Thông báo

Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016


Ngày cập nhật: 12/08/2016 8:28:17 SA

   HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH HND TỈNH QUẢNG TRỊ                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     *

         Số:  85 /TB-HNDT

                  Đông Hà, ngày 09 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO      

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 7/2016

Ngày 03/8/2016, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai công tác tháng 8/2016. Tham dự cuộc họp có mặt 7/11 đồng chí; vắng 4 đ/c (Đ/c: Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Hoài) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện chủ tịch HND tỉnh, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2016

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng gắn xây dựng chương trình triển khai thực hiện nghị quyết. Thường trực tỉnh Hội đã tham gia lớp học tập, quán triệt nghị quyết do Tỉnh ủy tổ chức. Cán bộ, đảng viên cơ quan tỉnh Hội học tập nghị quyết do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016). Tham gia đoàn của tỉnh đi viếng nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh liệt sỹ có con em là cán bộ, hội viên nông dân.

 Dự chỉ đạo Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ IV năm 2016 ở một số cơ sở, dự chung kết hội thi huyện Đakrông (14/7)  và huyện Vĩnh Linh (21/7); chuẩn bị điều kiện để chung kết Hội thi cấp tỉnh.

Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 12 khóa X, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HND ngày 25/7/2006 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam " Về đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân Việt Nam góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn"; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, bầu bổ sung 6 UVBCH, 01 UVTV Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018.

Phân công lại nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách đ/c Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tỉnh Hội; điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ các Ban chuyên môn cơ quan tỉnh Hội theo Quyết định 282- QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Hoàn thành công tác sơ kết 6 tháng đầu năm các Ban chuyên môn, sơ kết 6 tháng đầu năm cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Triệu tập 8 đồng chí cán bộ Hội ND cấp xã tham gia học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội do TƯ Hội tổ chức tại tỉnh Quảng Nam. Hoàn thành hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt nam cho 52 cán bộ Hội Nông dân các cấp và 19 cán bộ lãnh đạo (ngoài Hội) có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Hoàn thành công tác phục vụ Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án và dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015; cùng với đoàn đi giám sát dự án và công tác dạy nghề tại 4 cơ sở (Trung tâm DN&HTND, HND huyện Triệu Phong, HND Đakrông, HND Hướng Hóa).

Thực hiện hoàn thành kế hoạch giám sát năm 2016 đề ra, đã tổ chức giám sát tại 7 đơn vị cấp xã về việc huy động sự đóng góp của nông dân để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường, việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án có liên quan đến nông nghiệp-nông dân-nông thôn; giám sát lấy ý kiến hội viên nông dân cơ sở sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Kiểm tra nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con ngư dân 16 xã ven biển, đánh giá thiệt hại do ảnh hưởng hiện tượng hải sản chết; tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ ngư dân vùng biển, đến nay số tiền cán bộ, hội viên nông dân ủng hộ trên 150 triệu đồng (trong đó qua kênh Hội Nông dân 116,7 triệu đồng).

 Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn vay Quỹ HTND, NH CSXH, NH Agribank ; thẩm định giải ngân và thu hồi nợ đọng.  

Tổ chức hoàn thành công tác tập huấn (10 lớp có 300 hội viên nông dân tham gia) và công tác chọn hộ xây dựng mô hình theo chương trình dự án chuyển giao mô hình bếp đun cải tiến cho đồng bào dân tộc thiểu số của 2 huyện Đakrông, Hướng Hóa. Tổ chức 3 lớp tập huấn ATGT tại 3 huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Vĩnh Linh có 150 cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

Tham dự, chỉ đạo hội nghị tổng kết 20 năm phong trào sản xuất kinh doanh giỏi HND xã Vĩnh Lâm, Húc Nghì; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào sản xuất kinh doạnh giỏi cấp tỉnh.

II. Nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2016

1- Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội; tuyên truyền kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về ”đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đôn đốc chỉ đạo tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ IV năm 2016 ở cấp huyện; Biên tập, xuất bản Bản tin nông dân số 55; đôn đốc các Ban, VP, Trung tâm, các huyện, thị, thành Hội viết tin, bài tuyên truyền trên Bản tin Nông dân và trang website của Hội (Ban Tuyên giáo tham mưu)

2- Rà soát quy hoạch BCH, BTV, CT, PCT Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 sau khi có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn thực hiện Công văn số 311-CV/BTCTU ngày 29/7/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động bổ sung nhân sự trưởng Ban Kinh tế xã hội và Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân theo chỉ đạo của Đảng đoàn HND tỉnh. Tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả triển khai, tổ chức giám sát năm 2016. Xây dựng kế hoạch thành lập chi hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp theo Đề án 24-ĐA/HNDTW ngày 23/6/2016 của BTV TW Hội NDVN; tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện kế hoạch tổ chức hội nghị chi Hội nhiệm kỳ 2016-2018 (Ban Tổ chức – Kiểm tra tham mưu)

3- Tăng cường chỉ đạo thực hiện phong trào “nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn đôn đốc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết phong trào 20 năm (1996-2015); viết tin, bài tuyên truyền trên bản tin nông dân, trang wesite tỉnh Hội về 20 năm hoạt động phong trào ở cấp cơ sở; vận động, hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ hộ nông dân sản xuất giỏi. Tổ chức các lớp tuyên truyền về Chương trình MTQG xây dựng NTM tại 3 xã Vĩnh Tú, Gio Phong, Cam Nghĩa. Tổng hợp xây dựng báo cáo đánh giá kết quả tổ chức  các lớp tập huấn ATGT tại 3 huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Triệu Phong. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Công ty Truyền tải điện 2 về tuyên truyền công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016. (Ban Kinh tế – Xã hội tham mưu)

4- Tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy nghề năm 2016; liên kết, tuyên truyền xuất khẩu lao động; triển khai các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân gắn tuyên truyền ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và bảo vệ môi trường; đôn đốc chỉ đạo các cấp Hội tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa V) về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2015. (Trung tâm DN & HTND tham mưu)

5- Đối với Quỹ HTND: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, sổ kế toán, ghi chép chứng từ, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính cho Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và các ngành ở địa phương theo điều lệ Quỹ HTND.

Tiếp tục giúp nông dân vay vốn qua NH NN&PTNT, NH CSXH và Quỹ HTND gắn với kiểm tra, thu hồi vốn đến hạn, nợ quá hạn; thẩm định giải ngân vốn Quỹ HTND năm 2016 theo kế hoạch. (Ban Điều hành Quỹ HTND tham mưu)

6- Đôn đốc các đơn vị Hội ND cấp huyện không có biển nộp tiển vận động ủng hộ nông dân vùng biển bị thiệt do hải sản chết về tỉnh Hội để Ban TV quyết định chính sách hỗ trợ; tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại và giải pháp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng hiện tượng hải sản chết. Tổ chức gặp mặt truyền thống Hội ND 3 tỉnh Bình – Trị – Thiên  chu đáo, an toàn và tiết kiệm theo kế hoạch đề ra. (Văn phòng tham mưu).

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch HND tỉnh tại cuộc họp Ban TV tháng 7/2016, Văn phòng thông báo đến các Ban, Trung tâm,  HND cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                         T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                               CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                            (đã ký)

- HND các huyện, thành phố, thị xã;     Nguyễn Văn Quang                                                                    

- Lưu VP.                                                                                                                                   

                                                                                                    

                                                                                                  

Lần xem: 4046  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994108Copyright 2020 by ICTQT.VN