Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Thông báo

Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018


Ngày cập nhật: 12/04/2018 8:24:33 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 111 TB/HNDT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 9 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018

 

Ngày 03/4/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2018, triển khai nhiệm vụ quý II/ 2018. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các đồng chí dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I.Đánh giá chung kết quả thực hiện quý I năm 2018

Đã chỉ đạo các cấp Hội làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tết Nguyên đán. Tuyên truyền  chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT như: giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, bóng đá, kéo co, đẩy gậy, hội thi chẻ đá, giải đua thuyền truyền thống, hội chợ, hội cờ chòi, các trò chơi dân gian...đã thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia.

Tổ chức Hội nghị BCH tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2017, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 2018.

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã chuẩn bị nội dung, tổ chức phiên làm việc với BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh để báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018, đề xuất những kiến nghị của Hội.

Tổ chức ký kết giao ước thi đua, giữa các ban chuyên môn, các huyện, thị thành Hội.

Chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở, rút kinh nghiệm và tiến hành chỉ đạo Đại hội các cơ sở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả tính đến 03/4/2018, 124/141 Hội cơ sở đã tổ chức Đại hội. 04 huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo Đại hội các Hội cơ sở còn lại (Hướng Hóa 09, Triệu Phong 04, TX Quảng Trị 03,  Đakrông 01). Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Cam Lộ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đảng Đoàn, BTV Hội Nông dân tỉnh đã cùng với cấp ủy các huyện, thành phố tiến hành duyệt nội dung, chương trình Đại hội Hội Nông dân huyện Gio Linh, Hội Nông dân huyện Hải Lăng, Hội Nông dân thành phố Đông Hà.

Các phong trào nông dân tiếp tục được các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả.

II.Nhiệm vụ quý II năm 2018 và nhiệm vụ tháng 4/2018:

-Tuyên truyền Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

-Tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 6 khóa XII  một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

1.Ban Tổ chức-Kiểm tra:

- Bổ sung, điều chỉnh 02 Đề án: Đề án xây dựng BCH, BTV Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; Đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng lần thứ 6 khóa XII.

- Tiếp tục nắm tình hình Đại hội Hội Nông dân 17 xã còn lại; Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở; đánh giá, rút kinh nghiệm Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Cam Lộ.

- Rà soát, tham mưu quy hoạch các đồng chí ở các cơ quan khác tham gia BTV Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; Lấy ý kiến cấp ủy của các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp với Văn phòng tổ chức ký cam kết người đứng đầu các Ban, Văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và HTND thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

2. Ban Tuyên giáo:

-  Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân tỉnh, chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân các, huyện, thị, thành phố.

- Tuyên truyền kỷ niệm 57 năm ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam (21/4/1961-21/4/2018); kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước( 30/4/1975-30/4/2018).

- Tổng kết, đánh giá công tác phối hợp năm 2017 và ký kết phới hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh năm 2018.

- Tiếp tục triển khai thực hiện sưu tầm các tư liệu hình ảnh hiện vật liên quan đến hoạt động của Hội Nông dân các cấp và phong trào nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

3. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân:

- Báo cáo hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân về UBND tỉnh và Sở Tài chính theo Thông báo Kết luận số 23/TB-UBND ngày 15/3/2018 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh để UBND tỉnh xem xét bố trí khoảng 01 tỷ đồng vào nguồn Quỹ HTND tỉnh năm 2018.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2018.

-  Xây dựng Kế hoạch Kiểm tra Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2018, Phối hợp với các  Ngân hàng xây dựng dự án hỗ trợ nông dân vay vốn.

- Phối hợp với Ban kinh tế, Trung tâm xây dựng các mô hình sản xuất, tái cơ cấu nền nông nghiệp trong xây dựng nông thôn  mới.

 4. Ban Kinh tế-Xã hội:

- Triển khai đến các cấp Hội thực hiện Công văn số 3866-CV/HNDTW ngày 22/3/2018 về việc hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018 từ 15/4-15/5/2018 với chủ đề “ Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào nông dân SXKD sản phẩm nông nghiệp an toàn.

- Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của BCH TW Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

- Tổng kết đánh giá công tác phối hợp xây dựng loại hình kinh tế tập thể năm 2017, xây dựng chương trình phối hợp với Liên minh HTX năm 2018.

