Thông báo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017


Ngày cập nhật: 31/03/2017 8:58:50 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HND TỈNH Q.TRỊ

*

Số: 96 /TB-HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Đông Hà, ngày 28 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO     

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  

tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017      

 

 


Ngày 27/3/2017, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai công tác quý II/2017 và giải quyết một số nội dung quan trọng khác. Tham dự họp có 9/10 đồng chí; vắng 01 đ/c (Đ/c: Hoàng Tuấn Anh) có lý do. Sau khi nghe báo cáo quý I/2017, triển khai công việc thời gian tới và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV, đ/c Lê Phúc Thiện chủ tịch HND tỉnh, chủ trì cuộc họp kết luận:

   I/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và Quý I/2017

Ban Thường vụ cơ bản thống nhất nội dung trong Báo cáo Quý I/2017 số 3454 BC/HNDT ngày 27/3/2017 về Hoạt động Hội và phong trào nông dân, song cần bổ sung và phân tích kỹ hơn các nội dung sau:

1/ Kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW của TW Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân.

2/ Tình hình tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 ở các huyện, thị, thành Hội, gắn với việc quán triệt 3 nhiệm vụ trong tâm xuyên suốt năm 2017 và vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3/ Công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đ/c Tổng Bí thư Lê Duẩn ở các cấp Hội.

4/ Công tác xây dựng Hội: Cần đi sâu kết quả hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp gắn với chuyển đổi nghề nghiệp, mô hình sinh kế của ngư dân hiện nay. Công tác rà soát nắm Hội viên và cấp thẻ theo quy định.

     II. Triển khai nhiệm vụ quý II/2017: Các Ban, Văn phòng, Trung tâm ngoài nhiệm vụ thường xuyên cần tập trung các công việc trọng tâm sau:

1. Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 232/TB-TU ngày 13/3/2017 củathường trực Tỉnh ủy Quảng Trị.

- Ban Tổ chức –Kiểm tra:

           + Tham mưu các văn bản hướng dẫn trong hệ thống Hội về tập trung chỉ đạo Đại hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

           + Tham mưu công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên nông dân; tăng cường, nâng cao năng lực giám sát, giúp nông dân phân biệt hàng giả, hàng nhái trong nông nghiệp.

- Ban Kinh tế-Xã hội:

         + Tham mưu triển khai Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

         + Tham mưu công tác vận động nông dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, xây dựng mô hình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp. Tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế cho nông dân, đặc biệt là ngư dân các xã vùng biển.

         + Tuyên truyền và vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo Chương trình phối hợp đã ký kết.

- Ban Tuyên giáo:

          + Tham mưu các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo trong hệ thống Hội để tiếp tục và tăng cường tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương  Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         + Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng chính đáng của hội viên nông dân trên địa bàn và kịp thời phản ánh với Đảng và chính quyền để có biện pháp giải quyết. Tham mưu công tác tuyên truyền vận động nông dân trong thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Trung tâm DN&HTND: Tham mưu công tác nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo và góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn. Tuyên truyền vận động để nông dân tham gia học nghề, hiểu được giá trị, hiệu quả của học nghề nhằm tạo được việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

- Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân: Tạo điều kiện giúp hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn và sử dụng vốn có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời việc phát sinh nợ xấu, chống tín dụng đen; không để người nông dân vì vay vốn xóa đói giảm nghèo hoặc vay cho con đi học lại nghèo thêm. Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần giúp nông dân tích cực phát triển kinh tế ở địa phương.

- Văn phòng: Tham mưu công tác tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết chuyên đề, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động khác theo Chương trình công tác năm 2017 đã được Tỉnh ủy đồng ý cho thực hiện. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ tài chính phục vụ các hoạt động của Hội (Đại hội hết nhiệm kỳ Hội Nông dân tỉnh, kinh phí đối ứng xây dựng Trung tâm DN&HTND, xe ô tô con, trụ sở làm việc...)

2. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân quý II/2017.

         1. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của tỉnh: Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

2. Tổ chức, tham dự các hoạt động Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2017). Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày giải hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4);  kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và các sự kiện chính trị quan trọng khác. Vận động nông dân tham gia “Lễ hội thống nhất non sông - 2017” bao gồm các hoạt động: Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” được tổ chức tại Kì đài phía Bắc cầu Hiền Lương và giải Đua thuyền “Thống nhất non sông” tại Bến đua thuyền sông Hiền Lương vào sáng 30/4/2017.

3. Tổ chức triển khai luyện tập và tham gia Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ năm 2017 vòng khu vực do Trung ương Hội tổ chức. Chuẩn bị nội dung để tổ chức HN báo cáo viên và giao ban các xã biển Quý II/2017. Xuất bản Bản tin Nông dân số 57 (quý II/2017), tăng cường số lượng và chất lượng các tin bài trên trang thông tin điện tử HND tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn một số nội dung phù hợp đưa vào Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020, hoàn thiện văn bản để ký kết.             

