Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin hoạt động

Một nhiệm kỳ nổ lực đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp đi vào cuộc sống


Ngày cập nhật: 27/08/2018 3:51:15 CH

                                                             Lê Phúc Thiện - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh


Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động và phát động các phong trào thi đua sát với tình hình thực tế, nhằm động viên hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”; Kế hoạch số 285-KH/UBND, ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Quyết định 673-QĐ/TTg Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW, ngày 26/10/2017 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về việc thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm;… Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền  được 20.970 buổi cho trên 736.000 lượt người tham gia. Đồng thời chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 1995 - 2015; 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của BCH TW Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 61của Ban Bí thư; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đã làm cho vị thế của Hội Nông dân được nâng cao.


Đồng chí nguyễn Đán – Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh kiểm tra việc sử dụng vốn vay Qũy HTND đầu tư trồng tiêu tại xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đến 100 % cơ sở Hội, phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; tạo động lực khích lệ nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất; đổi mới cách làm, cách nghĩ, vươn lên làm giàu; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ; khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động của địa phương; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nhiều gương sản xuất giỏi, nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ trang trại, gia trại làm ăn hiệu quả, cho thu nhập cao, tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục ngàn lao động ở địa phương. Các cấp Hội đã xây dựng được 193 mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại, mô hình kinh tế hộ điển hình như: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi trồng thủy sản tại Đông Giang; chăn nuôi lợn sinh sản ở Vĩnh Lâm; cải tạo đàn bò ở Cam Lộ; trồng chuối sạch, tái canh cây cà phê ở Hướng Hóa; cải tạo vườn tiêu ở Vĩnh  Linh; lúa chất lượng cao ở Hải Lăng, Triệu Phong; trồng rau màu cao cấp, hoa, cây cảnh ở thành phố Đông Hà;… Toàn tỉnh hiện có 21.803 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, tăng 1.601 hộ so với đầu nhiệm kỳ; giúp đỡ cho 5.177 hộ nông dân thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn 13,7%. Để giúp cho hội viên nông dân có kiến thức, vốn làm ăn, các cấp Hội đã tổ chức 557 lớp dạy nghề cho 1.922 lao động; mở 1.250 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 132.686 lượt hội viên tham gia; tổ chức 50 buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm, 32 cuộc tham quan các mô hình kinh tế có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Phối hợp với các Ngân hàng tạo điều kiện cho 35.223 hội viên nông dân vay vốn với dư nợ trên 1.400 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp Hội cũng đã xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân trên 18 tỷ đồng, với 945 lượt hộ vay. Từ các nguồn vốn đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng quy mô, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, gắn với xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa. Hạt tiêu Quảng Trị đã được cấp Giấy chứng nhận mở rộng chỉ dẫn địa lý từ 4 xã lên thành 38 xã. Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho 09 sản phẩm đặc sản của Quảng Trị gồm: Rượu men lá Ba Nang, cao dược liệu Định Sơn, đậu đen xanh lòng Triệu Vân, nước mắm Cồn Cỏ, nước mắm Cửa Việt, nước mắm Mỹ Thủy, khoai môn Vĩnh Linh, rau an toàn Đông Hà và chuối Hướng Hóa. Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có 16 nhãn hiệu tập thể và 04 nhãn hiệu chứng nhận. Từ đó đã hình thành các vùng nguyên liệu nông sản hàng hóa chủ lực 6 cây và 2 con như: Cà phê Arabica, hồ tiêu, cao su, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, dược liệu, gỗ rừng trồng; bò và tôm nuôi ở các địa phương.

Với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” bằng nhiều hình thức vận động, 5 năm qua nông dân toàn tỉnh đã đóng góp 82,746 tỷ đồng; hiến 440 ngàn m2 đất, 365 ngàn ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, hệ thống giao thông nông thôn. Các cấp Hội đã xây dựng 254 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường như: Mô hình thu gom, xử lý rác thải; thắp sáng đường quê; đoạn đường nông dân tự quản… Bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, giao thông đi lại thuận tiện, tạo điều kiện cho nông dân giao lưu văn hóa, lưu thông hàng hóa. Góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh bình quân đạt 14,25 tiêu chí/xã, có 42/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 35,9%. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua bình xét hàng năm có 88.750 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tăng 11.007 hộ, đạt 95% tổng số hộ nông dân.

