Tin hoạt động

Đoàn Công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị


Ngày cập nhật: 13/11/2019 2:17:06 CH

 

 Trong 02 ngày từ 11-12/11/2019, Đoàn Công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn kiểm tra đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; kết quả thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư, Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự, chỉ đạo và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đồng chí Trần Văn Bến, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh Hội.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu kết luận tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Bến, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã thông tin tình hình chung của tỉnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và một số kiến nghị đề xuất.
Đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi làm việc


Năm 2019 các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Các chỉ tiêu về hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các cấp Hội tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định số 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với thực hiện hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII và Điều lệ Hội; triển khai thực hiện 03 Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Thực hiện Kế hoạch 86 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết 18 -NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Sau Đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức bộ máy cơ quan Hội Nông dân tỉnh ,Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Kết nạp mới 2.006 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 94.609 người, sinh hoạt tại 1185 Chi Hội thuộc 141 cơ sở Hội. Số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp 26.643 hộ đạt 102,5% so với kế hoạch; 141 cơ sở Hội xây dựng được mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến nay, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hơn 21,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội uỷ thác, tín chấp với các Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt quản lý hơn 1,6 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như nuôi gà ri lai vàng rơm an toàn sinh học, trồng sắn dây, trồng cây thanh long ruột đỏ, cải tạo vườn tiêu, trồng lạc, trồng nấm…; phối hợp với Trung tâm và các Ban Trung ương Hội xây dựng 20 nhà tiêu hợp vệ sinh và bàn giao cho 20 hộ dân ở xã Triệu Nguyên (Đakrông), xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh cải tạo vườn tiêu ở xã Gio Phong (Gio Linh); …Đồng chí Trần Văn Bến, Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, TUV, Chủ tịch Hội ND tỉnh trình bày các nội dung báo cáo với đoàn kiểm tra


 

Bên cạnh những kết quả đạt được hoạt động Hội và phong trào nông dân của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động hội viên thiếu thường xuyên. Việc nắm bắt tình hình đời sống sản xuất, tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân chưa kịp thời; Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư, Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ của các cấp Hội hiệu quả chưa cao; các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân chưa mạnh; công tác phát triển, tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân còn chậm.
Đoàn Công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của hội viên nông dân ở xã Cam Thành


Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lê Thị Lan Hương, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã đổi mới phương thức, sáng tạo, hoạt động hiệu quả hơn. Công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thi đua sản xuất giỏi....được các cấp Hội thể hiện rất rõ, hiệu quả, tạo sức lan toả cao. Đồng thời khẳng định vai trò và sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên nông dân vào sự phát triển nền kinh tế chung của tỉnh, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên.
Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Trần Văn Bến, TUV, Chủ tịch Hội ND tỉnh trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Cam Lộ


Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vượt khó khăn, trở ngại đạt kết quả tích cực trong công tác Hội và phong trào nông dân của các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị. Đồng chí nhấn mạnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công việc chuyên môn, Hội Nông dân tỉnh cần lựa chọn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả. Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn đề nghị, Hội cần thay đổi, nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước theo hướng thiết thực, cụ thể nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nông dân; củng cố chức năng của chi, tổ Hội, chú trọng nâng cao chất lượng hội viên gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới cách thức sinh hoạt, tập hợp thu hút hội viên nông dân tham gia vào tổ chức Hội; cần xây dựng, tăng trưởng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng mô hình trọng điểm hiệu quả để nhân rộng; Lắng nghe và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, nông dân đồng thời tăng cường hoạt động giám sát đối với hội viên nông dân để có những điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời; Về hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ nông dân cần  hoạch định chiến lược về con người, cách làm theo hướng tập trung tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân nhằm tăng nguồn lực để hoạt động ngày càng hiệu quả.
Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thường trực Hội Nông dân tỉnh  dâng hương, dâng hoa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị


Trước đó, trong ngày 11/11/2019, Đoàn kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm và kiểm tra các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cam Lộ được hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả ở các xã thuộc huyện Cam Lộ đó là: mô hình kinh tế chăn nuôi tổng hợp của chị Lê Thị Lợi ở xã Cam Thành; mô hình cây dược liệu chè lá vằng do nhóm chủ hộ thuộc Hội Nông dân xã Cam Nghĩa làm chủ dự án; Công ty Cao dược liệu Mai Thị Thủy; hội viên nông dân Nguyễn Bá Quang ở xã Cam Chính, là người tái chế lốp xe cũ làm bồn hoa, làm đẹp cảnh quan trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đánh giá cao kết quả sử dụng quỹ hỗ trợ của các mô hình kinh tế và mong muốn trong thời gian tới các hộ nông dân được hỗ trợ để tiếp tục mở rộng, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Trong dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao 10 suất quà cho 10 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Thường trực Hội Nông dân tỉnh  đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị./.

NN

Lần xem: 176  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (6/12/2019)
Đoàn Công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị (13/11/2019)
Đối thoại giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, hội viên nông dân (22/10/2019)
Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (21/10/2019)
Hoạt động của các cấp Hội chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) (15/10/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10) (11/10/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 03 Nghị quyết của BCH Trung ương Hội (khóa VII) (7/10/2019)
Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, hội viên nông dân (1/10/2019)
Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ban Xã hội - Dân số, Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT (30/9/2019)
CHUNG KẾT “VUI CÙNG NHÀ NÔNG” NĂM 2019 (30/9/2019)
Hội Nông dân huyện Cam Lộ phối hợp tổ chức đối thoại chính sách BHXH, BHYT với nông dân (27/9/2019)
Tổng kết năm 5 thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2014 - 2019 (9/9/2019)
Gặp mặt truyền thống Hội Nông dân Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (17/8/2019)
Hội Nông dân huyện Hải Lăng tổ chức giám sát Quyết định 03/2017/QĐ-UBND, ngày 15/7/2017 của UBND huyện Hải Lăng tại xã Hải Thọ (7/8/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ (2018 - 2023) (31/7/2019)
Khởi động chương trình “Vui cùng nhà nông” năm 2019 (24/7/2019)
Hải Trường: Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sỹ (23/7/2019)
Tạo điểm nhấn trong công tác Hội và phong trào nông dân (23/7/2019)
Giao ban công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh quý II/2019 (12/7/2019)
Hội Nông dân tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Nông dân cấp cơ sở năm 2019 (4/7/2019)
Chuyển biến tích cực từ hoạt động Hội đến phong trào nông dân (1/7/2019)
Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (28/6/2019)
Hội nghị kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (18/6/2019)
Cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị tham gia sự kiện đi bộ đồng hành kêu gọi “Không lái xe khi đã uống rượu bia” (16/6/2019)
Hội thi “An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp” năm 2019 (30/5/2019)
Hội Nông dân huyện Triệu Phong phát động chương trình“Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn” (29/5/2019)
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức kết nạp đảng viên mới (28/5/2019)
Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân (21/5/2019)
Chương trình văn nghệ chào mừng 44 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5) (2/5/2019)
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019 (17/4/2019)

Thống kê truy cập

0690449Copyright 2019 by ICTQT.VN