Thông báo

Thông báo số 67 ngày 01/4/2023 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh


Ngày cập nhật: 05/04/2023 8:41:40 SA

Lần xem: 27  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC

Thông báo số 236 ngày 03/4/2023 về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh tháng 4/2023 

(5/4/2023)

Thông báo số 67 ngày 01/4/2023 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(5/4/2023)

Thông báo số 233 ngày 06/3/2023 của Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3/2023

(30/3/2023)

Thông báo số 226 ngày 08/12/2022 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11/2022

(19/12/2022)

Thông báo số 222 ngày 01/11/2022 về chương trình công tác của Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh năm 2022

(2/11/2022)

Thông báo 219 ngày 03/10/2022 về chương trình công tác Đảng đoàn, BTV, Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 10/2022

(11/10/2022)

Thông báo số 13 ngày 01/6/2022 về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tháng 6/2022

(6/6/2022)

Thông báo 199 ngày 30/3/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 3 /2022

(1/4/2022)

Thông báo 198 ngày 21 tháng 3 năm 2022 về kết luận Hội nghị giao ban công tác Hội và PTND quý I/2022

(28/3/2022)

Chương trình công tác số 11 ngày 26 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

(4/3/2022)

Thông báo 137 ngày 01/3/2022 của Hội Nông dân tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tháng 3 năm 2022

(1/3/2022)

Thông báo số 129 ngày 01 tháng 11 năm 2021về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến-Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 11

(5/11/2021)

Thông báo số 128 ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Đảng đoàn, BTV , Thường trực Hội Nông dân tỉnh tháng 11/2021

(2/11/2021)

Thông báo số 127 ngày 14/10/2021 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 12/10/2021

(18/10/2021)

Thông báo số 125 ngày 7/10/2021 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Thường trực Hội ND tỉnh tháng 10/2021

(8/10/2021)

Thông báo số 123 ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hội ND tỉnh về kết luận hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý III/2021

(21/9/2021)

Thông báo 120 ngày 31 tháng 8 năm 2021 Hội ND tỉnh về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 8/2021

(1/9/2021)

Thông báo số 119 ngày 02 tháng 8 năm 2021 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp BTV ngày 29/7/2021

(3/8/2021)

Thông báo số 118 về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 8/2021

(3/8/2021)

Thông báo 106 ngày 15 tháng 6 năm 2021 về Kết luận hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý II/2021

(17/6/2021)

Thông báo số 103 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hội ND tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2021

(17/5/2021)
thông báo số 100 ngày 05 tháng 4 năm 2021 về Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ tháng 4 năm 2021 (20/4/2021)
Kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp BTV tháng 3 năm 2021 (9/3/2021)
Thông báo Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (25/2/2021)
Thông báo Chương trình công tác của Đảng đoàn, BTV Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tháng 10 năm 2020 (13/10/2020)

Thông báo số 82 ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội ND tỉnh Quảng Trị về Một số hoạt động công tác trọng tâm năm 2021

(15/9/2020)

Thông báo số 83 ngày 7 tháng 9 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 03/9/2020

(15/9/2020)

Thông báo số 72 ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Hội ND tỉnh về chương trình công tác của Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh tháng 8/2020

(3/8/2020)

Thông báo số 71 ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Hội Nông dân tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội ND tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 28/7/2020

(30/7/2020)

Thông báo số 68 ngày 13 tháng 7 năm 2020 về kết luận của đồng chí Trần Văn Bến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tại cuộc họp Ban Thường vụ ngày 09/7/2020

(15/7/2020)
Copyright 2023 by ICTQT.VN
gogoanime