THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Edit Album Re-Order the Album Images

UBND tỉnh làm việc với Hội Nông dân tỉnh nam 2019

.

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

ĐẠI HỘI ĐB HỘI ND TỈNH LẦN THỨ XI, NK 2018-2023

.

 • DSC_5253.JPG
 • DSC_5259.JPG
 • DSC_5268.JPG
 • DSC_5309.JPG
 • DSC_5312.JPG
 • DSC_5317.JPG
 • DSC_5320.JPG
 • DSC_5322.JPG
 • DSC_5328.JPG
 • DSC_5332.JPG
 • DSC_5341.JPG
 • DSC_5374.JPG
 • DSC_5376.JPG
 • DSC_5378.JPG
 • DSC_5380.JPG
 • DSC_5383.JPG
 • DSC_5384.JPG
 • DSC_5389.JPG
 • DSC_5391.JPG
 • DSC_5392.JPG
 • DSC_5401.JPG
 • DSC_5442.JPG
 • DSC_5465.JPG
 • DSC_5479.JPG
 • DSC_5482.JPG
 • DSC_5484.JPG
 • DSC_5487.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

ĐẠI HỘI HND MỘT SỐ HUYỆN NHIỆM KỲ 2018-2023

.

 • DH CAM LO.JPG
 • DH CAM LO2.JPG
 • DH DONG HA.JPG
 • DH GIO LINH (2).JPG
 • DH GIO LINH.JPG
 • DH HAI LANG 2.JPG
 • DH HAI LANG.JPG
 • DH TRIEU PHONG.JPG
 • DH TRIEU PHONG2.JPG
 • DH TRIEU PHONG3.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Mô hình rau, hoa của hội viên ND phường Đông Thanh

.

 • IMG_4032.JPG
 • IMG_4041.JPG
 • IMG_4059.JPG
 • IMG_4065.JPG
 • IMG_4071.JPG
 • IMG_4087.JPG
 • IMG_4094.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Đêm hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn

.

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.JPG
 • 7.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Sơ kết 03 thực hiện QĐ 68(2014-2016) ngày 7/7/2017

Sơ kết 03 thực hiện QĐ 68(2014-2016) ngày 7/7/2017

 • IMG_3078.JPG
 • IMG_3082.JPG
 • IMG_3084.JPG
 • IMG_3099.JPG
 • IMG_3116.JPG
 • IMG_3118.JPG
 • IMG_3128.JPG
 • IMG_3147.JPG
 • IMG_3156.JPG
 • IMG_3173.JPG
 • IMG_3176.JPG
 • IMG_3186.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Nhà nông đua tài lần thứ 4 năm 2016

Nhà nông đua tài lần thứ 4 năm 2016

 • IMG_1563.JPG
 • IMG_1565.JPG
 • IMG_1575.JPG
 • IMG_1577.JPG
 • IMG_1586.JPG
 • IMG_1589.JPG
 • IMG_1601.JPG
 • IMG_1644.JPG
 • IMG_1668.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Hội nghị vận động CS và đề suất XD MHKT 26/12/2016

Hội nghị vận động CS và đề suất XD MHKT 26/12/2016

 • IMG_2176.JPG
 • IMG_2182.JPG
 • IMG_2211.JPG
 • IMG_2216.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Nông dân bày bán các loại hoa tại Nhà văn hóa tỉnh

Nông dân bày bán các loại hoa tại Nhà văn hóa tỉnh

 • DSC09740.JPG
 • DSC09751.JPG
 • DSC09762.JPG
 • DSC09774.JPG
 • DSC09790.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Hội nghị cử tri lấy ý kiến HĐND ngày 4/3/2016

Hội nghị cử tri lấy ý kiến HĐND ngày 4/3/2016

 • DSC09920.JPG
 • DSC09932.JPG
 • DSC09936.JPG
 • DSC09941.JPG
 • DSC09951.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Mô hình hoa của hội viên nông dân năm 2016

Mô hình hoa của hội viên nông dân năm 2016

 • DSC09490.JPG
 • DSC09494.JPG
 • DSC09503.JPG
 • DSC09505.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Hình ảnh chương trình Vui cùng nhà nông năm 2015

Hình ảnh chương trình Vui cùng nhà nông năm 2015

 • DSC08807.JPG
 • DSC08814.JPG
 • DSC08818.JPG
 • DSC08819.JPG
 • IMG_00001441.jpg
 • IMG_0489.jpg
 • SAM_0456.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Một số hình ảnh về hội thi Tuyên truyền viên giỏi

Một số hình ảnh về hội thi Tuyên truyền viên giỏi

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.jpg
Edit Album Re-Order the Album Images

Lễ ký kết chương trình liên ngành năm 2015

Lễ ký kết chương trình liên ngành năm 2015

 • DSC08309.JPG
 • DSC08325.JPG
 • DSC08328.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Đại hội Chi bộ Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Chi bộ Hội ND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

 • DSC08247.JPG
 • DSC08267.JPG
 • DSC08277.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với BTV tỉnh Hội

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với BTV tỉnh Hội

 • 1.JPG
 • 2.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV tỉnh Hội

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV tỉnh Hội

 • DSC07914.JPG
 • DSC07919.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Mô hình rau của nông dân KP3, phường Đông Thanh

Mô hình rau của nông dân KP3, phường Đông Thanh

 • DSC07298.JPG
 • DSC07302.JPG
 • DSC07315.JPG
 • DSC07323.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Chương trình Game show vui cùng nhà nông

Chương trình Game show vui cùng nhà nông

 • 01.JPG
 • 02.JPG
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Đoàn TNTW Hội làm việc với CĐ Hội ND tỉnh QT

Đoàn TNTW Hội làm việc với CĐ Hội ND tỉnh QT

 • DSC06946.JPG
 • DSC06948.JPG
 • DSC06952.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Lễ thành lập Hội CCB cơ quan Hội ND tỉnh

Lễ thành lập Hội CCB cơ quan Hội ND tỉnh

 • DSC06161.JPG
 • DSC06170.JPG
 • DSC06172.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2014

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2014

 • DSC05962.JPG
 • DSC05964.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Đại hội X, nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội X, nhiệm kỳ 2013-2018

 • DSC00100.JPG
 • DSC00132.JPG
 • DSC00142.JPG
 • DSC00151.JPG
 • DSC00152.JPG
 • DSC00163.JPG
 • DSC00183.JPG

Thống kê truy cập

1133098

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


 

Copyright 2020 by ICTQT.VN