Thông báo

Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển


Ngày cập nhật: 12/09/2016 4:06:28 CH

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 88 TBKL/HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đông Hà, ngày 25 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO  

Kết luận Hội nghị  giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển      

Ngày 19/8/2016, Thường trực Hội Nông tỉnh đã chủ trì Hội nghị giao ban nắm tình hình thiệt hại của nông dân do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây nên sự cố nghiêm trọng đối với môi trường biển. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó các Ban chuyên môn, Văn phòng, Trung tâm Dạy nghề & HTND tỉnh Hội; các đồng chí đại diện Thường trực Hội Nông dân 04 huyện có biển là Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng; Chủ tịch Hội Nông dân 16 xã, thị trấn ven biển.

Sau khi thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành liên quan trong quá trình điều tra nguyên nhân và kết luận nguyên nhân sự cố làm cá biển chết hàng loạt tại vùng biển 04 tỉnh miền Trung (Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) trong tháng 4/2016; các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ, đền bù giúp nhân dân vùng ảnh hưởng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh theo tinh thần Thông báo kết luận số 14-KL/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Trị về các giải pháp chuyển đổi sinh kế, khôi phục và phát triển sản xuất cho nhân dân vùng biển; phát biểu, báo cáo của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng chí chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện chủ trì Hội nghị kết luận:

 1. Sự cố môi trường biển do Công ty Formosa Hà Tỉnh gây ra đã làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân và hội viên nông dân vùng biển, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản… Trước tình hình đó Chính Phủ, các bộ, ngành TW, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Các ngành, địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả để sớm ổn định tình hình.

2. Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp về cơ sở nắm tình hình và định hướng dư luận cho hội viên nông dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng, bình tĩnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo Hội ND 4 huyện bị ảnh hưởng là Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh. Triển khai công tác tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu và bình tĩnh, nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng kích động, xúi dục, tụ tập đông người. Đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành thu gom, xử lý cá biển chết, thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường và tham gia các hoạt động liên quan khác ở địa phương.

3. Thực hiện chỉ đạo của TW Hội NDVN và của Tỉnh, đã triển khai vận động cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh, các cá nhân, đơn vị đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân vùng ven biển bị thiệt hại. Theo báo cáo 9 huyện, thị xã, thành phố, số tiền ủng hộ đến nay toàn tỉnh được 152,262 triệu đồng (riêng kênh của Hội ND đến 19/8/2016 là 120 triệu đồng); Hội ND huyện Gio Linh đã tổ chức trao 17 suất quà hỗ trợ nông dân vùng ven biển bị thiệt hại, khó khăn.

4. Định hướng thông tin: Để khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân, tỉnh Quảng Trị đã khẳng định quan điểm về việc chuyển đổi sinh kế cho nhân dân vùng biển được đặt trong tổng thể chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của các huyện ven biển và đảo Cồn Cỏ gắn với quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Về mục tiêu là  chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân vùng biển một cách bền vững trên cơ sở phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, tiềm năng, lợi thế so sánh của từng địa phương, từng vùng; trước mắt hỗ trợ ổn định cuộc sống nhân dân bằng cách phát triển các ngành nghề truyền thống như trồng trọt, chăn nuôi và một số nghề khác. Đồng thời đẩy mạnh đào tạo chuyển đổi nghề, xuất khẩu lao động cho ngư dân, phát triển nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển phát triển sản xuất và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Về nhiệm vụ giải pháp có 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, ổn định tư tưởng cho nhân dân, ngăn ngừa các biểu hiện cực đoan, giúp nhân dân hiểu và tin tưởng vào các giải pháp xử lý của Đảng và Nhà nước sau sự cố môi trường biển vừa qua; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; hỗ trợ thiệt hại, ổn định đời sống người dân, khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh; công tác đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và các giải pháp về chính sách.

5. Trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân 4 huyện và 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do sự cố môi trường biển: Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, ổn định tư tưởng cho hội viên nông dân, ngăn ngừa các biểu hiện đoan, giúp nhân dân hiểu và tin tưởng vào các giải pháp xử lý của Đảng, Nhà nước. Bám sát cơ sở nắm bắt, phản ánh và thông tin kịp thời tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên nông dân. Tiếp tục thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại trên các mặt của đời sống xã hội với số liệu chính xác để tạo điều kiện thuận lợi khi giải quyết việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại. Công tác tiếp nhận hàng, quà, tiền mặt và các nguồn lực hỗ trợ khác cần được kịp thời, cấp phát đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, dân chủ và minh bạch.

 6. Đối với các Ban chuyên môn tỉnh Hội: Thường xuyên nắm bắt, cập nhật các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tuyên truyền, vận động giúp nông dân tiếp cận hưởng lợi. Vận động nông dân sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay nâng cấp, cải hoán tàu, thuyền để tiếp tục ra khơi bám biển, bảo vệ ngư trường, chủ quyền biển đảo. Tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp ở địa phương. Về vấn đề xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cần phối hợp tốt với các tổ chức, đơn vị có liên quan, đảm bảo thiết thực, phù hợp nhu cầu nông dân, tính khả thi cao và không để xảy ra tình trạng lãng phí.

7. Văn phòng Hội ND tỉnh: tổng hợp tình hình thiệt hại của nông dân, tổng hợp  kết quả ủng hộ theo kênh của Hội ND trình Ban Thường vụ giải quyết. Hoàn chỉnh  báo cáo về tình hình thiệt hại của hội viên nông dân do sự cố môi trường biển, công tác hỗ trợ và giải pháp khắc phục hậu quả gửi các cấp theo quy định.

Vậy, Văn phòng thông báo đến các Ban, Trung tâm DN&HTND, Hội ND các huyện, xã, thị trấn liên quan biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực, TV tỉnh Hội;

- HND 4 huyện có biển;

- Hội ND 16 xã, thị trấn có biển;

- Lưu VT.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang

 

Lần xem: 2322  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994824Copyright 2020 by ICTQT.VN