Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Thông báo

Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019


Ngày cập nhật: 02/05/2019 2:33:44 CH

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 17 –TB/ HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Trị , ngày 22 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO     

Kết luận của đồng chí  Trần Văn Bến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

tại cuộc Hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019     

 

 

Ngày 17/4/2019 Đồng chí Trần Văn Bến, UVBCH TW Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì  Hội nghị giao ban định kỳ quý I. Tham dự hội nghị có các Đ/c thường trực, Trưởng các Ban, Chánh VP, phó Trưởng Ban tỉnh Hội; Chủ tịch và PCT Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố.

 Sau khi nghe báo cáo thực hiện các nội dụng trọng tâm công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019 và một số nội dung khác; ý kiến phát biểu của các Đồng chí dự Hội nghị;  Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã kết luận chỉ đạo như sau :

I. Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019

Tiếp tục tuyên truyền , thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tết Nguyên đán kỷ hợi, như: Giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, bóng đá... đã thu hút động đảo hội viên nông dân tham gia. Trong dịp Tết các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, cán bộ Hội qua các thời kỳ được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc quan tâm chăm lo, tạo điều kiện vui xuân đón tết, trong đó Hội Nông dân các cấp đã tặng quà  1.560 suất, tổng trị giá 448,2 triệu đồng.

Các cấp Hội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, phát động thi đua; ký kết thi đua; ký cam kết năm 2019.

Ban hành chương trình trọng tâm năm 2019, Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của BCH nhiệm kỳ 2018-2023; kế hoạch về kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện QĐ81; dịch vụ hỗ trợ nông dân và đào tạo nghề; hướng dẫn xét chọn, công nhận hộ SXKD giỏi các cấp... tiếp tục thực hiện các Đề án về 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh;  Huyện Cam Lộ, có 52/115 Chi hội  đã tổ chức Đại hội  Chi hội ND nhiệm kỳ 2019- 2022.

Hội nghị giữa Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy với UBMTTQVN và các đoàn thể cấp tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2019; BTV Hội ND tỉnh làm việc với  Thường trực UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành liên quan về công tác phối hợp năm  2019, những đề xuất, kiến nghị

       II. Nhiệm vụ quý II  năm 2019

1. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: 112 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2019); 44 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); 47 năm giải phóng Quảng Trị ; 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (ngày 01/7/1989 - 01/7/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); 58 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng (21/4); tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Hội gắn với tiếp tục Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộxuất bản Bản tin Nông dân số 63 vào dịp chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (ngày 01/7/1989- 01/7/2019).

2. Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nông dân với các cấp, các ngành chức năng; tình hình hoạt động Hội và phong trào nông dân ở cơ sở; việc khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử, Bản tin nông dân của Hội; viết tin, bài về gương  điển hình, mô hình hay trong hoạt động Hội và phong trào nông dân Quảng Trị đăng trên  trang Web, Bản tin của tỉnh Hội và của Trung ương.

3. Tổ chức học tập, quán triệt,  triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn    quốc Hội NDVN, Điều lệ Hội NDVN lần thứ VII, NK 2018 - 2023 đến Cán bộ các cấp Hội và hội viên nông dân trong toàn tỉnh(Thực hiện theo tinh thần Kế hoạch số: 24- KH/HNDTƯ ngày 02/ 4/ 2019 của BTV TW Hộị NDVN).

        4. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội đôn đốc hội viên nông dân thu hoạch vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu theo đúng thời vụ. Kiểm tra hoạt động một số SXDK giỏi, tổ hợp tác, hợp tác xã.

5. Tiếp tục thực hiện tốt 03 phong trào thi đua  gắn với 03 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Hội NDVN đã đề ra; trọng tâm là phong trào ”Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động; tập trung  xây dựng mô hình sản phẩm nông thôn gắn với kinh tế tỉnh(2 cây, 6 con): cây lúa chất lượng cao ở xã Gio Mỹ(Gio Linh); Hồ tiêu sạch ở xã Gio Phong (Gio Linh); Sen cá; cá chìn lồng ở xã Hải Tân(Hải Lăng), xã Gio Bình (Gio Linh); thanh long rượt đỏ ở Vĩnh Linh; sắn dây Cam lộ…Hỗ trợ nhà tiêu hợp vệ sinh cho xã Hướng hiệp(Đakrông) … nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập tỉnh

6. Nắm tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân để tổ chức Hội nghị “Đối thoại  Lãnh đạo tỉnh  với Cán bộ, hội viên nông dân”.

