Thông báo

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2014


Ngày cập nhật: 10/09/2014 2:15:58 CH

              HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

      B     BCH  HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                   Đông Hà, ngày 29 tháng 8 năm 2014

                                  *

                    Số: 39 /TB-HNDT

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8/2014

Ngày 29/8/2014, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 họp định kỳ. Tham dự cuộc họp có 9/11 đồng chí, vắng 02 đ/c (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, đ/c Hoàng Kim Chất) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc, nghe báo cáo kết quả công tác tháng 8/2014, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2014, phát biểu của các UVTV dự họp, chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8

1. Các cấp Hội đã vận động nông dân tập trung chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và chuẩn bị các điều kiện để thu hoạch lúa vụ hè thu (huyện Hải Lăng và một số nơi cơ bản đã thu hoạch xong); cây cà phê đang giai đoạn phát triển quả; cây cao su giai đoạn khai thác mủ.

2. Tuyên truyền Nghị quyết số 08, 09 của Hội nghị BCH Hội ND tỉnh lần thứ 6 khóa X (NK 2013-2018) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân phát triển kinh tế  tập thể trong nông nghiệp, nông thôn và về vận động nông dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2014-2018; tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW 9 khóa XI của Đảng. Chương trình Game show “vui cùng nhà nông” đã ghi hình xong 20/20 trận, tiếp tục phát sóng các ngày chủ nhật trên Đài truyền hình tỉnh đến hết ngày 01/11/2014.

3. Đã hoàn thành Hội nghị nhiệm kỳ Chi hội đúng quy định. Hầu hết Chi hội tổ chức Hội nghị nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Cán bộ chi hội trưởng, chi hội phó được trẻ hóa, trình độ văn hóa cao hơn so với nhiệm kỳ trước, có năng lực và tâm huyết điều hành công tác Hội và phong trào nông dân.

4. Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh đã làm việc với cấp ủy một số xã ( Hải Hòa, Tà Long, Trung Sơn, Cam Hiếu) nắm tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Thực hiện thu phí, thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay của nông dân,  hướng dẫn lập dự án, thẩm định, giải ngân cho vay, đồng thời vận động xây dựng quỹ HTND. Kiểm tra, hoàn thành hồ sơ 3 dự án vay nguồn quỹ HTND TW, số tiền vay 1,5 tỷ đồng đã gửi TW Hội phê duyệt.

6. Tổ chức khai giảng 7/11 lớp dạy nghề ngắn hạn tại địa phương, gồm các nghề: kỹ thuật xây dựng, trồng chăm sóc cây hồ tiêu, chăn nuôi thú y, chăn nuôi bò. Tổ chức sơ kết lớp Trung cấp Thú y K1A ở huyện Hải Lăng. Phối hợp với Cty Cổ phần nhân lực Thuận Thảo tuyên truyền xuất khẩu lao động.

7. Chỉ đạo các cấp Hội tổ chức sơ kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2013 theo kế hoạch.

8. Phối hợp với TW Hội Nông dân Việt Nam, Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội thi “Nông dân với An toàn giao thông” tại Tp Đông Hà; 3 lớp truyền thông về ATGT. Tổ chức lớp “bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác”, 2 lớp truyền thông về công tác giảm nghèo, tập huấn phòng chống ma túy cho cán bộ hội viên nông dân...

9. Kết thúc thu nộp tiền ủng hộ Trường Sa, biển đảo quê hương, mái ấm biên cương năm 2014; tổng số tiền thu được 125,896 triệu đồng, đạt 37,26% kế hoạch.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2014

Các ban, Văn phòng, Trung tâm tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo kết luận cuộc họp BTV tháng 7/2014, nhiệm vụ thường xuyên và tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Vận động nông dân tập trung cao độ cho thu hoạch nhanh gọn lúa Hè thu, tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra; phòng ngừa và xử lý kịp thời dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; chủ động ứng phó và thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão.  Tuyên truyền, thực hiện Hướng dẫn số 637-HD/HNDTW và Quy định số 668- QĐ/HNDTW ngày 14/7/2014 của TƯ Hội NDVN về giám sát và phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ban Tuyên huấn – Xã hội tham mưu)

2. Hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và 3 năm thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ, 3 năm thực hiện phong trào ”Nông dân Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” theo quy định. (Ban Tổ chức-Kiểm tra tham mưu)

3. Hoàn chỉnh hồ sơ về sơ kết 3 năm (2011-2013) phong trào ND thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cấp tỉnh để tổ chức sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội NDVN 14/10. (Ban Kinh tế tham mưu).

4. Hoàn chỉnh các văn bản: Cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND ngày 23/8/2014 Hội nghị lần thứ 3 BCH HND tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường; Chương trình hành động thực hiện công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014-2020 (Trung tâm DN&HTND tham mưu)

5. Về nguồn kinh phí thu được từ cuộc vận động “nông dân với Trường Sa”, biển đảo quê hương, sau khi đã trích nộp về TW Hội và đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, số tiền còn lại sẽ hỗ trợ biển đảo quê hương.(Văn phòng tham mưu).

Vậy, Văn phòng thông báo đến các Ban, Trung tâm, HND các huyện, thành phố, thị xã biết để thực hiện./.

                                                                                T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;                                   (đã ký)

- Lưu VP.                                                                                              

                                                                               Nguyễn Văn Quang

Lần xem: 277  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994737Copyright 2020 by ICTQT.VN