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các tập thể, cá nhân về những kết quả đạt được qua thực hiện Chỉ thị 03, khẳng định đây là cuộc vận động lớn, mang lại những kết quả thiết thực. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớn nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có sức lan tỏa và từng bước phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, đoàn thể với những nội dung thiết thực, cụ thể, góp phần đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể… 

Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tinh thần tự giác trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, phong cách của người cán bộ, đảng viên, công chức nhất là việc nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính. Các cấp ủy đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Thực hiện phương châm mà Bộ Chính trị đề ra là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, nghĩa là cấp trên học trước, làm trước; cấp dưới noi gương học theo, làm theo; trong nội bộ đảng học trước, làm trước; quần chúng nhân dân học theo, làm theo. Quá trình thực hiện Chỉ thị 05 gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”… 


Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 – 2016- Ảnh: THÀNH DŨNG

Trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 35 tập thể, 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị giai đoạn 2011 - 2016./. 

 

Baoquangtri.vn


 

Lần xem: 200  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước (12/5/2020)
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)

Thống kê truy cập

1037280Copyright 2020 by ICTQT.VN