                               (Ban Tuyên giáo tham mưu nội dung 1,2 và 3)   

 4. Xây dựng văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở; Hướng dẫn công tác nhân sự; Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội điểm; xây dựng Đề án nhân sự BCH, BTV, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

        5. Công tác kiện toàn bộ máy, nhân sự Hội ND tỉnh trên cơ sở bố trí cán bộ công tác tại Trung tâm Dạy nghề&HTND theo vị trí việc làm. Điều động đ/c phó giám đốc Trần Quang Chiến vào Ban Tổ chức-Kiểm tra; đ/c phó giám đốc Hoàng Kim Thỉnh vào Ban Tuyên giáo; đ/c Đặng Gia Khánh từ Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân đến công tác tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân.

 6. Triển khai thực hiện các nội dung đã được tỉnh ủy phê duyệt về Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định số 218–QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

7. Tham mưu các hoạt động năm 2017 để thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg về việc “phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với Hội ND Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại, tố cáo của nông dân”. Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện, thị, thành phố. Nắm tình hình kiện toàn, thành lập BCĐ và tình hình hoạt động ở các huyện, thị, thành phố và cấp cơ sở.

8. Chuẩn bị và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm của 9 huyện, thị, thành Hội và cơ sở Hội. Chuẩn bị các điều kiện Tổng kết 5 năm (2011-2015) thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HNDTW ngày 25/01/2011 của Hội NDVN về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội nông dân.

                 (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu nội dung 4,5,6,7 và 8)

9. Khảo sát và lựa chọn đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V tại Hà Nội. Đề cử nông dân tiêu biểu tham gia xét chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2017 gửi Trung ương Hội Nông dân Việt Nam theo quy định. Lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu giới thiệu tham gia chương trình "Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.  

10. Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2020, xem xét chỉ đạo tổng kết điểm (có thể là tọa đàm hoặc Hội thảo) ở HND huyện Cam Lộ nhằm làm rõ vai trò của Hội trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 của BCH Trung ương Hội. Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HNDTW của BCH Hội Nông dân VN (khóa VI) gắn với sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29-NQ/HNDTW ngày 04/7/2016 về nâng cao chất lượng phong trào Nông dân thi đua SX-KD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

 11. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đã ký kết trong chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh với các đơn vị: Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên Môi trường, Cty truyền tải điện II, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động TBXH...

                            (Ban Kinh tế-XH tham mưu nội dung  9,10 và 11)   

  12. Tổ chức Hội nghị tuyên truyên, tư vấn máy nông nghiệp theo Quyết định 68/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp tại Trung tâm và tại một số cơ sở Hội.

         13. Tiếp tục thực hiện và hoàn tất dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại làng nghề làm bún xã Cam An, huyện Cam Lộ; khẩn trương hoàn thành các công việc cuối cùng để tiến hành nghiệm thu bàn giao theo quy định.

          14. Chuẩn bị các điều kiện để Tổng kết 5 năm (2012-2017) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HNDTW ngày 28/6/2012 của Hội NDVN về tăng cường công tác dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân.

                              (Trung tâm DN&HTND tham mưu nội dung 12,13 và 14)

 15. Tiến hành  kiểm tra các tổ TK&VV, đối chiếu dư nợ sử dụng vốn vay với các tổ chức tín dụng theo định kỳ; tiếp tục kiểm tra mục đích sử dụng vốn, thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, tình hình sử dụng phí, đồng thời thẩm định giải ngân các dự án vay vốn. Hoàn thành hồ sơ dự án giải ngân Quỹ HTND Trung ương về mô hình chăn nuôi tại xã Vĩnh Lâm thuộc huyện Vĩnh Linh cho 10 hộ, số tiền 1 tỷ đồng. Khảo sát và lựa chọn mô hình kinh tế do Hội ND hướng dẫn hỗ trợ để nhân rộng trên địa bàn.

                   (Ban điều hành Quỹ HTND tham mưu)   

           16. Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện để  phục vụ buổi làm việc của UBND tỉnh với Ban TV Hội ND tỉnh. Hoàn thành hồ sơ tài liệu để chuẩn bị tổ chức Hội nghị báo cáo viên, giao ban các xã biển và Hội nghị BCH tỉnh Hội 6 tháng đầu năm 2017

                            (Văn phòng tham mưu)  

          Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017, Văn phòng thông báo đến các Ban, Trung tâm, HND cấp huyện biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Quang


Lần xem: 500  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994143Copyright 2020 by ICTQT.VN