Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin trong nước

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII: 119 đồng chí được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023


Ngày cập nhật: 13/12/2018 9:30:06 SA

Chiều ngày 12/12, sau khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu, 119 đồng chí đã trúng cử Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch BCH Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI Thào Xuân Sùng bỏ phiếu tại Đại hội

Trước đó, trong phiên làm việc buổi chiều, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trình bày báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và toàn văn dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam hiện hành được Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI thông qua ngày 02/7/2013. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, Điều lệ Hội cơ bản đã điều chỉnh được các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân cả nước có bước phát triển mới. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, Điều lệ Hội cũng yêu cầu và đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; phải đảm bảo tính thực tiễn, kế thừa, ổn định trên cơ sở kết quả thực hiện Điều lệ Hội nhiệm kỳ qua, nhất là khắc phục các vướng mắc, hạn chế, bất cập, không phù hợp với thực tế; đồng thời có đổi mới, phát triển cho phù hợp bối cảnh tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Dự thảo Điều lệ Hội  gồm 8 chương, 26 điều (tăng thêm 2 điều do tại chương V tăng thêm 2 điều về Ủy ban kiểm tra của Hội). Kế thừa cơ bản nội dung các điều; trong đó 15 điều giữ nguyên và 11 điều có nội dung, câu, từ, cụm từ đề xuất sửa đổi.

Trong phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Thào Xuân Sùng thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Nông dân Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu của công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải đảm bảo tính khoa học, dân chủ, sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Hội.

Theo đó, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng; có trình độ, năng lực và uy tín; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của hội viên nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của tổ chức Hội; lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác của Hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII phải thể hiện tính chất chính trị - xã hội của giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bao gồm những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học tâm huyết với nông dân.

Căn cứ tổ chức bộ máy hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đòi hỏi phải xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội theo hướng toàn diện, nâng cao chất lượng, trẻ hóa, có số lượng và cơ cấu hợp lý nhằm phát huy hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành trên các lĩnh vực hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

Ban Chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018 xây dựng số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 119 ủy viên (So với Đại hội VI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành giảm 6 đồng chí, Đại hội VI có 125 Ủy viên).


Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trong đó, cơ quan Trung ương Hội gồm 35 đồng chí, chiếm 29,4%. Cấp tỉnh, thành Hội 63 đồng chí, chiếm 52,9%. Hội viên tiêu biểu 03 đồng chí, chiếm 2,5%, định hướng là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp tỉnh trở lên đại diện cho 03 vùng miền: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Bộ, ngành, đoàn thể 05 đồng chí, chiếm 4,2%. Doanh nghiệp 05 đồng chí, chiếm 4,2%. Hợp tác xã 03 đồng chí, chiếm 2,5%. Nhà khoa học 05 đồng chí, chiếm 4,2%.

Tỷ lệ Uỷ viên Ban Chấp hành là nữ phấn đấu từ 20- 25%. Đặc biệt tỷ lệ Uỷ viên Ban Chấp hành là người dân tộc thiểu số từ 10-15%. Về cơ cấu về độ tuổi: Có tỷ lệ hợp lý giữa 3 độ tuổi để bảo đảm tính kế thừa, liên tục và phát triển.

Cũng ngay chiều 12/12, Ban Chấp hành khóa mới đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Hôm nay, 13/12, Đại hội tiếp tục làm việc.

Theo Cổng ĐT HND VN


Lần xem: 82  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII (14/12/2018)
Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Chủ tịch T.Ư Hội NDVN với 100% phiếu (13/12/2018)
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII: 119 đồng chí được bầu Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023 (13/12/2018)
Ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII: “Hội Nông dân Việt Nam luôn là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân” (12/12/2018)
T.Ư Hội NDVN: Tôn vinh 53 “Nhà khoa học của Nhà nông” (12/12/2018)
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII: Hội Nông dân Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới (12/12/2018)
Cán bộ Hội chia sẻ kinh nghiệm về vận động chính sách (2/11/2018)
Tôn vinh và trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 2018: Lan tỏa niềm vui, tạo đà tiến cho bà con nông dân (15/10/2018)
Tự hào Nông dân Việt Nam: Đồng hành với nông dân trên đường hội nhập (10/10/2018)
Nông nghiệp hữu cơ được chắp thêm cánh (3/10/2018)
Báo Nông thôn ngày nay trao giải “ Tôi là nông dân 4.0” (4/7/2018)
Học nhiều điều hay từ “tam nông” Nhật Bản và Hàn Quốc (20/6/2018)
Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kêu gọi thi đua ái quốc: Tỉnh Quảng Trị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua (4/6/2018)
Nghị quyết Hội nghị TW 7 Khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp (21/5/2018)
Chính phủ tổng kết công tác ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường biển (18/5/2018)
Thông báo Hội nghị Trung ương 7 (15/5/2018)
Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (4/5/2018)
Lịch sử, ý nghĩa các ngày 30/4 và 1/5 (26/4/2018)
Thủ tướng kết luận tại hội nghị Đối thoại với nông dân (11/4/2018)
Chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ quốc gia (4/4/2018)
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với 19 tiêu chí (28/3/2018)
Nông nghiệp 4.0 và tương lai của nông dân Việt (13/3/2018)
Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết (23/2/2018)
Hội ND các cấp tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nông dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam (7/2/2018)
Không khí lạnh tăng cường gây mưa to khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định (23/11/2017)
Tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH (14/11/2017)
Chính phủ- Hội Nông dân- Hội Phụ nữ ký chương trình phối hợp về thực phẩm an toàn (6/11/2017)
Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong 4 năm tới (30/10/2017)
Công bố danh sách 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017 (28/7/2017)
Hội thi “Nhà nông đua tài toàn quốc” lần thứ IV năm 2017 có nhiều đổi mới (14/7/2017)

Thống kê truy cập

0165236Copyright 2019 by ICTQT.VN