Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin hoạt động

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới


Ngày cập nhật: 26/02/2018 7:55:03 SA

 

       Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân. Trong năm 2017, các cấp Hội đã tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, các hội thi, hội nghị chuyên đề, tọa đàm, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ của nông dân, trang Thông tin điện tử, bản tin nông dân của Hội,.. để chuyển tải những nội dung trọng tâm, phù hợp với từng đối tượng như: các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ thị, nghị quyết của Hội; tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, của Hội; các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,… gắn với các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội  như: thăm các di tích lịch sử; dâng hoa, dâng hương tại nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, các nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia; tổ chức Đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sỹ trên sông Thạch Hãn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao,…để ôn lại truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các phong trào thi đua do Hội phát động; gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, điển hình tiên tiến, phổ biến các tiến bộ khoa học, công nghệ. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia Cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”,… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân, cổ vũ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên của nông dân. Tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, củng cố niềm tin của nông dân đối với Đảng và Nhà nước ta.
Đồng chí Nguyễn Đán, Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Chi bộ cơ quan Hội ND tỉnh chủ trì hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể cán bộ chuyên trách tỉnh Hội


         Trong năm qua, công tác tuyên truyền và nắm bắt dư luận dư luận xã hội đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng được các cấp Hội quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hàng tháng, hàng quý giúp cho các cấp Hội nắm bắt, phản ánh kịp thời những khó khăn, bức xúc, tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân với các cấp, các ngành liên quan. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch; tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, năm 2017 các cấp Hội đã tổ chức được 1.324 buổi cho hơn 92.600 lượt cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết của Hội các cấp. Phát hành 4.200 Bản tin nông dân đến tận các chi Hội để làm tài liệu sinh hoạt Hội. Có 15.234 lượt cán bộ, hội viên, nông dân truy cập Trang thông tin điện tử của Hội. Vì vậy, trong thời gian qua, chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục được nâng lên rõ rệt, đã có bước chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Đại đa số nông dân giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu của công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước.

         Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục của các cấp Hội chưa được thường xuyên, nhất là cấp cơ sở, còn nặng về lí luận, chưa sát với yêu cầu cụ thể đa dạng của từng địa phương. Việc tuyên truyền, giáo dục chưa được đầu tư đúng mức nên kết quả còn nhiều hạn chế. Vì vậy, một bộ phận cán bộ, hội viên nông dân chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức Hội Nông dân, chưa gia nhập và gắn bó với Hội.

        Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong thời gian tới các cấp Hội cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ thị, nghị quyết của các cấp Hội. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, chỉ tiêu thi đua gắn chặt với công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh bảo đảm nguồn lực để thực hiện công tác tuyên truyền vận động đạt hiệu quả cao nhất. Trước mắt là tập trung tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp. Chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng về cơ sở để nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của nông dân. Nghiên cứu, dự báo tình hình, theo dõi xu hướng phát triển của nông dân. Định hướng kịp thời nội dung công tác tuyên truyền, không ngừng nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử, Bản tin nông dân của Hội. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên các cấp, nhất là cấp cơ sở. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền./.

Hạnh Nguyên

Lần xem: 135  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Chung kết sân chơi “Vui cùng nhà nông” năm 2018 (25/10/2018)
Hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10 (15/10/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (30/8/2018)
Một nhiệm kỳ nổ lực đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đi vào cuộc sống (27/8/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội (27/8/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 18 khóa X (mở rộng) (18/8/2018)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị duyệt nội dung Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 (8/8/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ chi Hội năm 2018 (27/7/2018)
Hội Nông dân huyện Đakrông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (2/7/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị xã Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (29/6/2018)
Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Vĩnh Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (25/6/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2013-2018 (11/6/2018)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2018 (30/5/2018)
Hội Nông dân Quảng Trị chuyển biến từ phong trào thi đua yêu nước (29/5/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Triệu Phong nhiệm kỳ 2018 – 2023 (25/5/2018)
Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Đakrông nhiệm kỳ 2018 - 2023 (22/5/2018)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình thực hiện Quyết định 81/2014/TTg (8/5/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Lăng lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 (24/4/2018)
Hội Nông dân thành phố Đông Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 (21/4/2018)
Hội Nông dân Giải phóng miền Nam - tổ chức nòng cốt của cách mạng ở nông thôn miền Nam trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (12/4/2018)
Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2018 của Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh (9/4/2018)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gio Linh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (7/4/2018)
Chi đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh hướng về nguồn (26/3/2018)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023 (21/3/2018)
Hội Nông dân phường 3, thị xã Quảng Trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 (19/3/2018)
UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Hội Nông dân tỉnh (11/3/2018)
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh (6/3/2018)
Hội Nông dân xã Triệu Trung cùng nông dân góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới (1/3/2018)
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động trong tình hình mới (26/2/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức thăm và chúc Tết cán bộ lão thành Hội (12/2/2018)

Thống kê truy cập

0128121Copyright 2018 by ICTQT.VN