Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin hoạt động

Triển khai công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân năm 2018


Ngày cập nhật: 26/01/2018 8:05:51 SA

Ngày 25/01/2018, tại hội trường Hội Nông dân tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 81/2014/CT-TTg (gọi tắt là BCĐ 81) tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 81 chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Hà Sỹ Đồng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 81 phát biểu kết luận cuộc họp

Năm 2017, BCĐ 81 các cấp đã tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Hội Nông dân trong việc phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện không đúng pháp luật.

Nhờ đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, chất lượng được nâng lên. Công tác bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Nhận thức về công tác bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” của cán bộ, công chức và nhân dân được nâng lên. Việc bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Nông dân tỉnh chú trọng thành lập và duy trì các Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”. Hiện nay, toàn tỉnh có 94/141 xã, phường, thị trấn xây dựng được Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, phương thức sinh hoạt theo định kỳ 1tháng/lần. Tổ chức 185 điểm trợ giúp pháp lý với 12.267 người, tuyên truyền pháp luật 955 buổi với 64.236 người tham gia.


Đồng chí Lê Phúc Thiện, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Thường trực BCĐ phát biểu tại cuộc họp

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân đã và đang từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định, chất lượng được nâng lên. Phát huy quyền dân chủ của hội viên, nông dân trong thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo. Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo và nâng cao trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao năng lực vận dụng pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ cấp cơ sở góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương…


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của BCĐ 81 trong năm 2017 về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

Thời gian tới, BCĐ 81 đề ra các nhiệm vụ  chính: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, văn bản của Trung ương và địa phương về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các Luật liên quan đến khiếu nại tố cáo, tiếp công dân. Phối hợp với các tổ chức Mặt trận, đoàn thể, các ngành chức năng ở cơ sở để thực hiện tốt công tác hòa giải trong hộ nông dân một cách triệt để nhằm hạn chế nảy sinh những mâu thuẩn lớn, khiếu kiện vượt cấp. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nhân dân trên địa bàn…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng: Để tiếp tục triển khai và thực hiện Quyết định 81QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ trong hệ thống hội có hiệu quả, BCĐ cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Quyết định 81 và các kế hoạch, chương trình công tác của BCĐ 81; kịp thời củng cố, kiện toàn BCĐ cấp huyện, cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện chính sách nông nghiệp, nông thôn, nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức, trách nhiệm, vai trò của các cán bộ làm công tác chuyên môn. Tăng cường phối hợp giữa các ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân ở địa phương. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nắm bắt thông tin khó khăn, bức xúc trong sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời, giải quyết thỏa đáng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân./.

TN-NN

Lần xem: 199  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chung kết sân chơi “Vui cùng nhà nông” năm 2018 (25/10/2018)
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (15/10/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (30/8/2018)
Một nhiệm kỳ nổ lực đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đi vào cuộc sống (27/8/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội (27/8/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 18 khóa X (mở rộng) (18/8/2018)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 (8/8/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi Hội năm 2018 (27/7/2018)
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (2/7/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (29/6/2018)
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (25/6/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2013-2018 (11/6/2018)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018 (30/5/2018)
Hội Nông dân Quảng Trị chuyển biến từ phong trào thi đua yêu nước (29/5/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2018 – 2023 (25/5/2018)
Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Đakrông nhiệm kỳ 2018 - 2023 (22/5/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81/2014/TTg (8/5/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Lăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 (24/4/2018)
Hội Nông dân thành phố Đông Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (21/4/2018)
Hội Nông dân Giải phóng miền Nam - tổ chức nòng cốt của cách mạng ở nông thôn miền Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (12/4/2018)
Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh (9/4/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gio Linh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (7/4/2018)
Chi đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh hướng về nguồn (26/3/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 (21/3/2018)
Hội Nông dân phường 3, thị xã Quảng Trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 (19/3/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Hội Nông dân tỉnh (11/3/2018)
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (6/3/2018)
Hội Nông dân xã Triệu Trung cùng nông dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới (1/3/2018)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới (26/2/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức thăm và chúc Tết cán bộ lão thành Hội (12/2/2018)

Thống kê truy cập

0128146Copyright 2018 by ICTQT.VN