Thông báo

Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016


Ngày cập nhật: 09/05/2016 4:34:33 CH

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCHHND TỈNH QUẢNG TRỊ

*


Số: 82-TBKL/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 06 tháng 5năm 2016

 THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 4/2016   

Ngày 29/4/2016 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, tham dự họp có 08/10 đồng chí (Khuyết 01 đ/c do nghỉ hưu);vắng đ/c Nguyễn Đán, Đ/c Lê Xuân Hà (có lý do). Mời dự họp có đ/c Lê Văn Mẫn – Phó ban, phụ trách Ban Tổ chức-Kiểm tra.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2016 và nghe phát biểu của các đ/c dự họp, ông Lê Phúc Thiện chủ trì cuộc họp kết luận:

I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016

1- Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; trọng tâm là tuyền truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

2- Trong tháng kết nạp Hội viên mới 36 Hội viên (Hội Nông dân TP Đông Hà kết nạp 24 HV mới, Hải Lăng kết nạp và phát thẻ hội viên 12 hội viên), các đơn vị khác chưa có báo cáo số lượng.

3- Hội Nông tỉnh có buổi làm việc với các ngành liên quan cấp tỉnh về tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ 4 năm 2016. Thường trực HND tỉnh có phiên làm việc với Ban TV Hội ND huyện Triệu Phong về một số nội dung công tác trọng tâm hoạt động Hội và một số kiến nghị đề xuất trong công tác chỉ đạo phong trào nông dân trên địa bàn huyện năm 2016.

  4- Liên kết với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Chi Cục Phát triển nông thôn để được phân bổ kinh phí dạy nghề theo kế hoạch. Phối hợp Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ tuyển sinh lớp Cao đẳng nghề Thú y tại huyện Đakrông và Hướng Hóa.

  5- Chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam "Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015.

  6- Quỹ Hỗ trợ Nông dân: tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định, giải ngân nguồn vốn và thu hồi nợ đến hạn, quá hạn. Tổ chức hội nghị Giao ban quý I /2016 với Ngân hàng CSXH. Phối hợp với HND huyện Hướng Hóa, UBND và HND xã Tân Liên cùng chủ dự án tìm giải pháp xử lý trường hợp hộ vay vốn bỏ đi khỏi địa phương.

   7- Tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho 150 học viên là lãnh đạo HND cấp huyện và Cơ sở. Chương trình tập huấn với các nội dung: Triển khai Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn công tác giám sát năm 2016, tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ Nông dân với pháp luật…  

II/ Nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2016

Các Ban, Văn phòng, Trung tâm rà soát tiếp tục thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận số 267-TB/HNDT ngày 05/4/2016 cuộc họp BTV tỉnh Hội tháng 3/2016 và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1- Tuyên truyền vận động nông dân tích cực chăm sóc lúa, hoa màu, các loại cây công nghiệp; chủ động trong sản xuất, nhất là công tác chuẩn bị thu hoạch lúa vụ Đông Xuân; phối hợp cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho gia súc gia cầm không để dịch bệnh phát sinh.

Đối với trường hợp cá biển chết hàng loạt: Các cấp Hội thông báo, tuyên truyền cho người dân biết, không sử dụng cá chết để chế biến thực phẩm, làm thức ăn chăn nuôi; phối hợp triển khai các biện pháp quản lý, kiểm soát, xử lý đúng quy cách, không để xảy ra tình trạng đưa cá chết ra tiêu thụ, buôn bán làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời các diễn biến mới để cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

2- Vận động cử tri đi bầu cử đầy đủ trong ngày 22/5/2016, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong nông dân nông thôn trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết trong hệ thống Hội. Thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Phối hợp tham gia và tổ chức thực hiện các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, quê hương: Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2016), Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2016).

4- Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức hội thi “Nhà nông đua tài” 2016 hoàn thành ở cấp cơ sở trước 30/6, cấp huyện hoàn thành trước 30/8. Khẩn trương hoàn thành bộ đề thi và đáp án; ban hành các văn bản và các điều kiện để phục vụ Hội thi cấp tỉnh; phát hành Bản tin nông dân theo kế hoạch.

                          (Ban Tuyên giáo tham mưu mục1,2,3 và 4)

5- Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2016 theo 3 nội dung đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Hội ND cấp huyện triển khai thực hiện công tác KTGS theo chỉ đạo của Cấp ủy địa phương; đồng thời nắm bắt, tổng hợp các nội dung liên quan đến ND xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp theo chương trình KTGS của Hội ND tỉnh.

Chuẩn bị nhân sự để bầu bổ sung BCH, BTV Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 theo đúng quy định.

                          (Ban TC-KT tham mưu)

6- Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện phục vụ tổng kết 20 năm phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 1996-2016. Tổng kết 5 năm (2010-2015) thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân. Tổng kết 10 năm (2006-2016) thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam " Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn".

7- Tổng kết, nghiệm thu và quyết toán Dự án chăn nuôi gà lai ri vàng rơm tại Vĩnh Linh. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án bếp đun cải tiến ở 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa. Hoàn thành các văn bản để tổ chức ký kết hoạt động phối hợp năm 2016 với liên minh Hợp tác xã, Sở Khoa học & Công nghệ.

8- Tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Kiểm tra, tổng hợp danh sách hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, gắn với chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ hộ nông dân sản xuất giỏi. Tổ chức thực hiện NQ số 04 và 05 ngày 29/7/2011 của BCH TW Hội NDVN về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

                          (Các mục 6,7,8 các Ban, VP, Trung tâm thực hiện theo Thông báo kết luận số 267-TB/HNDT ngày 05/4/2016 cuộc họp BTV tỉnh Hội tháng 3/2016)

9- Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình với Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT theo Văn bản liên ngành số 799/TTLN. Tham mưu việc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình với Ngân hàng Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQLN-NHNN-HND.

                      (Ban điều hành Quỹ HTND tham mưu)

10- Lập hồ sơ gửi Sở Kế hoạch&Đầu tư đề nghị tỉnh cấp vốn đối ứng 4 tỷ đồng để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm DN&HTND giai đoạn 2. Lập hồ sơ gửi Sở Tài chính đề nghị tỉnh cấp kinh phí thực hiện các hoạt động Hội năm 2016 theo Thông báo kết luận của UBND tỉnh.

Chuẩn bị tài liệu, các điều kiện phục vụ Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ X.

                         (Văn phòng tham mưu)

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 04/2016 đến các Ban, Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội

- Hội ND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Quang

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                             

Lần xem: 8346  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994094Copyright 2020 by ICTQT.VN