Phối hợp với Sở LĐ-TBXH tổ chức Hội thi “An toàn lao động” năm 2019 gồm 3 đơn vị(Hội ND huyện Hải Lăng, Triệu phong và T/x Quảng Trị) tại huyện Triệu phong;

7. Rà soát và củng cố phát triển các Chi, tổ Hội nghề nghiệp sau 3 năm thực hiện Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng Chi hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp” gắn với tổ hợp tác, HTX.

         8. Chỉ đạo, Hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức Đại hội Chi Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2019 – 2022 (vào quý III. Quý IV); những đơn vị nào đã tổ chức Hội nghị hoặc Đại hội Chi hội hết nhiệm kỳ tiếp tục củng cố xây dựng Chi hội.

      Chỉ đạo Hội ND TP Đông Hà thống nhất với Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể , Hội ND phường 5 để tổ chức  rà soát, lấy ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân phường 5; cán bộ các cấp Hội ND TP Đông Hà về duy trì hoặc giải thể tổ chức Hội ND phường 5.   

      9. Tổ chức đoàn giám sát theo QĐ 637, kết luận 61; đoàn khảo sát về phát triển chi, tổ Hội nghề nghiệp; đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; kiểm tra quỹ HTND và các nguồn vốn ủy thác tín chấp qua ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt của 9/9 huyện, thị, thành phố ,141 cơ sở xã, phường, thị trấn và 1 số tổ TKVV.      

      10. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp” để hỗ trợ hội viên áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, vay vốn Ngân hàng mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp; gắn với việc đẩy mạnh hỗ trợ nông dân đi đôi với vận động tập hợp nông dân tham gia xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh.

      Phối hợp với Sở LĐ-TBXH, các Công ty XKLĐ tiếp tục tuyên truyên, tư vấn XKLĐ, giải quyết việc làm cho con em hội viên nông dân. Phối hợp  với các Sở, ngành tổ chức các lớp Dạy nghề, tập huấn KH-CN cho hội viên nông dân

      11. Triển khai thực hiện kết luận của UBND tỉnh về nội dung làm việc với Hội ND tỉnh ngày4/4/2019: về bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân, kế hoạch  đào tạo cán bộ Hội; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Sở KH-ĐT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính kiểm tra đánh giá lại thực trạng của trụ sở Hội Nông dân tỉnh lập biên bản xây dựng các phương án tối ưu (Sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số hạng mục hoặc xây dựng mới ).....trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; triển khai các chương trình đã ký kết năm 2019 với các Sở, ban, ngành liên quan.

     12. Hội nghị Ban chấp hành Hội ND tỉnh lần thứ 5.

      - Báo cáo sơ kết công tác Hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

    - Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 24- ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của BTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về “Xây dựng Chi hội nghề nghiệp, Tổ hội nghề nghiệp”.

    - Triển khai 1 số nội dung khác.

        Căn cứ các nội dung thông báo Kết luận đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và các Ban, Văn phòng, Trung tâm DN & HTND tỉnh biết để triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực HND tỉnh;

- Các ban, VP, Trung tâm DN&HTND tỉnh;

- Các huyện, thị, thành Hội;

- Lưu VP.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

Trần Quang Chiến

 

Lần xem: 18  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)
TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017 (12/6/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 05/5/2017 (10/5/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017 (31/3/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 2/2017 (20/3/2017)
Thông báo Kết luận số 89 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2016 (12/9/2016)
Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển (12/9/2016)
Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016 (9/5/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016 (26/4/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 02 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 01 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 12/2015 (4/1/2016)
Thông báo Lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 (29/12/2015)

Thống kê truy cập

0262370Copyright 2019 by ICTQT.VN