Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin trong tỉnh

Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua năm 2018


Ngày cập nhật: 17/01/2018 10:29:52 SA

Ngày 16/1/2018, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2018.

 

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018

 

Trong năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong Khối nỗ lực vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh chỉ đạo và các phong trào thi đua tại các đơn vị có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả các nội dung đã ký kết giao ước thi đua, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Cụ thể, trong năm 2017 các đơn vị trong Khối đã tổ chức nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp Quỹ vì người nghèo trên 17.338 triệu đồng; xây dựng 307 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn…Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đoàn, hội; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được các thành viên trong Khối quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện…

 

Tại hội nghị, các thành viên Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với nội dung cơ bản như chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên; đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành việc làm cụ thể, thường xuyên; bám sát nhiệm vụ chính trị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương; phấn đấu để các phong trào thi đua, cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu với những cách làm hay, mô hình sáng tạo góp phần ổn định xã hội; động viên cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, duy trì các phong trào giúp nhau làm kinh tế giỏi, lập thân, lập nghiệp; tăng cường các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo để giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình hội viên, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, các chương trình phối hợp đã ký kết giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp…

baoquangtri.vn

Lần xem: 112  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Toàn tỉnh Quảng Trị có 40 trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm (14/11/2018)
Triệu Phong nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả (8/11/2018)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII (11/10/2018)
Quảng Trị chọn 8 xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (2/10/2018)
Đánh giá việc thực hiện cam kết của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (25/9/2018)
Cần tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP theo mô hình nông nghiệp 4.0 (20/8/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (6/7/2018)
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018 (11/6/2018)
Vụ lúa Đông Xuân được mùa, được giá (23/5/2018)
Đổi thay trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng (27/4/2018)
Quyết tâm tổ chức lại bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả (23/4/2018)
Khẩn trương phòng trừ sâu bệnh hại lúa (17/4/2018)
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp (2/4/2018)
Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (29/3/2018)
Hành động vì chủ đề "Năm doanh nghiệp" (22/3/2018)
Tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (22/2/2018)
Quảng Trị trong Cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (1/2/2018)
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua năm 2018 (17/1/2018)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày cho vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018 (25/12/2017)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (30/11/2017)
Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quảng Trị (27/11/2017)
Nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình trong giai đoạn hiện nay" (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Chủ động khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng không khí lạnh và mưa lũ gây ra (7/11/2017)
Chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng (2/11/2017)
Giao ban công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2017 (27/10/2017)
Tăng cường diệt trừ bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới trước khi vào vụ Đông Xuân (17/10/2017)
Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý III/2017 (11/10/2017)
Nông dân Quảng Trị trong cách mạng tháng Tám (18/8/2017)
Kết quả quan trắc nước biển tỉnh Quảng Trị (8/8/2017)

Thống kê truy cập

0128157Copyright 2018 by ICTQT.VN