Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Ngày cập nhật: 21/08/2019 2:09:43 CH

Sáng nay 20.8.2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; các  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cấp tỉnh; thường trực và ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Trị. Ảnh:Thành Dũng

 

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW do Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trình bày tại hội nghị, nhấn mạnh: Quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc, chủ động, sáng tạo với nhiều cách làm sát thực tiễn tình hình địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo gắn việc thực hiện học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

Nhiều cấp ủy đã lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, tạo tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, diễn ra sôi nổi ở các cấp, các ngành; đặc biệt là sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo, văn nghệ sĩ đã tạo nên nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có giá trị, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, góp phần cho nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn tư tưởng, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch…

 

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, đối ngoại, gắn công tác xây dựng Đảng với hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đổi mới tác phong lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. 

 

Tại tỉnh Quảng Trị, các cấp ủy đảng đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn đọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lựa chọn chủ đề hằng năm: “Cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” (năm 2016); “Năm công tác cán bộ” (năm 2017); “Năm doanh nghiệp” (năm 2018); “Kỉ cương, trách nhiệm, tăng tốc phát triển” (năm 2019).

 

Quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về học tập và làm theo Bác, như: Đảng ủy BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo xây dựng tiêu chí “xứng danh Bộ đội cụ Hồ” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chức trách của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; Công an tỉnh đưa việc “Lắng nghe ý kiến của nhân dân” thành tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa và hiệu quả công tác của đơn vị và cá nhân cán bộ, chiến sĩ; Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lộ đã đăng kí chủ đề “Khẩn trương, tình thương, trách nhiệm” gắn với việc thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Hội LHPN thành phố Đông Hà phát động hội viên nuôi heo đất tiết kiệm tiền và gạo để giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; Tỉnh đoàn Quảng Trị với phong trào “mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên Internet; Hội LHPN thị trấn Lao Bảo phối hợp với Chi hội Phụ nữ khóm Ka Tăng vận động mua dê giống cấp quay vòng cho hộ nghèo.

 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao kết quả cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW 3 năm qua. Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, tính lâu dài thường xuyên của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, đối ngoại. Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực, nhất là công tác cán bộ. Làm tốt công tác tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác, kịp thời giới thiệu về những tấm gương điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các luận điểm sai trái, thù địch chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa Mác Lênin, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ báo chí, văn nghệ sĩ, báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

 

Cần nhận thức đúng và đầy đủ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, điều quan trọng là phải tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động cụ thể thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, chuẩn bị thật tốt công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là công tác nhân sự; thấm nhuần lời dạy của Bác muôn việc thành công, tốt hay xấu đều do cán bộ mà nên. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người đứng đầu về công tác cán bộ, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy cán bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, năng lực hạn chế, sợ trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, mất đoàn kết, lợi ích nhóm.

 

Tập trung khắc phục dứt điểm những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải nên tránh. Từng địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cá nhân triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

baoquangtri.vn

Lần xem: 71  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi tới tương lai của dân tộc Việt Nam (5/9/2019)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21/8/2019)
Tấm lòng Bác Hồ với nông dân (26/6/2019)
Bài học về sự chăm lo của Bác Hồ qua câu chuyện kể “Chiếc áo ấm” (10/5/2019)
Bác đi làm ruộng với nông dân (9/4/2019)
Những câu truyện kể về Bác Hồ với bà con nông dân (27/3/2019)
Trau dồi đạo đức cách mạng - việc làm không thể thiếu trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (19/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)
HỘI NÔNG DÂN XÃ CAM AN- NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (24/11/2015)
Anh Hồ Văn Niêu – Chủ tịch Hội cơ sở nhiệt tình, năng động (23/11/2015)
Điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (22/7/2015)

Thống kê truy cập

0410788Copyright 2019 by ICTQT.VN