Các cấp Hội cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền, công an, quân sự tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho 43.200 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Vận động 100% thanh niên con em nông dân trong độ tuổi chấp hành tốt  Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức thăm hỏi, động viên chiến sỹ mới, giới thiệu việc làm và tạo điều kiện cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Vận động nông dân tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, sẳn sàng chiến đấu. Vận động hội viên nông dân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; duy trì các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, ma túy, mô hình nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc trên biên giới, thành lập tổ tự quản trên biển,...; tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết; vận động hội viên nông dân tham gia 3.250 ngày công, đóng góp xây dựng 65 nhà tình nghĩa, tình thương với giá trị 3,3 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 300 cán bộ Hội các cấp về công tác giám sát và phản biện xã hội. Các cấp Hội giám sát về các nội dung: Việc huy động đóng góp xây dựng nông thôn mới; việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện chính sách hỗ trợ về thủy lợi phí, hỗ trợ diện tích trồng lúa, xây dựng nhà chính sách; chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp với Mặt trận xã giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương.

      Ngoài ra, các cấp Hội đã nêu cao trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với các ngành tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia góp ý xây dựng Đảng và đảng viên sinh hoạt nơi cư trú  theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII);... Qua đó tạo được niềm tin, sự phấn khởi, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của người dân. Có 67/141 cán bộ chủ chốt Hội cơ sở tham gia cấp ủy (chiếm 47,5%); cấp huyện có 8/9 cán bộ chủ chốt tham gia Huyện ủy viên (chiếm 89%); Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia Tỉnh ủy viên; có 225 cán bộ Hội các cấp tham gia Hội đồng nhân dân các cấp. Các cấp Hội đã giới thiệu 166 cán bộ, hội viên ưu tú để phát triển Đảng và có 110 cán bộ, hội viên nông dân được kết nạp vào Đảng CSVN, nâng tổng số đảng viên trong tổ chức Hội là 7.791 người.

Từ những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân tỉnh đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, các cấp Hội được tặng 02 Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 Huân chương Lao động hạng Ba; Chính phủ tặng Cờ thi đua suất sắc năm 2014 và Bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân; Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 và Bằng khen cho 40 tập thể và 61 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 66 cá nhân; công nhận 8 tập thể lao động xuất sắc và 4 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; BCH Hội ND tỉnh tặng Bằng khen cho 103 tập thể và 175 cá nhân; các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân khác.

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, với ý chí quyết tâm của cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới Nông dân Quảng Trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Góp phần thực hiện tốt thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI đã đề ra./.

Lần xem: 264  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hải Trường: Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ (23/7/2019)
Tạo điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào nông dân (23/7/2019)
Giao ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh quý II/2019 (12/7/2019)
Hội Nông dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2019 (4/7/2019)
Chuyển biến tích cực từ hoạt động Hội đến phong trào nông dân (1/7/2019)
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (28/6/2019)
Hội nghị kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (18/6/2019)
Cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia sự kiện đi bộ đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia” (16/6/2019)
Hội thi “An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp” năm 2019 (30/5/2019)
Hội Nông dân huyện Triệu Phong phát động chương trình“Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn” (29/5/2019)
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới (28/5/2019)
Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân (21/5/2019)
Chương trình văn nghệ chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5) (2/5/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 (17/4/2019)
Hội Nông dân xã Hải Dương phát động trồng cây trên tuyến đường kiểu mẫu của xã (11/4/2019)
UBND tỉnh - Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018, triển khai chương trình công tác phối hợp năm 2019 (5/4/2019)
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (27/3/2019)
Chi đoàn thanh niên và Hội Cựu Chiến binh cơ quan Hội Nông dân tỉnh tham gia và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa (25/3/2019)
Hội nghị sơ kết công tác năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019 (18/3/2019)
Công đoàn cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (11/3/2019)
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm nông dân sản xuất đầu năm (13/2/2019)
Hội Nông dân tỉnh đến thăm và tặng quà cho hội viên nông dân nghèo (29/1/2019)
Chương trình “Xuân ấm áp nghĩa tình” tại huyện Vĩnh Linh (28/1/2019)
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (25/1/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổng kết công tác Hội năm 2018 (4/1/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 03 khóa XI (25/12/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đại biểu Hội NDVN lần thứ VII (12/12/2018)
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm bà con bị lũ lụt ở Gio Linh (11/12/2018)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (30/11/2018)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 02 khóa XI (30/11/2018)

Thống kê truy cập

0313980Copyright 2019 by ICTQT.VN
beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu