Thông báo

Thông báo 219 ngày 03/10/2022 về chương trình công tác Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 10/2022


Ngày cập nhật: 11/10/2022 4:34:03 CH

Lần xem: 70  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 233 ngày 06/3/2023 của Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3/2023

(30/3/2023)

Thông báo số 226 ngày 08/12/2022 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2022

(19/12/2022)

Thông báo số 222 ngày 01/11/2022 về chương trình công tác của Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh năm 2022

(2/11/2022)

Thông báo 219 ngày 03/10/2022 về chương trình công tác Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 10/2022

(11/10/2022)

Thông báo số 13 ngày 01/6/2022 về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 6/2022

(6/6/2022)

Thông báo 199 ngày 30/3/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3 /2022

(1/4/2022)

Thông báo 198 ngày 21 tháng 3 năm 2022 về kết luận Hội nghị giao ban công tác Hội và PTND quý I/2022

(28/3/2022)

Chương trình công tác số 11 ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(4/3/2022)

Thông báo 137 ngày 01/3/2022 của Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3 năm 2022

(1/3/2022)

Thông báo số 129 ngày 01 tháng 11 năm 2021về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11

(5/11/2021)

Thông báo số 128 ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Đảng đoàn, BTV , Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 11/2021

(2/11/2021)

Thông báo số 127 ngày 14/10/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 12/10/2021

(18/10/2021)

Thông báo số 125 ngày 7/10/2021 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Hội ND tỉnh tháng 10/2021

(8/10/2021)

Thông báo số 123 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hội ND tỉnh về kết luận hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III/2021

(21/9/2021)

Thông báo 120 ngày 31 tháng 8 năm 2021 Hội ND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 8/2021

(1/9/2021)

Thông báo số 119 ngày 02 tháng 8 năm 2021 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 29/7/2021

(3/8/2021)

Thông báo số 118 về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 8/2021

(3/8/2021)

Thông báo 106 ngày 15 tháng 6 năm 2021 về Kết luận hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý II/2021

(17/6/2021)

Thông báo số 103 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hội ND tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2021

(17/5/2021)
thông báo số 100 ngày 05 tháng 4 năm 2021 về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2021 (20/4/2021)
Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 3 năm 2021 (9/3/2021)
Thông báo Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (25/2/2021)
Thông báo Chương trình công tác của Đảng đoàn, BTV Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tháng 10 năm 2020 (13/10/2020)

Thông báo số 82 ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội ND tỉnh Quảng Trị về Một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2021

(15/9/2020)

Thông báo số 83 ngày 7 tháng 9 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/9/2020

(15/9/2020)

Thông báo số 72 ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 8/2020

(3/8/2020)

Thông báo số 71 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 28/7/2020

(30/7/2020)

Thông báo số 68 ngày 13 tháng 7 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 09/7/2020

(15/7/2020)

Thông báo số 67 ngày 18/6/2020 của BCH Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại hội nghị giao ban các huyện, thị, thành Hội quý II năm 2020

(24/6/2020)

Thông báo số 64 ngày 01/6/2020 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 6/2020

(2/6/2020)
Copyright 2023 by ICTQT.VN