Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Thông báo

Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019


Ngày cập nhật: 23/05/2019 11:03:35 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ

*

Số: 20 –TB/ HNDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Trị , ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO     

Kết luận của đồng chí  Trần Văn Bến- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

tại cuộc họp  Ban Thường vụ tháng 4 năm 2019     

 

Ngày 7/ 5/2019, đồng chí Trần Văn Bến, UVBCH TW Hội NDVN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh chủ trì  cuộc họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2019. Tham dự có 7/8 UVBTV tỉnh Hội (vắng 01 Đ/c Hoàng Văn Bảo, UVTV, Chủ tịch Hội ND huyện Hải Lăng).

Sau khi nghe thông qua các nội dung và  ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  kết luận  chỉ đạo như sau :

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/ 2019

Thống nhất các nội dung do Văn phòng đã tổng hợp trong Báo cáo số: 55 -BC/HNDT ngày 22/4/2019 về Hoạt động Hội và phong trào nông dân tháng 4/2019.

II. Nhiệm vụ tháng 5 năm 2019

1. Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NDVN, tỉnh Quảng Trị trên trang Thông tin điện tử Hội ND tỉnh. Tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước: Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)... phát hành Bản tin số 63 vào dịp chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị.

2. Tham dự Hội nghị  học tập, quán triệt,  triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn  quốc Hội NDVN, Điều lệ Hội NDVN lần thứ VII, NK 2018 – 2023 do TW Hội NDVN tổ chức;

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị  học tập, quán triệt triển khai thực hiện các NQ Đại hội Hội NDVN các cấp, Điều lệ Hội NDVN lần thứ VII, NK 2018 – 2023 do  Hội ND cấp tỉnh, huyện, xã  tổ chức.

3. Tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp” năm 2019  gồm 3 đơn vị (Hội ND huyện Hải Lăng, Triệu phong và T/x Quảng Trị) tại huyện Triệu phong.

4. Cơ cấu tổ chức nhân sự cơ quan Hội ND tỉnh ổn định, theo hướng từng vị trí  việc làm hiên nay. 

5Chỉ đạo, Hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức Đại hội Chi Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2019 – 2022 (vào quý III. Quý IV).

6. Thực hiện Thông báo số 52.TB-UBND, ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với BTV Hội ND tỉnh năm 2019: Các Ban, Trung tâm, VP tham mưu xây dụng Báo cáo, chương trình, Kế hoạch về bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân; công tác  đào tạo cán bộ Hội; thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội nghị “Đối thoại  Lãnh đạo tỉnh, Sở, Ban, ngành  với Cán bộ Hội và hội viên nông dân”; Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn”; Khảo sát, lựa chọn các mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng nhân rộng;  đánh giá lại thực trạng của trụ sở Hội Nông dân tỉnh lập biên bản xây dựng các phương án tối ưu (Sửa chữa, nâng cấp và xây mới một số hạng mục hoặc xây dựng mới ).... để BTV Hội ND tỉnh làm việc với Sở, Ban, ngành liên quan trinh các đế xuất với UBND tỉnh xem xét, quyết định (Các Ban, Trung tâm, VP căn cứ  phân công nhiệm vụ cụ thể theo thông báo số: 19- TB/HNDT, ngày 10 /5 /2019 của CQ Hội ND tỉnh về kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh họp giao ban cơ quan quý I và tháng 4/2019  để triển khai, thực hiện).

7. Căn cứ Nghị quyết của Bộ Chính trị, quy định của Ban bí thư Trung ương; các Văn bản của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thực tiển. Xây dựng Đề án tổ chức sắp xếp lại bộ máy, đội ngũ cán bộ Trung tâm DN& HTND tỉnh đến năm 2025;  trên cơ sở đó đề xuất với TƯ Hội, Tỉnh ủy đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh thành Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Trị.

8. Thống nhất cử 01 cán bộ, công chức CQ Hội ND tỉnh tham gia đăng ký học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chinh  năm 2019 tại Trường Chính trị Lê Duẩn.

9. Nghiên cứu xây dựng mô hinh ứng dụng tiến bộ KH-CN “ nuôi cá chình lồng”  tại tỉnh Quảng trị.

10. Tham gia các hoạt động do Tỉnh tổ chức chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Tỉnh (7/1989 - 7/2019).

11. Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” theo kết luận tại Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đến các cấp Hội và hội viên nông dân.

12. Quyết định thành lập Tổ rà soát các Văn bản, Nghị quyết của TƯ Hội NDVN, Tỉnh ủy theo từng nhiệm kỳ(thành phần: các Đ/c Chánh VP, Trưởng ban Xây dựng Hội, Trưởng ban KT-XH và 1 số cán bộ, công chức tham gia).

13. Tiếp tục tổ chức ký kết chương trình phối hợp năm 2019 với các đơn vị: Sở NN & PTNT; Sở Công Thương; Bộ biên phòng tỉnh; Trung tâm Khuyến công; Sở Văn hóa, thể thao du lịch; Bảo hiểm XH; Ban an toàn giao thông; Ban dân tộc miền núi…

14. Căn cứ các tiêu chí, tiêu chuẩn và thể lệ bình chọn, BTV Hội Nông dân tỉnh  thống nhất giới thiệu  2 hộ hội viên nông dân tiêu biểu sau: 

a. Ông Hoàng Đình Anh, Khu phố 9, phường Đông Giang, TP Đông Hà

b. Ông Lê Đình Vững, Thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, Triệu Phong.

Tham gia xét chọn Danh hiệu“Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”

15. Biếu quyết và thống nhất theo ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, Hội ND huyện Hải Lăng và Đảng ủy, UBND xã Hải Chánh, huyện Hải lăng về kỷ luật trường hợp Đồng chí Hoàng Hữu Quyết, Chủ tịch Hội ND xã Hải Chánh, huyện Hải lăng bằng hình thức cảnh cáo.

III. Chuẩn bị nội dung họp Ban thường vụ tháng 5/2019 (dự kiến họp từ ngày 30- 31/5 )

1.Dự thảo Nghị quyết “Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi, tổ Hội”;

2.Dự thảo Kế hoạch về công tác đào tạo cán bộ Hội; thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội nghị “Đối thoại  Lãnh đạo tỉnh và Sở, ban, ngành  với Cán bộ Hội và hội viên nông dân”.

                  Từ 1; 2 Ban Xây dựng Hội chuẩn bị .

3. Dự thảo Nghị quyết ”về lĩnh vực Kinh tế- Xã hội”;  đề tài “ nuôi cá chình lồng”  tại tỉnh Quảng trị;

4. Dự thảo Kế hoạch  triển khai tổ chức  Hội nghị “Biểu dương hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo, khó khăn”; Khảo sát, lựa chọn các mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng nhân rộng.

                  Từ 3; 4  Ban Kính tế- Xã hội  chuẩn bị .

5.Dự thảo Báo cáo tình hình thực trạng của trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh;

6. Chương trình công tác toàn khóa của BCH Hội ND tỉnh khóa XI, NK 2018-2023;

7. Dự thảo Hướng dẫn công tác TĐ - KT Hội ND tỉnh năm 2019.

                    Từ 5; 6; 7 Văn phòng chuẩn bị.

8. Một số nội dung khác.

Căn cứ các nội dung thông báo Kết luận đề nghị các Ban, Trung tâm, Văn phòng tỉnh Hội và Hội ND các huyện, thị thành phố triển khai, thực hiện. /.

 

Nơi nhận:

- Uỷ viên BTV HND tỉnh;

- Các Ban, VP, Trung tâm DN&HTND tỉnh;

- Hội ND các huyện, thị, thành phố;

- Lưu VP.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

Trần Quang Chiến

 

 

 

 

Lần xem: 74  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)
TB Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2017 (12/6/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 05/5/2017 (10/5/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3/2017 (31/3/2017)
Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 2/2017 (20/3/2017)
Thông báo Kết luận số 89 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2016 (12/9/2016)
Thông báo Kết luận số 88 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban Hội Nông dân 16 xã, thị trấn bị thiệt hại do Công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải gây sự cố môi trường biển (12/9/2016)
Thông báo Kết luận họp BTV tháng 7 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo Kết luận của Đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 6 năm 2016 (12/8/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2016 (9/5/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 3 năm 2016 (26/4/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 02 năm 2016 (10/3/2016)
Thông báo kết luận họp Ban Thường vụ tháng 01 năm 2016 (10/3/2016)

Thống kê truy cập

0289342Copyright 2019 by ICTQT.VN
sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy