Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Triệu Phong gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc


Ngày cập nhật: 24/12/2014 10:09:42 SA


Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; chú trọng hướng về cơ sở, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm, hàng năm, BTV Huyện ủy Triệu Phong đều xây dựng chủ đề học tập và làm theo Bác để triển khai thực hiện. 

Năm 2013, thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã cụ thể hóa thành chủ đề thực hiện trong toàn Đảng bộ là: “Hướng về cơ sở, nói đi đôi với làm, trọng dân, chăm lo lợi ích cho nhân dân”, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phải dành thời gian mỗi tuần ít nhất một lần về cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và có trách nhiệm tham mưu, phối hợp xử lý dứt điểm những việc tồn đọng. Tăng cường tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên cấp dưới, đối thoại với nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm nảy sinh, nhất là những vấn đề bức xúc trong nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong cuộc sống và công việc, nói phải đi đôi với làm, chăm lo lợi ích của dân, thực hiện phương châm “làm nhiều việc có ích cho nhân dân”. 


Đồng chí Hoàng Văn Quang, Bí thư Huyện ủy Triệu Phong trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013

Các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành đã xây dựng chủ đề phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia. Nhiều đơn vị chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm nhiều năm chưa giải quyết được làm chủ đề để quyết tâm thực hiện như: Đảng bộ xã Triệu Hòa với chủ đề “Tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa”, Đảng bộ xã Triệu Thượng với chủ đề “Kiên quyết không để dân bỏ ruộng hoang”, Đảng bộ xã Triệu Ái với chủ đề “Lắng nghe nhân dân, kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém, quyết tâm xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh”, Chi bộ thôn Xuân Dương, xã Triệu Trung chọn chủ đề “Lấy sức dân mà lo cho dân”, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chủ đề “Tăng cường về cơ sở, giúp dân nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới”, Chi cục Thuế với chủ đề “Minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”, Phòng Tài chính - Kế hoạch với chủ đề “Trung thực, đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả”, Đài Truyền thanh huyện xây dựng chủ đề “Tăng cường hướng về cơ sở, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”… 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất tiếp tục thực hiện chủ đề đã xây dựng trong năm 2013 và chọn thêm 2 việc để tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện trong năm 2014, đó là đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy chế để cụ thể hóa thành những nội dung, quy định việc tổ chức hội nghị, cuộc họp tại địa phương, đơn vị, ngành mình. 

Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Với phương châm giảm số lượng, nâng cao chất lượng, xác định những nội dung công việc quan trọng, thật cần thiết, cấp bách mới tổ chức họp, hội nghị nên tránh được lãng phí thời gian, ngân sách. Nhiều cuộc họp, hội nghị thực hiện khá nghiêm túc theo quy định chế độ hội họp, như: đảm bảo về thời gian, nội dung chương trình; đúng thành phần, đúng trọng tâm; hiện tượng nói chuyện, làm việc riêng trong hội nghị, hội họp đã giảm. Chủ trì cuộc họp, hội nghị kết luận rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và điều kiện thực hiện. 

Về nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ đã phân công trên 150 lượt các đồng chí huyện ủy viên, cán bộ lãnh đạo, chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về trực tiếp dự sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp đỡ, hướng dẫn về nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, phản ánh kịp thời những khó khăn vướng mắc giúp Ban Thường vụ có những biện pháp để tập trung chỉ đạo giải quyết. Những bức xúc, nổi cộm nhiều năm chưa giải quyết đã được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt như: công tác dồn điền đổi thửa đến nay trên toàn huyện đã cơ bản hoàn thành; công tác giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng được tiến hành kịp thời, đảm bảo tiến độ thi công các công trình; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là các vụ tồn đọng kéo dài được thực hiện một cách tích cực... Đặc biệt phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã vận động người dân tự nguyện hiến trên 175.000 m2 đất, đóng góp trên 4,5 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng ngàn ngày công để cải tạo, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng… 

Từ nội dung chủ đề hàng năm, xác định được những vấn đề trọng tâm, tìm được phương pháp, tổ chức chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và đem lại hiệu quả thiết thực, đem lại niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đó chính là vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đối với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Baoquangtri.vn

Lần xem: 54  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)
HỘI NÔNG DÂN XÃ CAM AN- NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (24/11/2015)
Anh Hồ Văn Niêu – Chủ tịch Hội cơ sở nhiệt tình, năng động (23/11/2015)
Điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (22/7/2015)
Rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (1/7/2015)
Nông dân Tân Hợp thi đua học tập và làm theo lời Bác (18/5/2015)
Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập Bác Hồ (15/5/2015)
Cảm nhận sáng 19 tháng 5 tại Lăng Bác (6/5/2015)
Rèn luyện tính đảng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (13/3/2015)
Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015 (27/2/2015)
Triệu Phong gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc (24/12/2014)

Thống kê truy cập

0140198Copyright 2018 by ICTQT.VN