Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị


Ngày cập nhật: 22/07/2015 8:43:56 SA

Đảng bộ xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) có 220 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Thời gian qua, bám sát các quy định của Trung ương và địa phương, Đảng bộ xã Triệu Phước tích cực triển khai các nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã thông qua nhiều hình thức khác nhau như sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đảng, đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Quê hương Triệu Phước đổi thay từng ngày

Đồng thời tiến hành rà soát bổ sung, chỉ đạo thực hiện những chuẩn mực tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu với nội dung “5 không, 5 phải” sát với thực tiễn địa phương. Ngoài các phẩm chất đạo đức chung cần có như tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có trách nhiệm xây dựng, vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, Đảng ủy xã còn tập trung nhấn mạnh một số chuẩn mực như người cán bộ, đảng viên phải tận tụy, dám nghĩ, dám làm; nâng cao năng lực công tác phục vụ nhân dân; nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. 

Trong nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của Đảng ủy xã và các chi ủy đều đi sâu đánh giá kết quả làm được, những việc chưa làm được để khắc phục trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND với các ngành, đoàn thể trong xã, qua đó phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng thành viên và bộ phận thực hiện. Nhờ đó, hàng năm 100% đảng viên trong đảng bộ đăng kýviệc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trong đó quan tâm đến việc sửa đổi lề lối làm việc, khắc phục bệnh quan liêu hành chính, hạn chế tồn tại, nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân. 

Cùng với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy xã xây dựng nghị quyết, tập trung chỉ đạo UBND, các ngành, đoàn thể trong xã vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, có tính sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương như Hội Phụ nữ xã với mô hình “Nuôi heo đất” và “Hũ gạo tiết kiệm”, tổ tiết kiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân xã với phong trào “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Tích cực vận động hưởng ứng dồn điền đổi thửa”, Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”, “Thắp sáng đường quê”, Hội Cựu chiến binh với mô hình “Đoạn đường tự quản”. 

Nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác, tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Ninh, thôn An Cư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa với số tiền trên 1,4 tỷ đồng; ông Lê Viết Quỳ, thôn Vĩnh Lại với mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng, trang trí nội thất cho lãi trên 200 triệu đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho 8 lao động trên địa bàn với mức lương 3 triệu đồng/người/tháng; ông Lê Văn Lưu, thôn Nhu Lý với mô hình trang trại khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi lợn, cá, cải tạo vườn rau cho thu nhập bình quân mỗi tháng trên 10 triệu đồng. 

Đặc biệt, sau 4 năm thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được 70,1 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp được 3,179 tỷ đồng, các cá nhân tài trợ trên 540 triệu đồng; người dân hiến hơn 5.000 m2 đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và đã làm được 30,7 km đường bê tông liên thôn, 6,05 km giao thông nội đồng, kiên cố hóa 35,2 km kênh mương nội đồng thuận tiện cho nhân dân đi lại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từng bước hình thành vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại có bước phát triển khá, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… có nhiều tiến bộ, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 25,4 triệu đồng. Hiện xã Triệu Phước đã đạt 17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã 5 năm liền 2009- 2014 được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; chính quyền 5 năm liên tục 2009- 2014 được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 

 baoquangtri.vn

Lần xem: 85  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (27/8/2018)
Nông dân Triệu Vân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (19/6/2018)
Hội nghị toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (18/5/2018)
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng (4/5/2018)
Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/3/2018)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đối với nông dân và sự vận dụng của Đảng ta trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (7/3/2018)
Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (12/12/2017)
Sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc (14/11/2017)
Hội Nông dân Hải Lăng qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (16/10/2017)
Nổ lực đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống (6/6/2017)
Chuyến hành hương về nguồn của Hội Nông dân huyện Đakrông (22/5/2017)
Những tấm gương làm theo lời Bác (18/5/2017)
Kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (18/5/2017)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (21/7/2016)
Chuyến công du đầu tiên của Hồ Chủ tịch - Cuộc gặp gỡ danh họa Picasso (3/6/2016)
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị (17/5/2016)
Tiết kiệm, chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu sống, làm việc của Bác (17/5/2016)
Tặng phẩm đặc biệt của đồng bào Nam bộ mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1948. (26/4/2016)
Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (26/4/2016)
Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (28/12/2015)
HỘI NÔNG DÂN XÃ CAM AN- NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM (24/11/2015)
Anh Hồ Văn Niêu – Chủ tịch Hội cơ sở nhiệt tình, năng động (23/11/2015)
Điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (22/7/2015)
Rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (1/7/2015)
Nông dân Tân Hợp thi đua học tập và làm theo lời Bác (18/5/2015)
Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập Bác Hồ (15/5/2015)
Cảm nhận sáng 19 tháng 5 tại Lăng Bác (6/5/2015)
Rèn luyện tính đảng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh (13/3/2015)
Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW năm 2015 (27/2/2015)
Triệu Phong gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với nhiệm vụ giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc (24/12/2014)

Thống kê truy cập

0140166Copyright 2018 by ICTQT.VN