Thông báo

10 hoạt động nổi bật Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị năm 2013


Ngày cập nhật: 21/01/2014 2:03:15 CH

1. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ  2013- 2018 và tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Chương trình hoạt động toàn khóa, Quy chế hoạt động BCH và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH.

2. Tổ chức, vận động 60.000 cán bộ, hội viên nông dân tham gia  trên 1000 lượt ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật Đất đai 2003 (sửa đổi). Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 có 1.177 chi Hội gắn với việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X trong 100% cán bộ Hội nông dân các cấp và trên 50% hội viên.

3. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 285-KH/UBND ngày 30/01/2013 về thực hiện Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011- 2020. Xây dựng các Đề án  ”Xây dựng Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, giai đoạn II” Đề án ”Nâng  cao chất lượng hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”, Đề án” Bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội nông dân”

4. Triển khai thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng chuẩn mực đạo của cán bộ hội viên nông dân, với chủ đề:  ”không ngừng học tập nâng cao trình độ, hướng về cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới”; Thực hiện trách nhiệm  nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: ”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

5. Tổ chức có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", có 21.302 đạt hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Hỗ trợ nông dân xây dựng 18 mô hình kinh tế tập thể; Vận động nông dân mạnh dạn đầu tư, sử dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, cây trồng, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

6. Triển khai thực hiện phong trào "Nông dân Quảng Trị thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân các cấp tham gia đảm nhận một số công việc cụ thể như: chỉnh trang nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, tổ chức sản xuất, vệ sinh môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... Vận động nông dân hiến trên 200.000 m2 đất, trên 20 tỷ đồng, hàng chục  ngàn ngày công, tháo gỡ các công trình tường rào, chặt bỏ cây lưn niên để xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa, tham gia sôi nổi các phong trào văn  nghệ, thể dục thể thao ở địa phương... Có 79.613 gia đình  hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa.

7. Trực tiếp và phối hợp tổ chức 87 lớp dạy nghề cho 2.598 người, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Hội Nông dân tỉnh trực tiếp tổ chức 17 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 528 học viên, phối hợp với Trường Trung cấp nghề HNDVN mở 01 lớp Trung cấp thú y với 56 học viên. Tổ chức 1.163 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 46.507 lựợt người tham gia, 23 cuộc hội thảo với trên 700 người tham gia, 23 đoàn có 850 cán bộ, hội viên tham quan học tập mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh.

8. Triển khai các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân: kiện toàn Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân 02 cấp, xây dựng nguồn Quỹ HTND toàn tỉnh 9.191,905 triệu đồng cho 56 dự án với 376 hộ vay. Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách - xã hội cho  25.387 hộ nông dân vay vốn, tổng dư nợ là 524.479 triệu đồng; vay vốn qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 220.389 triệu đồng, với 1.144 hộ vay. Vốn vay  được nông dân sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích,  đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

9. Đồng chí Nguyễn Duy Lượng Phó Chủ tịch Trung ương Hội đã kịp thời đến  thăm, động viên, chia sẻ và tặng quà cho bà con vùng bị thiệt hại sau cơn bão số 10 và 11 gây ra. Thông qua kênh của Hội  các doanh nghiệp, các nhà hão tâm đã trao  trên 1000 suất quà cho cán bộ hội viên nông dân, trị giá trên 500 triệu đồng, giúp cho bà con giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống.

10. Với những thành tích đã đạt được Hội Nông dân tỉnh và 6 tập thể, 12 cá nhân được BCH TW Hội NDVN tặng Bằng khen; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân, công nhận 01 Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; BCH Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 24 cá nhân; UBND, Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tặng Giấy khen cho trên 100 tập thể và 250 cá nhân và nhiều hình thức khen thưởng khác của các ngành, các cấp trao tặng cho cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh./.

 

Văn phòng HNDT  

                             

                                                            

 

Lần xem: 523  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994123Copyright 2020 by ICTQT.VN