Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


Ngày cập nhật: 16/10/2017 4:10:01 CH

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kế thừa những kết quả của Chỉ thị 03 nhưng yêu cầu cao hơn, đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không được hình thức mà phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và với mỗi cán bộ, đảng viên bằng những hành động và việc làm cụ thể.


Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của Chỉ thị 05 trong hoạt động Hội và phong trào nông dân cũng như vai trò định hướng về tư tưởng chính trị, phong cách sống, làm việc, cho cán bộ Hội các cấp và hội viên nông dân, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh và Huyện ủy Hải Lăng, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các Hội cơ sở tổ chức tuyên truyền, tổ chức học tập chuyên đề về Chỉ thị 05 cho 12.342 lượt cán bộ, hội viên. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch số12-KH/HNDH, ngày 11/03/2017 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2017 “Nâng cao vai trò của hội viên nông dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Hội vững mạnh”. Từ chủ đề đã chọn, Huyện Hội xây dựng chủ điểm cho từng lĩnh vực một như:“Thu gom rác từ nhà ra đồng ruộng”; "Xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả";Nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của tổ chức Hội”. Chỉ đạo mỗi Hội cơ sở xây dựng ít nhất 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có đăng ký cụ thể từ đầu năm. Qua một năm thực hiện, bước đầu đã đạt được một số kết quả đó là:    

Về chủ điểm “Xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả”: Huyện hội vận động nông dân  tích cực dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất theo hướng hàng hóa, an toàn, hữu cơ để có nông sản sạch, có sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản xuất, mỗi Hội cơ sở xây dựng 01- 02 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, có địa chỉ và đăng ký danh sách cụ thể. Đến nay, đã xây dựng được một số mô hình kinh tế  như: Chăn nuôi bò lai nhốt của chi Hội 6 Đại An Khê, mô hình nuôi cá của chi Hội 3 Thượng Xá (Hải Thượng); mô hình trồng mướp đắng của chi Hội Phương Hải (Hải Ba); mô hình trồng mướp ngọt của chi Hội Trâm Lý (Hải Quy); mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của anh Cáp Quốc Hà (Hải Chánh); mô hình chăn nuôi lợn - cá tổng hợp xa khu dân cư của anh Nguyễn Hoàng Long (Hải Thọ); mô hình trang trại tổng hợp VACR của anh Lê Văn Trị (Hải Sơn). Đặc biệt có mô hình trồng nấm từ thân cây bèo tây (lục bình) mang lại hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ môi trường của anh Nguyễn Trí Thế ở xã Hải Xuân. Năm 2016 có 6.223 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp, năm 2017 có 7.977 hộ đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp.

Về chủ điểm: “Thu gom rác thải từ nhà ra đồng ruộng”: Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân xây dựng bể lắng thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, hạn chế chảy ra môi trường; phối hợp với Hội LHPN vận động trên 70% hộ gia đình hội viên thực hiện việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, tiếp tục duy trì mô hình gia đình "5 không, 3 sạch”. Vận động nông dân sử dụng thuốc BVTV phải thu gom bao bì, chai lọ để hạn chế ô nhiễm môi trường; trên các trục đường chính của đồng ruộng có xây bể bê tông để chứa rác thải thuốc BVTV sau khi sử dụng xong, hiện nay có 16/20 xã thực hiện, đã lắp đặt được 322/431 bể.

Về chủ điểm: Nâng cao chất lượng hội viên và hoạt động của tổ chức Hội”: Huyện Hội chỉ đạo tổng rà soát chất lượng hội viên để biết số hội viên nòng cốt, thường xuyên tham gia đầy đủ các họat động và phong trào của Hội; làm việc với Đảng ủy, Trưởng khối dân vận của các xã, thị trấn nơi hoạt động của Hội Nông dân có những chỉ tiêu thi đua hoàn thành chất lượng chưa cao, yêu cầu Hội cơ sở  phải có giải pháp khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; tiến hành kiểm tra, giám sát 20/20 Hội cơ sở và 20 chi hội về triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  BCH, BTV, cán bộ chủ chốt của Hội từ cơ sở đến huyện đều có văn bản cam kết hoàn thành nhiệm vụ với những nội dung công việc cụ thể, nhất là người đứng đầu của mỗi tổ chức Hội.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, thì việc thực hiện CT 05 còn tồn tại một số vấn đề như: Một số Hội cơ sở xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiếu cụ thể, chưa bám sát kế hoạch của Huyện Hội; đăng ký xây dựng gương tập thể và cá nhân điển hình với việc làm còn chung chung. Việc chọn đơn vị chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới một số cơ sở Hội thiếu quan tâm, đầu tư, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Để khắc phục các vấn đề trên, thời gian tới các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ” với nhiệm vụ chính trị của Hội, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, hội viên nông dân; tiến hành  rà soát, kiểm tra lại danh sách những tập thể, cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm để đánh giá và kịp thời biểu dương những cá nhân, tập thể có thánh tích tốt; Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức Hội từ cơ sở đến huyện, mỗi cán bộ, hội viên nông dân tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương pháp: Tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân./.

 Phương Nga

Lần xem: 341  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước (12/5/2020)
Mục tiêu cao nhất của Đảng là lợi ích của nhân dân (14/1/2020)
Bác Hồ nói về công tác vận động nông dân (2/10/2019)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)

Thống kê truy cập

1037253Copyright 2020 by ICTQT.VN