Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin hoạt động

Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị qua các kỳ Đại hội


Ngày cập nhật: 27/08/2018 1:24:51 CH

Tháng 11 năm 1930, trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Tỉnh ủy Quảng Trị tại Tân Tường (Cam Lộ), Tỉnh ủy đề ra chủ trương xây dựng các tổ chức quần chúng: Công Hội đỏ, Nông Hội đỏ… Tổ chức Hội Nông dân Quảng Trị chính thức được thành lập. Từ ngày thành lập đến nay, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã trải qua 10 kỳ Đại hội:

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân cứu quốc tỉnh Quảng Trị lần thứ I, tổ chức  vào tháng 5/1946 tại Hội trường Tòa án tỉnh. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Hành giữ chức Bí thư.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân cứu quốc tỉnh lần thứ II diễn ra vào tháng 6/1950 tại nhà ông Hào (một gia đình phú nông) ở Đá Đứng (Triệu Thượng), trong thời gian 03 ngày, với sự tham gia của 150 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành  gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tào (Nguyễn Khởi), Tỉnh ủy viên được bầu làm Bí thư và đồng chí Lê Đình Quế làm Phó Bí thư.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới của công tác Hội và phong trào nông dân, tháng 01/1973 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị đã cử đồng chí Hồ Bình làm Bí thư, đồng chí Lê Lư làm Phó Bí thư, đồng chí Phan Thị Lan làm Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân Giải phóng tỉnh.

Tháng 10/1973, đồng chí Nguyễn Minh Kỳ được Tỉnh ủy phân công về làm Bí thư Hội Nông dân Giải phóng. Đầu năm 1974, BTV Tỉnh ủy đã có quyết định thành lập BCH Hội Nông dân Giải phóng gồm 11 đồng chí do đồng chí Phan Chung (Tỉnh ủy viên) làm Bí thư.  

- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Bình Trị Thiên lần thứ I được tổ chức từ ngày 27 - 30/3/1978 tại Hội trường Trường Đại học Sư phạm Huế, với sự tham dự của 303 đại biểu. Đại hội đã bầu 37 đồng chí UV BCH, đồng chí Lê Sáu được bầu làm Chủ tịch, các đồng chí: Lê Lư, Lê Viết Phong, Lê Trúy làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Bình Trị Thiên lần thứ II diễn ra từ ngày 15 - 17/7/1984 tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Bình Trị Thiên, với sự tham dự của 243 đại biểu. Đại hội đã bầu 15 đồng chí UV BCH, đồng chí Lê Sáu tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch; các đồng chí: Lê Trúy, Lê Viết Phong, Võ Văn Liến làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tập thể Bình Trị Thiên lần thứ III diễn ra từ ngày 25 - 27/7/1987 tại Hội trường Trường Đại học Tổng hợp Huế, với sự tham gia của 216 đại biểu. Đại hội đã bầu 33 đồng chí UV BCH, đồng chí Lê Sáu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch;  các đồng chí: Nguyễn Đức Khanh, Nguyễn Viết Giai, Lê Ngọc Viếng làm Phó Chủ tịch.

Ngày 01/7/1989 tỉnh Quảng Trị chính thức hoạt động với đơn vị hành chính mới. Ngày 15/7/1989 Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Ngày 29/7/1989 Ban Thường vụ TW Hội NDVN quyết định công nhận BCH lâm thời Hội NDVN tỉnh Quảng Trị gồm 21 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Khanh làm Phó Chủ tịch.  

