Thông báo

Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 1/2015


Ngày cập nhật: 03/02/2015 9:16:47 SA

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

      BCH HỘI ND TỈNH QUẢNG TRỊ                     Đông Hà, ngày 26 tháng 01 năm 2015

                                  *

                    Số:  47 -TB/HNDT 

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch HND tỉnh Lê Phúc Thiện

 tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 01/2015


Ngày 22/01/2015, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh họp định kỳ, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng  01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2015. Tham dự cuộc họp có 7/11 đồng chí. Vắng 04 đ/c (Đ/c Hoàng Tuấn Anh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương, đ/c Lê Xuân Hà, đ/c Nguyễn Thị Hạnh) có lý do. Sau khi quán triệt, triển khai công việc và nghe báo cáo, phát biểu của các UVTV dự họp, đ/c Lê Phúc Thiện, chủ trì cuộc họp kết luận:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2015

Đảng đoàn và Ban Thường vụ tỉnh Hội đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường vụ tỉnh Hội; các ban, Văn phòng, Trung tâm đã tiến hành xong việc tổng kết; cơ quan, chi bộ đã kiểm điểm, đánh giá phân xếp loại thi đua đối với cán bộ, công chức, đảng viên năm 2014 theo kế hoạch; thực hiện tốt bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống Hội Nông dân tỉnh.

Triển khai tuyên truyền Kế hoạch số 172/KH-BCTGT ngày 10/12/2014 của Ban An toàn Giao thông tỉnh về “Kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi” nhằm giảm tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán. Triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 179– NQ/HND, ngày 23/8/2004 Hội nghị lần thứ 3 BCH HND tỉnh khóa VIII về đưa công nghệ sinh học vào sản xuất và bảo vệ môi trường.

Thẩm định, giải ngân 300 triệu đồng nguồn quỹ HTND địa phương cho 2 dự án nuôi Bò lai ở Hội ND xã Cam Chính (huyện Cam Lộ) và Hội ND Phường 2 (Tp Đông Hà).

Tổ chức Hội nghị liên ngành cấp tỉnh đề nghị UBND tỉnh và UBND thành phố Đông Hà chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hoàn thành hồ sơ đấu giá trụ sở cơ quan. Hoàn thành thẩm định Dự án xây dựng trụ sở mới được UBND tỉnh phê duyệt với tổng kinh phí 15,280 tỷ đồng.

 Đến ngày 22/01/2015 Hội ND 06/09 huyện, Thành phố, Thị xã đã hoàn thành Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015; 03 đơn vị còn lại sẽ tổ chức vào cuối tháng 01/2015.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2015

1. Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 7 (mở rộng), khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018:

Nội dung:

- Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Phát động thi đua và giao chỉ tiêu thi đua năm 2015 (Văn phòng tham mưu)

- Tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội năm 2014, phương hướng năm 2015(Ban Tuyên huấn tham mưu)

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về báo cáo kết quả hoạt động của Hội năm 2014 và đề xuất thực hiện chương trình công tác năm 2015 (Văn phòng tham mưu nội dung).

3. Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh đầu năm 2015 (Công đoàn cơ quan chuẩn bị tài liệu phối hợp với Văn phòng để tổ chức).

4. Chuẩn bị tổ chức tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015 cho cán bộ, công chức cơ quan và tổ chức thăm tết cán bộ Lão thành Hội, thăm đơn vị đỡ đầu xã Xi (Hướng Hóa) (Văn phòng tham mưu).

5. Xây dựng kế hoạch kinh phí và chuẩn bị nội dung để tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp tỉnh giai đoạn 2010-2015 trong tháng 3/2015(Ban TCKT và Văn phòng tham mưu)

Vậy, Văn phòng thông báo ý kiến kết luận của chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ tháng 01/2015 đến các Ban, Trung tâm,  HND cấp huyện biết để thực hiện./.

                                                                                    T/L  BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Các ủy viên BTV tỉnh Hội;

- Các Ban, VP, TTâm tỉnh Hội;

- HND các huyện, thành phố, thị xã;                       (đã ký)

- Lưu VP.                                                                                              

                                                                                   Nguyễn Văn Quang

 

 

 

 

 

 

Lần xem: 1445  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(11/5/2020)

Thông báo số 62 ngày 07 tháng 5 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng Đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 5 năm 2020

(9/5/2020)

Thông báo số 55 ngày 12 tháng 3 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I/2020

(17/3/2020)

Thông báo số 54 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/02/2020

(6/3/2020)
Thông báo số 53 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh từ ngày 01/03/2020-31/3/2020 (2/3/2020)
Thông báo kết luận số 45 ngày 28 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11 (5/12/2019)

Thông báo kết luận số 39 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 30 tháng 10 năm 2019

(8/11/2019)

Thông báo số 26 ngày 15 tháng 10 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý III năm 2019

(16/10/2019)

Thông báo số 25 ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2020

(9/10/2019)

Thông báo số 24 ngày 04 tháng 10 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 9 năm 2019

(8/10/2019)

Thông báo số 23 ngày 9 tháng 9 năm 2019 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 8 năm 2019

(25/9/2019)
Thông báo Kết luận số 22 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 6/2019 (19/7/2019)
Thông báo số 21/TB-HNDT ngày 03 tháng 6 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp Ban Thường vụ tháng 5/2019 (4/6/2019)
Thông báo Kết luận số 20/TB-HNDT ngày 20 tháng 5 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, UV BCH Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Hội ND tỉnh về cuộc họp BTV tháng 4/2019 (23/5/2019)
Thông báo số 52 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (7/5/2019)
Thông báo Kết luận số 17 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý I năm 2019 (2/5/2019)
Thông báo Kết luận số 04/TB-HNDT ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 2/10/2018 (9/10/2018)
Thông báo Kết luận số 463-TB/TU ngày 7/8/2018 của BTV Tỉnh Ủy về Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 (8/8/2018)
Thông báo Kết luận số 115/TB-HNDT ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 26/7/2018 (3/8/2018)
Thông báo Kết luận số 113/TB-HNDT ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/5/2018 (11/5/2018)
Thông báo Kết luận số 111/TB-HNDT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/4/2018 (12/4/2018)
Thông báo Kết luận số 110/TB-HNDT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/2/2018 (6/3/2018)
Thông báo Kết luận số 107 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2017 (4/1/2018)
Thông báo số 1485 của sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về lịch thời vụ Đông Xuân 2017 - 2018 (11/12/2017)
Thông báo Kết luận số 106 của đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Phúc Thiện tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 10/2017 (31/10/2017)
Thông báo Kết luận số 105/TB-HNDT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp định kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 (12/10/2017)
Thông báo Kết luận số 104/TB-HNDT ngày 11 tháng 9 năm 2017, của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017 (12/9/2017)
Thông báo Kết luận số 103-TB/HNDT ngày 05/9/2017 tại cuộc họp Ban Thường vụ (mở rộng) ngày 01/9/2017 (6/9/2017)
Thông báo số 102-TBKL/HNDT ngày 18/7/2017 tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15 khóa X, nhiệm kỳ 2013-2018 (19/7/2017)
Thông báo số 101-TB/HNDT tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 27/6/2017 (19/7/2017)

Thống kê truy cập

0994199Copyright 2020 by ICTQT.VN