Bạn thấy giao diện mới thế nàoBiểu quyết  Xem kết quả

Tin trong tỉnh

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII


Ngày cập nhật: 11/10/2018 2:01:46 CH

Chiều nay 10.10.2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng chủ trì và trực tiếp báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015- 2020.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng khóa XI

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng nêu rõ: Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8, khóa XII đã xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng đã quyết nghị các nội dung quan trọng gồm: Tình hình KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thành lập các tiểu ban; thảo luận về công tác cán bộ và báo cáo các công việc quan trọng đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8, khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác.

Về tình hình phát triển KT-XH năm 2018, Trung ương thống nhất đánh giá toàn bộ 12 chỉ tiêu quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trung ương cũng tập trung phân tích những hạn chế, bất cập trong phát triển KT-XH năm 2018 để từ đó bàn bạc, thống nhất xây dựng những chỉ tiêu phù hợp về phát triển KT-XH năm 2019 cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi, trong đó, quan tâm đến các giải pháp đột phá về thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế, chính sách; đột phá về huy động nguồn lực xã hội; phát triển mạnh thị trường, nhất là thị trường KHCN; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; kết hợp giữa phát triển văn hóa với phát triển KT-XH; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền…

BCH Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cho biết: Sở dĩ Trung ương tiếp tục ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương là do có yêu cầu cao hơn đối với những cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, thực hiện nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống và trong quan hệ gia đình, xã hội. Trung ương cũng xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng như: Tiểu ban Điều lệ, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban phục vụ…

BCH Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV; bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với các cán bộ vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát lĩnh vực mình phụ trách, các nội dung cam kết với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên tinh thần nêu gương, phấn đầu từ nay đến cuối năm tất cả các cơ quan, đơn vị, các địa bàn đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời kêu gọi trên tinh thần đoàn kết, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Trị phát triển, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị cần đổi mới phương pháp tiếp cận, cách làm, không đi theo lối mòn, phải thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin để chỉ đạo, điều hành. Coi trọng kiểm tra kiểm soát; tự giác nêu gương rèn luyện để nâng cao trách nhiệm. Yêu cầu cơ quan, các đơn vị, địa phương cần nắm chắc, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương Đảng, khóa XII.

Theo Báo Quảng Trị

Lần xem: 57  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Toàn tỉnh Quảng Trị có 40 trang trại chăn nuôi gia súc và gia cầm (14/11/2018)
Triệu Phong nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả (8/11/2018)
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, khóa XII (11/10/2018)
Quảng Trị chọn 8 xã điểm xây dựng NTM kiểu mẫu (2/10/2018)
Đánh giá việc thực hiện cam kết của tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (25/9/2018)
Cần tổ chức sản xuất sản phẩm OCOP theo mô hình nông nghiệp 4.0 (20/8/2018)
Tăng cường xác lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu cho đặc sản (6/7/2018)
kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018 (11/6/2018)
Vụ lúa Đông Xuân được mùa, được giá (23/5/2018)
Đổi thay trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng (27/4/2018)
Quyết tâm tổ chức lại bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả (23/4/2018)
Khẩn trương phòng trừ sâu bệnh hại lúa (17/4/2018)
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp (2/4/2018)
Đấu tranh làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (29/3/2018)
Hành động vì chủ đề "Năm doanh nghiệp" (22/3/2018)
Tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018 (22/2/2018)
Quảng Trị trong Cuộc tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 (1/2/2018)
Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Quảng Trị phát động phong trào thi đua năm 2018 (17/1/2018)
Tập trung chọn giống lúa ngắn ngày và cực ngắn ngày cho vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018 (25/12/2017)
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (30/11/2017)
Kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quảng Trị (27/11/2017)
Nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình trong giai đoạn hiện nay" (23/11/2017)
Chuyển đổi sinh kế bền vững ở vùng cát Gio Linh (22/11/2017)
Chủ động khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng không khí lạnh và mưa lũ gây ra (7/11/2017)
Chủ động phòng, chống bệnh lở mồm long móng (2/11/2017)
Giao ban công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2017 (27/10/2017)
Tăng cường diệt trừ bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới trước khi vào vụ Đông Xuân (17/10/2017)
Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý III/2017 (11/10/2017)
Nông dân Quảng Trị trong cách mạng tháng Tám (18/8/2017)
Kết quả quan trắc nước biển tỉnh Quảng Trị (8/8/2017)

Thống kê truy cập

0140155Copyright 2018 by ICTQT.VN