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân VN tỉnh Quảng Trị lần thứ VI, nhiệm kỳ 1992-1997, tổ chức từ ngày 23-25/8/1992 tại Hội trường Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu BCH gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn  giữ chức Chủ tịch, các đồng chí: Nguyễn Quang Dõng, Phùng Xuân Qúy làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 1998-2003 diễn ra từ ngày 24-26/6/1998 tại Hội trường UBND tỉnh. Đại hội đã bầu BCH gồm 31 đồng chí, đồng chí Lê Quang Lanh giữ chức Chủ tịch, các đồng chí: Nguyễn Quang Dõng, Đàm Thị Minh làm Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2003-2008 diễn ra từ ngày 23-25/6/2003 tại Hội trường Tỉnh ủy. Đại hội bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành;  đồng chí Bùi Quang Sinh giữ chức Chủ tịch, các đồng chí Đàm Thị Minh, Lê Phúc Thiện làm Phó Chủ tịch. Tháng 3 năm 2006, đồng chí Bùi Quang Sinh được Tỉnh ủy điều động công tác mới, BCH bầu đồng chí Đàm Thị Minh giữ chức Chủ tịch, đồng chí Mai Phụng giữ chức Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2008-2013 diễn ra từ ngày 21-23/7/2008 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Khách sạn Đông Trường Sơn cũ). Đại hội đã bầu BCH gồm 29 đồng chí, đồng chí Lê Phúc Thiện được bầu giữ chức Chủ tịch, đồng chí Mai Phụng giữ chức Phó Chủ tịch, tháng 10/2009 BCH bầu đồng chí Nguyễn Đán giữ chức Phó Chủ tịch.

- Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018 diễn ra từ ngày 12-14/3/2013 tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy (Khách sạn Đông Trường Sơn cũ). Đại hội đã thống nhất số lượng BCH 35 đồng chí, tại Đại hội bầu 34 đồng chí, đồng chí Lê Phúc Thiện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch; các đồng chí: Nguyễn Đán, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Thị Hường làm Phó Chủ tịch.

Trải qua 10 kỳ Đại hội, trong mỗi giai đoạn nhiệm vụ chính trị của Hội Nông dân tỉnh tuy có khác nhau, nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội ND Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh qua các nhiệm kỳ đã đoàn kết, thống nhất, vượt khó khăn, thách thức, xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2018. Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, phát huy vai trò nồng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị giàu đẹp./.    

                                                                        Trần Quang Chiến

 

Lần xem: 144  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hải Trường: Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ (23/7/2019)
Tạo điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào nông dân (23/7/2019)
Giao ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh quý II/2019 (12/7/2019)
Hội Nông dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2019 (4/7/2019)
Chuyển biến tích cực từ hoạt động Hội đến phong trào nông dân (1/7/2019)
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (28/6/2019)
Hội nghị kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (18/6/2019)
Cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia sự kiện đi bộ đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia” (16/6/2019)
Hội thi “An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp” năm 2019 (30/5/2019)
Hội Nông dân huyện Triệu Phong phát động chương trình“Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn” (29/5/2019)
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới (28/5/2019)
Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân (21/5/2019)
Chương trình văn nghệ chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5) (2/5/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 (17/4/2019)
Hội Nông dân xã Hải Dương phát động trồng cây trên tuyến đường kiểu mẫu của xã (11/4/2019)
UBND tỉnh - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018, triển khai chương trình công tác phối hợp năm 2019 (5/4/2019)
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27/3/2019)
Chi đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh cơ quan Hội Nông dân tỉnh tham gia và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa (25/3/2019)
Hội nghị sơ kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019 (18/3/2019)
Công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (11/3/2019)
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm nông dân sản xuất đầu năm (13/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh đến thăm và tặng quà cho hội viên nông dân nghèo (29/1/2019)
Chương trình “Xuân ấm áp nghĩa tình” tại huyện Vĩnh Linh (28/1/2019)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (25/1/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác Hội năm 2018 (4/1/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 03 khóa XI (25/12/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Hội NDVN lần thứ VII (12/12/2018)
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm bà con bị lũ lụt ở Gio Linh (11/12/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (30/11/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 02 khóa XI (30/11/2018)

Thống kê truy cập

0313902Copyright 2019 by ICTQT.VN
beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu