Thông báo

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2014


Ngày cập nhật: 03/11/2014 2:14:53 CH

               HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

HỘI      HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                             Đông Hà, ngày 28 tháng 10 năm 2014

                                  *

                    Số:   42-TB/HNDT 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2014

Ngày 27/10/2014, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2014. Tham dự cuộc họp có 9/11 đồng chí. Vắng 02 đ/c (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, đ/c Nguyễn Xuân Hoài) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2014.

Đã ban hành, triển khai thực hiện trong hệ thống Hội về Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2014); 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xuất bản Bản tin nông dân số 49 chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Phối hợp ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình tỉnh về hoạt động của Hội các cấp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tổ chức thành công Hội thảo “Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014-2020”, gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương “ Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho cán bộ lãnh đạo. Tổ chức cuộc họp liên ngành (Hội Nông dânSở Tài chính, Sở NN&PTNT, Liên Minh HTX, Ban TĐ-KT tỉnh) bàn kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi giai đoạn 2010-2014. Tích cực thực hiện thu phí, thu nợ đến hạn, quá hạn các nguồn vốn vay của nông dân, đồng thời hướng dẫn lập dự án phát triển sản xuất, thẩm định, giải ngân cho vay nguồn quỹ HTND. Phối hợp huyện Đảo Cồn Cỏ và Ban chỉ huy quân sự huyện đảo Cồn Cỏ bàn giao số tiền 110.896.000,0 đồng từ quỹ cuộc vận động “Nông dân với Trường  Sa, biển đảo quê hương” để thực hiện công trình trên Đảo.

Tuy nhiên, việc thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm và chưa đáp ứng so với kế hoạch đề ra, đó là:

- Báo cáo kết quả hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt nam (14/10/1930 – 14/10/2014).

- Việc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND, ngày 23/8/2014 Hội nghị lần thứ 3 BCH Hội ND tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường.

- Tổng hợp kết quả Hội thảo “Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”.

- Công tác nắm tình hình hoạt động của các cơ sở, chi, tổ hội có hội viên là tôn giáo còn chậm.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2014.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, trong tháng 11/2014 tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân qúy III/2014. (Văn phòng tham mưu)

2. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2011-2014 vào đầu tháng 11/2014, phân công nhiệm vụ như sau:

- Văn phòng: Chuẩn bị kinh phí, Hội trường, maket, quà tặng, thành phầ hội nghị,  khen thưởng, in ấn tài liệu, công tác tổ chức...

- Ban Kinh tế: Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết, các phụ lục và hình ảnh minh họa theo báo cáo, nội dung các bài tham luận, mẫu giấy chứng nhận hộ Nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh, hoàn thành trước 01/11/2014.

- Ban Tổ chức Kiểm tra: Thẩm định danh sách đại biểu là hộ nông dân SXKD giỏi đảm bảo đủ điều kiện dự  Hội nghị. Tham mưu quyết định tặng Bằng khen của BCH Hội Nông dân tỉnh kèm theo tiền thưởng 500.000đ cho mỗi hộ SXKD giỏi, hoàn thành trước ngày 05/11/2014.

- Ban Tuyên huấn - Xã hội: Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị.

3. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND, ngày 23/8/2014 Hội nghị lần thứ 3 BCH Hội ND tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường (Trung tâm DN&HTND tham mưu).

4. Về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HND ngày 04/7/2009 của Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4 khóa IX về đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn (Trung tâm DN&HTND tham mưu).

5. Về  Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Nông dân điển hình tiên tiến năm 2015; kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HNDTW (khóa V) về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh (Ban Tổ chức - Kiểm tra tham mưu).

6. Thực hiện công tác kiểm tra cuối năm, thi đua khen thưởng theo kế hoạch.

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban thường vụ tháng 10/2014 đến các Ban, Trung tâm,  HND cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                                                    T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;                                              (đã ký)

- HND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu VP.                                                                            Nguyễn Văn Quang

 

Lần xem: 577  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994216Copyright 2020 by ICTQT.VN