- Khảo sát và xây dựng Dự án trồng cây Thanh Long sử dụng công nghệ cao tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.

- Tiếp tục chỉ đạo mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Biowish trong nuôi tôm cho 10 hộ ở phường Đông Giang; tiếp tục phối hợp với Chương trình Hạnh phúc hướng dẫn triển khai dự án trồng lạc, trồng đậu xanh tại xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

5. Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân:

- Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – TB&XH tỉnh, Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động và Thương mại Du lịch (COLECTO, JSC) tại Quảng Trị tuyên truyền, tư vấn xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho hội viên và con em hội viên nông dân.

- Phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về các loại chế phẩm sinh học trong sản xuất và đời sống cho cán bộ Hội Nông dân các cấp.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân ở các cơ sở Hội thực hiện Chương trình chuyển giao máy nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về “Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp”.

6. Văn phòng:

- Điều chỉnh các chỉ tiêu thi đua giao các huyện, thị, thành Hội.

- Hoàn thành hồ sơ gửi Sở Tài chính thanh toán kinh phí tư vấn thiết kế, lập dự án xây dựng trụ sở mới, đấu giá trụ sở cũ;  kinh phí sơn và sửa chữa cơ quan Tỉnh hội, mua sắm trang thiết bị năm 2018 gửi Sở Tài chính.

- Xây dựng kinh phí Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

- Làm việc với Văn phòng Tỉnh ủy (bộ phận lưu trữ) xử lý tài liệu lưu trữ kịp thời.

- Cùng với Ban Văn kiện điều chỉnh Báo cáo chính trị và  bổ sung Phụ lục Báo cáo Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

7. Ban Văn kiện phục vụ Đại hội Hội Nông dân tỉnh:

Đến 20/4 hoàn thành Phụ lục Báo cáo và Văn kiện Đại hội Hội Nông dân tỉnh gửi TW Hội NDVN.

8. Ban Tuyên truyền – Khánh tiết:

Lập Kế hoạch chi tiết công tác tuyên truyền - khánh tiết Đại hội Hội Nông dân tỉnh để Văn phòng tổng hợp, lập dự toán kinh phí Đại hội kịp thời gửi Sở Tài chính, UBND tỉnh.

9. Ban Hậu cần:

Phân công công việc cụ thể cho từng thành viên huy đọng các nguồn lực, xây dựng kế hoach tài chính cho Đại hội Hội ND tỉnh.

10. Ban QL Dự án xây dựng Trung tâm:

- Gửi hồ sơ cho TW Hội quyết toán hạng mục  hệ thống chữa cháy đã hoàn thành, nghiệm thu  và cấp Chứng chỉ,

- Tiến hành thiết kế, dự toán phần đối ứng 02 tỷ của UBND tỉnh; lập dự toán 04 tỷ sửa chữa Nhà 04 tầng( điện, nước, công trình vệ sinh...)

- Quyết toán các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao công trình cho Trung tâm sử dụng.

11. Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân cơ sở, chuẩn bị nội dung chương trình Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thị, thành phố.

- Xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện, thị, thành phố.

- Điều chỉnh các chỉ tiêu thi đua năm 2018 giao cho các cơ sở.

- Đôn đốc bà con chăm sóc vụ mùa Đông xuân, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Hội Nông dân các huyện, thành phố, thị xã và các Ban, Văn phòng, Trung tâm Dạy nghề và HTND căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai, thực hiện Thông báo kết luận số 382-TB/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Thông báo kết luận số 23-TB/UBND  ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Phó Chủ tịch UBND Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của đ/c Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018, Đề nghị  các Ban, Văn phòng,  Trung tâm, Hội Nông dân cấp huyện  thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các ủy viên BTV Tỉnh hội;

- Các Ban, VP, TrTâm của Tỉnh hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP./.

TM/ BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Đán

 

 

Lần xem: 250  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)
TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017 (12/6/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 05/5/2017 (10/5/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017 (31/3/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 2/2017 (20/3/2017)
Thông báo Kết luận số 89 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2016 (12/9/2016)
Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển (12/9/2016)
Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016 (9/5/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016 (26/4/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 02 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 01 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2015 (4/1/2016)
Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 (29/12/2015)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2015 (14/12/2015)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2015 (5/11/2015)

Thống kê truy cập

0124885Copyright 2018 by ICTQT.VN