Thông báo

Thông báo số 13 ngày 01/6/2022 về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 6/2022

Thông báo 199 ngày 30/3/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3 /2022

Thông báo 198 ngày 21 tháng 3 năm 2022 về kết luận Hội nghị giao ban công tác Hội và PTND quý I/2022

Chương trình công tác số 11 ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

Tin đã đưa

Thông báo 137 ngày 01/3/2022 của Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3 năm 2022

(1/3/2022)

Thông báo số 129 ngày 01 tháng 11 năm 2021về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11

(5/11/2021)

Thông báo số 128 ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Đảng đoàn, BTV , Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 11/2021

(2/11/2021)

Thông báo số 127 ngày 14/10/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 12/10/2021

(18/10/2021)
Trang:
Copyright 2022 by ICTQT.VN
rolex daytona replica
123movies