Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin hoạt động

Kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023


Ngày cập nhật: 22/01/2018 9:11:30 SA

Thực hiện Chỉ thị số 08 - CT/TW, ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hướng dẫn số 213 - HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; Công văn số 328 - CV/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ đạo Đại hội Nông dân các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; Ngày 08/5/2017, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Hướng dẫn số 33-HD/HNDT về tổ chức đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2018 -2023; Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân cấp cơ sở. Từ ngày 04/01 – 11/01/2018 đã có 8/9 huyện, thành Hội hoàn thành đại hội điểm gồm: Hội Nông dân các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hải Lăng, Triệu Phong, Hướng Hóa, ĐaKrông và Hội Nông dân thành phố Đông Hà; Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, phối hợp tạo điều kiện của UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể, sự nỗ lực của cán bộ, hội viên nông dân, Hội Nông dân các huyện, thành phố đã chỉ đạo thành công đại hội điểm Hội Nông dân cơ sở.
Đại hội Hội Nông dân xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trước đại hội, các cơ sở Hội tổ chức vệ sinh môi trường; lắp đặt pa nô áp phích về hình ảnh và hoạt động của Hội; Treo băng cờ, khẩu hiệu tuyên truyền ở cổng chào các thôn; đưa những mô hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ, mô hình tổ chức xây dựng Hội tiêu biểu lên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương.

Tại Đại hội điểm các đơn vị trang trí, ma két, khẩu hiệu bên trong hội trường trang trọng; cờ phớn, hình ảnh các mô hình kinh tế và các hoạt động của Hội và hội viên nông dân tạo được không khí vui tươi, náo nhiệt thực sự là ngày hội của hội viên, nông dân. Đại biểu khách mời dự và chỉ đạo đại hội gồm: Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phụ trách địa bàn; Lãnh đạo Ban dân vận huyện ủy và một số đơn vị có đại biểu Thường trực huyện ủy dự (Hội Nông dân xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong); Có sự tham gia đầy đủ của cấp ủy địa phương củng như chính quyền, các đoàn thể các xã, phường, thị trấn và Thường trực, Thường vụ Hội Nông dân huyện, thành phố. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, kịch bản đại hội và các văn bản liên quan phục vụ cho đại hội chu đáo, đảm bảo yêu cầu; Công tác điều hành đại hội của các Đoàn chủ tịch các đơn vị diễn ra suôn sẻ, đảm bảo đúng quy trình và hướng dẫn, đặc biệt là công tác nhân sự. Phải khẳng định rằng đại Hội điểm của 8/9 huyện, thành phố thành công tốt đẹp.Ban Chấp hành Hội Nông dân phường 5, TP Đông Hà nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội


Nhằm tiếp tục chỉ đạo đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng quy trình, tiến độ trong thời gian tới Hội Nông dân các huyện, thành phố trong chỉ đạo, triển khai thực hiện lưu ý thực hiện tốt một số nội dung:

Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Hội Nông dân tỉnh về đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 để cụ thể hóa chỉ đạo tổ chức thực hiện; Xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội chú ý đến phần bố cục phải phân tích, đánh giá chi tiết từ đó có đề xuất, củng như xây dựng được các chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ mới sát với tình hình địa phương, đồng thời phải có đầy đủ phụ lục số liệu kèm theo báo cáo.

Trong công tác bầu cử căn cứ vào Quy chế số 3850 - QC/HNDTW, ngày 27/11/2017 về sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam để thực hiện, cần lưu ý một số nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như: Tên gọi: Ban kiểm phiếu - thay Ban bầu cử; Mẫu phiếu bầu đối với bầu danh sách không có số dư (bầu tròn); Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch: Nhân sự bầu chủ tịch, phó chủ tịch: bổ sung ý kiến giới thiệu nhân sự của Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp - quy chế cũ chỉ có ý kiến giới thiệu của cấp ủy cùng cấp; Bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội cấp trên, bổ sung: Hoặc bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết trong cùng một lần, nhưng sử dụng hai loại phiếu khác nhau-  lưu ý bầu cùng 1 lần nhưng không chung phiếu bầu; Phiếu bầu hợp lệ, bổ sung thêm: Phiếu bầu nhiều người mà không có số dư, người bầu cử đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) hoặc không đánh dấu X vào cả hai ô (đồng ý và không đồng ý) của một người hoặc một số người trong danh sách bầu cử; Tính kết quả bầu cử tại đại hội và các hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ: Người trúng cử phải đạt số phiếu bầu của trên 50% so với tổng số đại biểu có mặt dự đại hội hoặc hội nghị và được tính từ người có số phiếu cao nhất đến hết số lượng cần bầu - quy chế cũ là người trúng cử phải đạt số phiếu bầu của trên 50% đại biểu so với tổng số đại biểu được triệu tập dự đại hội và được tính từ người có số phiếu cao nhất đến hết số lượng cần bầu; Triệu tập phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khóa mới, thay đổi: Nếu chủ tịch và phó chủ tịch không tái cử thì Đoàn chủ tịch đại hội chỉ định triệu tập viên là 01 đồng chí mới được bầu vào Ban Chấp hành, chủ trì phiên họp cho đến khi bầu xong chủ toạ hội nghị - quy chế cũ là Ban Thường vụ cấp trên ủy nhiệm cho đồng chí mới được bầu vào Ban Chấp hành chủ trì phiên họp cho đến khi bầu xong chủ tọa…


Đồng chí Cái Viết Chí, Chủ tịch Hội ND xã Gio An tặng hoa chia tay các đồng chí không tái cử BCH nhiệm kỳ mới

Chú trọng, tăng cường tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức như: Khẩu hiệu; pa nô áp phích; công trình chào mừng đại hội; đồng thời quảng bá hình ảnh của Hội Nông dân và hội viên nông dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương nhằm tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên, nông dân; Tin tưởng rằng 141/141 cơ sở Hội trong toàn tỉnh tổ chức hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra./.

                                                                            Lê Văn Mẫn

                                  

 

Lần xem: 295  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chung kết sân chơi “Vui cùng nhà nông” năm 2018 (25/10/2018)
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (15/10/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (30/8/2018)
Một nhiệm kỳ nổ lực đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đi vào cuộc sống (27/8/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội (27/8/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 18 khóa X (mở rộng) (18/8/2018)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 (8/8/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi Hội năm 2018 (27/7/2018)
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (2/7/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (29/6/2018)
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (25/6/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2013-2018 (11/6/2018)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018 (30/5/2018)
Hội Nông dân Quảng Trị chuyển biến từ phong trào thi đua yêu nước (29/5/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2018 – 2023 (25/5/2018)
Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Đakrông nhiệm kỳ 2018 - 2023 (22/5/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81/2014/TTg (8/5/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Lăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 (24/4/2018)
Hội Nông dân thành phố Đông Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (21/4/2018)
Hội Nông dân Giải phóng miền Nam - tổ chức nòng cốt của cách mạng ở nông thôn miền Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (12/4/2018)
Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh (9/4/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gio Linh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (7/4/2018)
Chi đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh hướng về nguồn (26/3/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 (21/3/2018)
Hội Nông dân phường 3, thị xã Quảng Trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 (19/3/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Hội Nông dân tỉnh (11/3/2018)
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (6/3/2018)
Hội Nông dân xã Triệu Trung cùng nông dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới (1/3/2018)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới (26/2/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức thăm và chúc Tết cán bộ lão thành Hội (12/2/2018)

Thống kê truy cập

0128191Copyright 2018 by ICTQT.VN