THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Edit Album Re-Order the Album Images

UBND tỉnh làm việc với Hội Nông dân tỉnh nam 2019

.

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

ĐẠI HỘI ĐB HỘI ND TỈNH LẦN THỨ XI, NK 2018-2023

.

 • DSC_5253.JPG
 • DSC_5259.JPG
 • DSC_5268.JPG
 • DSC_5309.JPG
 • DSC_5312.JPG
 • DSC_5317.JPG
 • DSC_5320.JPG
 • DSC_5322.JPG
 • DSC_5328.JPG
 • DSC_5332.JPG
 • DSC_5341.JPG
 • DSC_5374.JPG
 • DSC_5376.JPG
 • DSC_5378.JPG
 • DSC_5380.JPG
 • DSC_5383.JPG
 • DSC_5384.JPG
 • DSC_5389.JPG
 • DSC_5391.JPG
 • DSC_5392.JPG
 • DSC_5401.JPG
 • DSC_5442.JPG
 • DSC_5465.JPG
 • DSC_5479.JPG
 • DSC_5482.JPG
 • DSC_5484.JPG
 • DSC_5487.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

ĐẠI HỘI HND MỘT SỐ HUYỆN NHIỆM KỲ 2018-2023

.

 • DH CAM LO.JPG
 • DH CAM LO2.JPG
 • DH DONG HA.JPG
 • DH GIO LINH (2).JPG
 • DH GIO LINH.JPG
 • DH HAI LANG 2.JPG
 • DH HAI LANG.JPG
 • DH TRIEU PHONG.JPG
 • DH TRIEU PHONG2.JPG
 • DH TRIEU PHONG3.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Mô hình rau, hoa của hội viên ND phường Đông Thanh

.

 • IMG_4032.JPG
 • IMG_4041.JPG
 • IMG_4059.JPG
 • IMG_4065.JPG
 • IMG_4071.JPG
 • IMG_4087.JPG
 • IMG_4094.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Nhà nông đua tài lần thứ 4 năm 2016

Nhà nông đua tài lần thứ 4 năm 2016

 • IMG_1563.JPG
 • IMG_1565.JPG
 • IMG_1575.JPG
 • IMG_1577.JPG
 • IMG_1586.JPG
 • IMG_1589.JPG
 • IMG_1601.JPG
 • IMG_1644.JPG
 • IMG_1668.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Hội nghị cử tri lấy ý kiến HĐND ngày 4/3/2016

Hội nghị cử tri lấy ý kiến HĐND ngày 4/3/2016

 • DSC09920.JPG
 • DSC09932.JPG
 • DSC09936.JPG
 • DSC09941.JPG
 • DSC09951.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Mô hình hoa của hội viên nông dân năm 2016

Mô hình hoa của hội viên nông dân năm 2016

 • DSC09490.JPG
 • DSC09494.JPG
 • DSC09503.JPG
 • DSC09505.JPG
Edit Album Re-Order the Album Images

Một số hình ảnh về hội thi Tuyên truyền viên giỏi

Một số hình ảnh về hội thi Tuyên truyền viên giỏi

 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.jpg
Copyright 2023 by ICTQT.VN